ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

กาลถวายผ้าอาบน้ำฝน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=57835
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  LueNgob Kumrungsee [ 15 ก.ค. 2019, 13:23 ]
หัวข้อกระทู้:  กาลถวายผ้าอาบน้ำฝน

กาลถวายผ้าอาบน้ำฝน(วัสสิกสาฏก)และถวายเทียนพรรษา
ปุจฉา: ญาติโยมมีคำถามว่า กาลสมัยนี้ผ้าอาบน้ำฝนดูแล้วพระจะไม่ค่อยได้ใช้ เพราะเห็นว่ามีห้องสรงน้ำเป็นสัดส่วนแล้ว เอาผ้าอย่างอื่นถวายแทนได้ไหม
วิสัชนา : ใช้ผ้าอย่างอื่นถวายแทนไม่ได้ เนื่องด้วยเป็นพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้แก่พระภิกษุได้อธิษฐานใช้ผ้าอาบน้ำฝน แม้ขนาดผ้าไม่ถูกต้อง พระภิกษุใช้ก็อาบัติ
*************
ประเพณีสำคัญในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา อีกประการหนึ่งคือ การถวายผ้าอาบน้ำฝน

ผ้าอาบน้ำฝน หรือที่นิยมเรียกสั้นๆ ว่า ผ้าอาบ (ผ้าวัสสิกสาฎก) คือ ผ้าสำหรับใช้นุ่งในเวลาอาบน้ำฝนหรืออาบน้ำทั่วไป

กา รทำผ้าอาบน้ำฝน ต้องทำให้ถูกต้องตามพระวินัยบัญญัติ
โดยประมาณที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตไว้

คือ เป็นผ้าผืนยาว ๖ คืบ พระสุคตกว้าง ๒ คืบครึ่ง
คิดโดยประมาณของช่างไม้ปัจจุบัน ยาวรวม ๔ ศอก กับ ๓ กระเบียดกว้างราว ๑ ศอก ๑ คืบกับ ๔ นิ้ว ๑ กระเบียดเศษ

ถ้าทำให้ยาวหรือกว้างเกินประมาณนี้ไป พระภิกษุใช้สอยต้องอาบัติ
ต้องตัดส่วนที่กว้างหรือยาวเกินประมาณนั้นออกเสีย จึงแสดงอาบัติได้

อีกประการหนึ่งทรงบัญญัติเขตกาลที่จะแสวงหา
เขตกาลที่จะทำ เขตกาลที่จะนุ่งห่มและเขตกาลอธิษฐานใช้สอย ไว้ว่า

ก. ตั้งแต่แรม ๑ ค่ำ เดือน ๗ ถึงวันเพ็ญเดือน ๘

รวมเวลา ๒ ปักษ์ เป็นเวลา ๑ เดือน
ในปลายฤดูร้อน นี้เป็นเขตกาลแสวงหา

ข. ตั้งแต่ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึงวันเพ็ญ

เป็นเวลากึ่งเดือน ท้ายฤดูร้อน นี้เป็นเขตกาลทำนุ่งห่ม

ค. ตั้งแต่แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ไปจนสิ้นฤดูฝน

คือ เพ็ญเดือน ๑๒ รวมเวลา
๔ เดือน นี้เป็นเขตกาลอธิษฐานใช้สอย

ถ้ายังไม่ถึงเขตกาลที่ทรงอนุญาตไว้นี้ พระภิกษุแสวงหา
ได้มาหรือทำนุ่งห่ม หรืออธิษฐานใช้สอยท่านปรับอาบัติ

โดย ความมุ่งหมายและเหตุผลดังกล่าวนี้
เมื่อถึงกาลที่พระภิกษุจะต้องแสวงหาผ้าอาบน้ำฝน
คือ ตั้งแต่แรม ๑ ค่ำ เดือน ๗ เป็นต้นไป
จนถึงวันเพ็ญเดือน ๘ ทายกจึงมักถือโอกาสบำเพ็ญกุศล
โดยจัดหาผ้าอาบน้ำฝนจนครบจำนวนพระ ภิกษุสามเณรในวัดนั้นๆ แล้วนำไปถวายในที่ประชุมสงฆ์

กำหนดถวาย ระหว่างข้างขึ้นเดือน ๘ ตั้งแต่วันขึ้น ๑ ค่ำไป
แต่ในปัจจุบันโดยมากกำหนดวันถวายเป็นหมู่
ณ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ คือ ก่อนวันเข้าพรรษา ๑ วัน

เมื่อพระสงฆ์รับแล้วใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอ เพราะอยู่ในเขต กาลทำและใช้ จะกำหนดวันใดแล้วแต่ฝ่ายทายกนัดหมายและตกลงกับทางวัด ในการถวายมีระเบียบปฏิบัติ ดังนี้

๑. อุบาสก อุบาสิกา ประชุมพร้อมกันในโรงอุโบสถ์หรือในศาลาการเปรียญแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วแต่เหมาะสม

๒. นำผ้าอาบน้ำฝนตั้งไว้ ณ เบื้องหน้าต่อหน้าพระสงฆ์
ทายกนำกราบพระและว่านะโมพร้อมกัน ๓ จบ

๓. ในระหว่างทายกกล่าวคำถวาย พระสงฆ์ทั้งหมดประนมมือ พอจบคำถวายแล้วพระสงฆ์รับ "สาธุ" พร้อมกัน

๔. ประเคนเสร็จแล้ว พระสงฆ์รับอนุโมทนา

๕. ระหว่างพระว่า "ยถา..."
ทายกทั้งหมดพึงกรวดน้ำ แล้วประนมมือรับพรไปจนจบเป็นอันเสร็จพิธี

(ที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ http://www.onab.go.th)

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/