วันเวลาปัจจุบัน 04 มี.ค. 2021, 19:57  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 3 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 13 มิ.ย. 2011, 08:04 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7368

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


:b47: :b47: ไหว้พระประธาน ๗๗ จังหวัด

รูปภาพ

พระพุทธอังคีรส พระประธานในพระอุโบสถ
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
รูปภาพ

“พระพุทธอังคีรส” เป็นพระประธานในพระอุโบสถ
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
อันเป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๗ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ
โดยเป็นพระพุทธรูปหล่อปางสมาธิ ขัดสมาธิราบ ทรงผ้ามีกลีบ
วัสดุสำริดกะไหล่ทองเนื้อแปด ขนาดหน้าตักกว้าง ๒ ศอกคืบ
หรือ ๖๐ นิ้ว น้ำหนัก ๑๘๐ บาท พระฉวีวรรณเป็นทองคำทั้งองค์
ซึ่งเป็นทองคำที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๕ ทรงใช้แต่งพระองค์เมื่อทรงพระเยาว์
ประดิษฐานอยู่บนฐานพุทธบัลลังก์หินอ่อนที่สั่งมาจากประเทศอิตาลี
“พระพุทธอังคีรส” เป็นพระนามของพระพุทธเจ้าพระนามหนึ่ง
ซึ่งแปลว่า มีพระรัศมีแผ่ซ่านออกจากพระวรกาย


พระพุทธรูปองค์นี้มีประวัติการสร้างบันทึกไว้ต่างกันเป็น ๒ ความ

ความที่หนึ่ง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ทรงเล่าประวัติพระพุทธรูปสำคัญพระองค์นี้ไว้ว่าหล่อเมื่อสถาปนาวัดราชบพิธฯ

ส่วนอีกความหนึ่ง สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์
(หม่อมเจ้าภุชงค์ ชมพูนุท สิริวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ทรงนิพนธ์ไว้ว่าหล่อในระหว่างช่วงปลายรัชกาลที่ ๔ ต่อต้นรัชกาลที่ ๕
การหล่อทำเป็นพระราชพิธี เป็นพระพุทธรูปกะไหล่ทองคำทั้งองค์
สิ้นเนื้อทองแปดน้ำหนัก ๑๘๐ บาท
เดิมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้หล่อขึ้น
เพื่อจะนำไปประดิษฐานยังพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม แต่มาสิ้นรัชกาลเสียก่อน
ภายหลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้นำมา
ประดิษฐานในพระอุโบสถแห่งนี้ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๑๕

ต่อมาโปรดเกล้าฯ ให้หล่อฐานบัลลังก์กะไหล่ทองเนื้อหก หนัก ๔๘ บาท
ขึ้นรองรับองค์พระพุทธรูป เบื้องบนเหนือองค์พระพุทธรูปมีเศวตฉัตรกั้น
คือ นพปฎลมหาเศวตฉัตร ซึ่งเดิมเป็นเศวตฉัตรกั้นพระโกศพระบรมศพ
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
เมื่อถวายพระเพลิงแล้ว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
โปรดเกล้าฯ ให้นำมากั้น “พระพุทธอังคีรส” พระประธานในพระอุโบสถ
และได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีชักเชือกเศวตฉัตรนี้
เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๕๗


รูปภาพ

รูปภาพ

ใต้ฐานพุทธบัลลังก์ของพระพุทธอังคีรส พระประธานในพระอุโบสถ
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์
(หม่อมเจ้าภุชงค์ ชมพูนุท สิริวฑฺฒโน) โปรดให้บรรจุ
พระบรมอัฐิและพระอัฐิ (กระดูก) ในครอบครองของพระองค์
ประกอบด้วยพระบรมอัฐิของรัชกาลที่ ๒ ถึง รัชกาลที่ ๕
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระอัฐิสมเด็จพระศรีสุลาลัย พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ และ
พระอัฐิสมเด็จพระบรมราชมาตามหัยิกาเธอ กรมพระยาสุดารัตน์ราชประยูร

พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓
ผู้เป็นพระอภิบาลในรัชกาลที่ ๕ ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗
เมื่อเสด็จสวรรคต ณ ประเทศอังกฤษ ได้อัญเชิญพระบรมอัฐิ (กระดูก)
และพระบรมราชสรีรางคาร (ขี้เถ้าที่เหลือนอกจากกระดูก)
กลับสู่ยังประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๒
แล้วได้อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารของพระองค์
มาบรรจุไว้ที่ใต้ฐานพุทธบัลลังก์ของพระพุทธอังคีรสนี้
และในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ก็ได้บรรจุพระราชสรีรางคาร
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี
ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ไว้เช่นกัน

หลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ก็ได้มีพระราชพิธีอัญเชิญ
พระบรมราชสรีรางคารของพระองค์จากพระศรีรัตนเจดีย์
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ในพระบรมมหาราชวัง
มาบรรจุไว้ที่ใต้ฐานพุทธบัลลังก์ของ “พระพุทธอังคีรส”
พระประธานในพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
และบรรจุไว้ที่ใต้ฐานพุทธบัลลังก์ของ “พระพุทธชินสีห์”
พระประธานในพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร)
เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

วัดทั้งสองแห่งนี้ถือเป็นวัดสำคัญของประเทศไทย
พระพุทธรูปทั้งสององค์อันเป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร
ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ก็เป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมือง
มีพุทธลักษณะที่งดงามและเป็นที่เคารพสักการะ
ของพุทธศาสนิกชนมานับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน


เหนือองค์พระพุทธอังคีรสขึ้นไป คือ นพปฎลมหาเศวตฉัตร
ซึ่งเคยเป็นเศวตฉัตรกั้นเหนือพระบรมโกศพระบรมศพ
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
ส่วนพระพุทธรูปองค์เล็กหน้าพระพุทธอังคีรส คือ “พระพุทธนิรันตราย”
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริพระราชทานแก่วัด
พระพุทธรูปองค์เล็กนี้ประดิษฐานบนฐานชุกชีเบญจาซีกเล็ก
ซึ่งเดิมเป็นฐานประกอบแท่นที่ทรงพระโกศพระศพซึ่งตกแต่งด้วยกระจกสี
ของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (พระนางเรือล่ม)
และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์
พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

เมื่อเรากราบพระพุทธอังคีรส นอกจากจะได้สักการบูชาพระพุทธเจ้าแล้ว
ยังเท่ากับได้ถวายสักการะพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า
แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และพระบรมวงศ์ไปในขณะเดียวกัน


รูปภาพ

รูปภาพ
“พระพุทธอังคีรส” เป็นพระนามของพระพุทธเจ้าพระนามหนึ่ง
ซึ่งแปลว่า มีพระรัศมีแผ่ซ่านออกจากพระวรกาย


รูปภาพ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ลำดับที่ ๖
ทรงฉายพระรูปเบื้องหน้า “พระพุทธอังคีรส”
พระประธานในพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
แวดล้อมด้วยพัดพระยศสมณศักดิ์สมเด็จพระสังฆราช
ที่ทรงได้รับพระราชทานถวาย
ในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐

-------------------

:b8: :b8: :b8: คัดลอกเนื้อหามาจาก...
วัดประจำรัชกาลที่ ๕, ๗ : วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19364

:b50: “สุสานหลวง” วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=23275

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 09 ก.พ. 2015, 18:37 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 8
สมาชิก ระดับ 8
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 พ.ค. 2009, 05:25
โพสต์: 621


 ข้อมูลส่วนตัว


ไปกราบมาก็หลายครั้ง งดงามมากค่ะ :b8: :b16: :b20:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 14 ส.ค. 2019, 08:21 
 
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 ก.ย. 2013, 07:16
โพสต์: 2196

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


เว็บมาสเตอร์ เขียน:
หลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ก็ได้มีพระราชพิธีอัญเชิญ
พระบรมราชสรีรางคารของพระองค์จากพระศรีรัตนเจดีย์
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ในพระบรมมหาราชวัง
มาบรรจุไว้ที่ใต้ฐานพุทธบัลลังก์ของ “พระพุทธอังคีรส”
พระประธานในพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
และบรรจุไว้ที่ใต้ฐานพุทธบัลลังก์ของ “พระพุทธชินสีห์”
พระประธานในพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร)
เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

วัดทั้งสองแห่งนี้ถือเป็นวัดสำคัญของประเทศไทย
พระพุทธรูปทั้งสององค์อันเป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร
ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ก็เป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมือง
มีพุทธลักษณะที่งดงามและเป็นที่เคารพสักการะ
ของพุทธศาสนิกชนมานับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

:b8: :b8: :b8:
ที่บรรจุ “พระบรมราชสรีรางคาร” ของ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙”

(๑) ใต้ฐานพุทธบัลลังก์ “พระพุทธอังคีรส”
พระประธานในพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

(๒) ใต้ฐานพุทธบัลลังก์ “พระพุทธชินสีห์”
พระประธานในพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร หรือวัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เพิ่งจะได้มีโอกาสไปสักการะมาค่ะ
:b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8:


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 3 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร