ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

หลักการให้ทานของผู้ฉลาด ๕ ประการ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=58270
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Duangtip [ 11 พ.ย. 2019, 12:06 ]
หัวข้อกระทู้:  หลักการให้ทานของผู้ฉลาด ๕ ประการ

รูปภาพ

พระพุทธองค์ตรัสแสดงสังฆทานไว้ ๗ ชนิด คือ
๑. ถวายทานเพื่อภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน
๒. ถวายทานเพื่อสงฆ์ทั้งสองฝ่าย
๓. ถวายทานเพื่อพระภิกษุสงฆ์
๔. ถวายทานเพื่อพระภิกษุณีสงฆ์
๕. ถวายทานเพื่อสงฆ์ทั้งสองฝ่ายช่วยกันจัดการให้
๖. ถวายทานเพื่อสงฆ์ ที่ภิกษุสงฆ์ช่วยจัดการให้
๗. ถวายทานเพื่อสงฆ์ ที่ภิกษุณีช่วยจัดการให้


หลักการให้ทานของผู้ฉลาด ๕ ประการ คือ

๑. ให้ทานด้วยศรัทธา คือความเชื่ออย่างมีเหตุผล เชื่อในคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ ผลของการให้ทานด้วยศรัทธานี้ จะสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ โภคสมบัติ และมีรูปร่างงดงามสมส่วน น่ารัก ชวนมอง ผิวพรรณผ่องใสงามยิ่งนัก

๒. ให้ทานด้วยความเคารพ ด้วยกาย วาจา และใจ เคารพในวัตถุสิ่งของที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ ผลของการให้ทานด้วยความเคารพนี้ จะสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ โภคสมบัติ มีบุตร ภรรยา สามี ทาสคนใช้ หรือบริวาร เป็นคนเชื่อฟังคำสั่งสอน ว่านอนสอนง่าย ไม่ขัดใจในการงานที่ดีทุกอย่าง

๓. ให้ทานตามกาล คือให้ทานในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ให้ทานตามที่กำหนดเวลา เช่น การทอดกฐิน หรือให้ทานในฤดูกาลแห่งพืชผักผลไม้ ผลของการให้ตามกาลนี้ จะสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ โภคสมบัติ และมีความเจริญรุ่งเรืองไปตามวัย ทั้งในปฐมวัย มัชฌิมวัย และปัจฉิมวัย

๔. ให้ทานด้วยจิตอนุเคราะห์ ไม่ยึดติดหรือเสียดายหลังจากให้แล้ว ผลของการให้ด้วยจิตอนุเคราะห์นี้ จะสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ โภคสมบัติ และเป็นผู้มีจิตน้อมไปเพื่อบริโภคกามคุณ ซึ่งเป็นสมบัติที่มีอยู่ของตนอย่างมีความสุข มิใช่เป็นเพียงผู้เฝ้าทรัพย์เท่านั้น

๕. ให้ทานไม่กระทบตนและผู้อื่น เมื่อให้ทานแล้วตนเองไม่เดือดร้อน และไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนเช่นกัน ผลของการให้โดยไม่กระทบตนและผู้อื่นนี้ จะสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ โภคสมบัติ และสมบัติทุกอย่างที่มีอยู่จะไม่เสียหายวิบัติไปด้วยภัย คือ ไฟไหม้ น้ำท่วม โจรปล้น ถูกยึดทรัพย์เข้าพระคลัง หรือภัยจากญาติที่เป็นศัตรูกันแย่งชิงไป:b8: :b8: :b8: ที่มา : กระทู้ >>> พิธีการทอดกฐิน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=19697

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/