ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

พระพุทธรูปหยกขาว หรือ “หลวงพ่อขาว” วัดเจดีย์ทอง จ.ปทุมธานี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=21257
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  บัวหิมะ [ 25 มี.ค. 2009, 10:28 ]
หัวข้อกระทู้:  พระพุทธรูปหยกขาว หรือ “หลวงพ่อขาว” วัดเจดีย์ทอง จ.ปทุมธานี

:b44: ไหว้พระประธาน ๗๗ จังหวัด

รูปภาพ

พระพุทธรูปหยกขาว หรือ “หลวงพ่อขาว”
พระประธานในวิหาร วัดเจดีย์ทอง
ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
:b36: :b47: :b36:

วัดเจดีย์ทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นวัดไทยรามัญหรือวัดไทยเชื้อสายมอญ ซึ่งมีอายุเก่าแก่มีมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี หลักฐานที่พบคือใบเสมาขนาดใหญ่หินทรายแดง ศิลปะอยุธยา ต่อมาในสมัยกรุงธนบุรีและต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มีชาวรามัญได้อพยพหนีพม่าจากเมืองเมาะตะมะ โดยมี พระยาราม ราชบุตรเขยพระยาเจ่ง หรือเจ้าพระยามหาโยธา (เจ่ง คชเสนี) เป็นพระเจ้ามหาโยธาเป็นผู้นำ เข้ามาอาศัยอยู่ทั่วเมืองสามโคก เป็นผู้ริเริ่มบูรณะวัดเจดีย์ทอง พร้อมทั้งสร้างถาวรวัตถุ กุฏิ ศาลาขึ้นใหม่ โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๘ วัดเจดีย์ทองมีความสำคัญต่อชุมชนด้วยเพราะเป็นศูนย์รวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา

ศาสนวัตถุที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญของวัดแห่งนี้มี ๓ อย่าง คือ (๑) “เจดีย์สีทอง” ได้สร้างขึ้นมานานมากกว่า ๑๖๐ ปีแล้ว เป็นเจดีย์ทรงรามัญที่สร้างขึ้นโดยชาวมอญในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มีสถูปทรงระฆังก่อด้วยอิฐฐานรูปสี่เหลี่ยม มีซุ้มจระนำโค้ง รายล้อมด้วยกำแพงแก้ว โดยเป็นสถาปัตยกรรมแบบมอญที่เลียนแบบมาจากเจดีย์จิตตะกอง เมืองหงสาวดี ประเทศพม่า ภายในเจดีย์สีทองนี้ประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาท ๔ ด้าน ลงรักปิดทอง ประดับกระจกสี ยอดขององค์เจดีย์ประดับด้วยฉัตร ๙ ชั้น (๒) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสามโคก จ.ปทุมธานี มีนามว่า “พระพุทธรูปหยกขาว” หรือ “หลวงพ่อขาว” และ (๓) “โกศ” ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อบรรจุอัฐิ ศิลปะพม่าและมอญผสมผสมผสานกันดูแปลกตาน่าชมยิ่งนัก ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบแบบจีน ตั้งอยู๋ใกล้ๆ กับเจดีย์สีทอง

พระพุทธรูปหยกขาว เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างขึ้นจากการแกะสลักด้วยหินหยกขาวพม่า โดยแกะสลักด้วยมือ องค์พระมีขนาดหน้าตักกว้าง ๕๗ เซนติเมตร ศิลปกรรมแบบพม่า ปัจจุบันประดิษฐานเป็นพระประธานในวิหาร วัดเจดีย์ทอง เป็นพระพุทธรูปที่ชาวไทยรามัญให้ความเคารพมาก

เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๕๒ พระภิกษุของวัดเจดีย์ทอง ชื่อ หลวงตาอมรา ได้เดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาด้านบาลี ณ เมืองหงสาวดี ประเทศพม่า ครั้นเมื่อท่านเดินทางกลับได้อัญเชิญ “พระพุทธรูปหยกขาว” มาสู่เมืองไทยด้วย การเดินทางเมื่อเกือบ ๑๐๐ ปีที่ล่วงไปแล้วย่อมไม่สะดวกเช่นปัจจุบัน เส้นทางที่หลวงตาอมราอัญเชิญ “พระพุทธรูปหยกขาว” นั้น คือลงเรือจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า ผ่านเกาะสอง ผ่านจังหวัดระนอง เจาะเข้ามาทางชายฝั่งทะเล เข้าปากอ่าวไทย จังหวัดสมุทรปราการ แล้วถ่ายจากเรือทะเลลงเรือกระแซง ลากจูงมาสู่วัดเจดีย์ทอง ทุกปีจะมีพิธีสรงน้ำในเทศกาลสงกรานต์

วัดเจดีย์ทอง ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปประมาณ ๙-๑๐ กิโลเมตร สำหรับการเดินทางโดยทางรถยนต์ ให้ใช้เส้นทางสายปทุมธานี-สามโคก ประมาณ ๘ กิโลเมตร จะมีป้ายบอกทางเข้าตรงทางแยกอย่างชัดเจน แล้วให้แยกขวาเข้าวัดอีกประมาณไม่เกิน ๕๐๐ เมตร หากเดินทางมาโดยทางเรือ ให้ลงเรือรับจ้างที่ท่าน้ำ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี ล่องขึ้นไปทางเหนือของแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะถึงวัดเจดีย์ทอง ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

รูปภาพ

รูปภาพ

“พระพุทธรูปหยกขาว” หรือ “หลวงพ่อขาว”

รูปภาพ

วิหารวัดเจดีย์ทอง ภายในประดิษฐาน
“พระพุทธรูปหยกขาว” หรือ “หลวงพ่อขาว”


รูปภาพ

“โกศ” ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อบรรจุอัฐิ

รูปภาพ

รูปภาพ

“เจดีย์สีทอง” เจดีย์ทรงรามัญ สร้างขึ้นมานานมากกว่า ๑๖๐ ปีแล้ว
ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาท ๔ ด้าน


:b8: ขอขอบพระคุณที่มาของข้อมูลและรูปภาพ
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 2764691619
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 774&type=3

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 25 มี.ค. 2009, 10:45 ]
หัวข้อกระทู้: 

สาธุค่ะ

ธรรมะสวัสดีวันพระค่ะ

:b48: :b18: :b48:

เจ้าของ:  มิตรตัวน้อย [ 31 มี.ค. 2009, 16:14 ]
หัวข้อกระทู้: 

โมทนาด้วยนะครับ คุณบัวไฉน สาธุ.. :b8: :b4: :b12:

เจ้าของ:  tothza [ 31 มี.ค. 2009, 16:24 ]
หัวข้อกระทู้: 

ขอบพระคุณครับ :b8:

เจ้าของ:  Duangtip [ 07 ก.ค. 2018, 13:19 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระพุทธรูปหยกขาว หรือ “หลวงพ่อขาว” วัดเจดีย์ทอง จ.ปทุมธา

:b39: :b42: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  AAAA [ 14 ก.ย. 2019, 09:56 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระพุทธรูปหยกขาว หรือ “หลวงพ่อขาว” วัดเจดีย์ทอง จ.ปทุมธา

4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  sirinpho [ 05 ก.ย. 2020, 09:56 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระพุทธรูปหยกขาว หรือ “หลวงพ่อขาว” วัดเจดีย์ทอง จ.ปทุมธา

:b8: :b8: :b8:
ขออนุโมทนาคะ :b8: พระพุทธรูปหยกขาว ไม่ว่าจะประดิษฐานที่วัดแห่งใด ล้วนงดงามมากเลยค่ะ วัดเจดีย์ทอง จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นวัดไทยรามัญหรือวัดไทยเชื้อสายมอญ ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่น่าสนใจมาก ได้ยินชื่อเสียงมานาน แต่ยังไม่เคยไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แห่งนี้มาก่อนเลย จะหาโอกาสไปที่วัดแห่งนี้ในเร็ววันนี้ค่ะ :b43:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 14 ก.ค. 2021, 10:12 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระพุทธรูปหยกขาว หรือ “หลวงพ่อขาว” วัดเจดีย์ทอง จ.ปทุมธา

Kiss

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/