ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ไสยศาสตร์ พวกรูป เหรียญ ล็อคเก็ต (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=52518
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Duangtip [ 07 มิ.ย. 2016, 17:47 ]
หัวข้อกระทู้:  ไสยศาสตร์ พวกรูป เหรียญ ล็อคเก็ต (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)

ปฏิปทาอันเด็ดเดี่ยวของหลวงปู่หล้า

รูปภาพ

ทุกวันนี้มีไสยศาสตร์ต่างๆ เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา เป็นต้นว่าพวกรูป เหรียญ ล็อคเก็ตแขวนคอ เหล่านี้เป็นต้น สำหรับตัวของข้าพเจ้าไม่ได้ยินดีด้วยมาแต่ไรๆ แล้ว และองค์หลวงปู่มั่นก็ไม่ส่งเสริมด้วย ครูบาอาจารย์องค์หลวงปู่มหาบัวก็ไม่ส่งเสริม และติเตียนฝ่ายที่เคยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นที่เคยเอาหลวงปู่มั่นไปอ้างอิงว่าเป็นอาจารย์ของตน แล้วก็ทำรูปเหรียญขึ้น รุ่นนั้นรุ่นนี้ แต่ข้าพเจ้าเป็นผู้มีกิเลสมาก ตายแล้วเกิด เกิดแล้วตายมากกว่าเม็ดหิน เม็ดทรายในท้องมหาสมุทร ๔ มหาสมุทรก็ตาม ย่อมไม่ยินดีด้วยทั้งนั้น

เมื่อเป็นดังนี้ เมื่อท่านผู้ใดทำรูป ทำเหรียญข้าพเจ้าไปขายก็ดี หรือเอาไปแจกฟรีก็ดี ข้าพเจ้าไม่ยอมอนุญาตเป็นอันขาด ถ้าใครฝืนก็จะขออารักขาต่อทางการ ถ้าไม่ฟังก็เอาเรื่องตามกฎหมายของบ้านเมือง เพราะทุกวันนี้ยุ่งเหยิงในเรื่องเหล่านี้มาก ข้าพเจ้าเข้าใจว่าการได้ผู้เล่นไสยศาสตร์มาเป็นพรรคพวกล้านๆ คน ไม่เท่าได้ผู้ถึงธรรมแท้มาเป็นพรรคคนเดียว


ปรารภน้อยไม่พออธิบาย ปรารภหลายหาว่าอวดดีจองหอง ถ้าความเห็นของข้าพเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็มอบให้ทุกข์กับสมุทัยซะ ถ้าหากว่าเป็นสัมมาทิฏฐิก็ทูลถวายต่อมรรคกับนิโรธ ส่วนตัวข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้ถอนไม่ออกเสียแล้ว จะว่าอุปาทานก็ยอมรับ

ยุคสุดท้ายบ้านหนองผือ สกลนคร ข้าพเจ้าได้อยู่ร่วมองค์หลวงปู่มั่น ๔ พรรษาติดๆ กัน ๒๔๘๙, ๙๐, ๙๑, ๙๒, ๙๓ จนถึงฌาปนกิจองค์หลวงปู่มั่นเสร็จเรียบร้อย ใน พ.ศ. ๒๔๙๓ องค์หลวงปู่มั่นไม่มีปฏิปทาไสยศาสตร์ทำรูป ทำเหรียญ ล็อคเก็ต เครื่องลางของขลังอยู่ยงคงกระพัน และวิชาเสน่ห์ วิชาหุงปรอท เป็นต้น เหล่านี้ไม่มีในองค์ท่านเลย จึงลงไปปักษ์ใต้กับองค์หลวงปู่เทสก์ ๓ พรรษา แล้วกลับขึ้นมาจำพรรษากับองค์หลวงปู่มหาบัว ยุคบ้านห้วยทรายอีก ๓ พรรษา คราวอยู่กับองค์หลวงปู่มั่น ๔ พรรษาติดๆ กันนั้นจนถึงฌาปนกิจ ถ้าจะบวกกันเข้าก็คล้ายๆ ๔ ปีกว่า มีองค์หลวงปู่มหาบัวเป็นมือขวาขององค์หลวงปู่มั่นควบอยู่ด้วย ให้เข้าใจว่ายุคบ้านหนองผือนั้น องค์หลวงปู่มั่นไปอยู่ก่อน ๑ พรรษาแล้ว คือ พ.ศ. ๒๔๘๙ ติดต่อกันจนถึงฌาปนกิจ ๒๔๙๓ ดังกล่าวแล้วนั้น มีองค์หลวงปู่มหาบัวเป็นพยานได้

เมื่อเป็นดังนี้ ถ้าข้าพเจ้าปีนเกลียวส่วนนี้ ก็เท่ากับว่าข้าพเจ้าเอาหัวองค์หลวงปู่มั่นมาเหยียบเล่นจริงไหม เทวดาเอ๋ย...


*********
:b8: :b8: :b8:
ขอขอบคุณที่มาจาก : หนังสืออัตตโนประวัติหลวงปู่หล้า เขมปัตโต
วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) บ้านแวง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=44660

*********

:b44: หลวงปู่หล้า ตอบปัญหาธรรมเรื่อง “พระเครื่อง”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=50143

:b44: รวมคำสอน “หลวงปู่หล้า เขมปัตโต”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38521

เจ้าของ:  ดาราวรรณ [ 08 มิ.ย. 2016, 13:31 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ไสยศาสตร์ พวกรูป เหรียญ ล็อคเก็ต (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)

กราบสาธุๆๆ
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  ลูกหว้า [ 05 ก.ค. 2016, 21:10 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ไสยศาสตร์ พวกรูป เหรียญ ล็อคเก็ต (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)

Kiss

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 07 มี.ค. 2019, 14:44 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ไสยศาสตร์ พวกรูป เหรียญ ล็อคเก็ต (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)

Kiss
:b8: :b8: :b8:
:b27: :b16:

เจ้าของ:  AAAA [ 27 มิ.ย. 2019, 13:22 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ไสยศาสตร์ พวกรูป เหรียญ ล็อคเก็ต (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)

4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/