ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

"วันปวารณา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=51310
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  วิริยะ [ 27 ต.ค. 2015, 07:27 ]
หัวข้อกระทู้:  "วันปวารณา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

รูปภาพ

"วันปวารณา"

" .. ท่านกล่าวว่า "ทิฏฺเฐน วา สุเตน วา ปริสงฺกาย วา วทนฺตุ มํ อายสฺมนฺโต อนุกมฺปํ อุปาทาย" ด้วยการเห็นก็ดี ด้วยการได้ยินก็ดี ด้วยการรังเกียจก็ดี จะประการใดประการหนึ่ง "ขอให้ตักเตือนด้วยความเอ็นดู เมตตา ปรารถนาหวังดีต่อข้าพเจ้า" คำปวารณามีอย่างนี้

ปวารณาซึ่งกันและกันทุกคน ไม่ว่าใครทั้งนั้นผู้ใหญ่ผู้น้อย อายุพรรษามากน้อยเหมือนกัน ปวารณากันให้ว่า "กล่าวตักเตือนกันไว้ ด้วยความเมตตา ปรารถนาหัวงดีต่อกัน" ถ้ามีโทสะมานะเกิดขึ้นแต่ในใจของตนแล้ว การตักเตือนถึงแม้เป็นของดี ก็ไม่มีประโยชน์แก่ตนอีก

ถ้าหากคนฟัง คนที่ถูกตักเตือนยอมรับยอมปฏิบัติตาม จะเป็นประโยชน์ต่อคนนั้นต่อไป แต่ผู้ปฏิบัติจะพูดย้อนผู้สอนผู้ตักเตือนแล้วไม่มีประโยชน์ ขาดเมตตาเอ็นดูกรุณาซึ่งกันและกัน .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี


:b8: :b8: :b8:


= วันออกพรรษา และประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวันออกพรรษา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=39799

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/