ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ใช้ธูปกี่ดอก ?? (หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=48385
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 23 พ.ค. 2014, 14:34 ]
หัวข้อกระทู้:  ใช้ธูปกี่ดอก ?? (หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ)

รูปภาพ

การจุดธูป เทียน เพื่อบูชาพระในพิธีกรรมต่างๆ มักจะไม่เหมือนกัน
บางท่านต้องการไหว้พระแต่ยังตกลงใจไม่ได้ว่า จะใช้ธูปกี่ดอกจึงจะเหมาะสม
หลวงปู่ดู่เคยตอบปัญหาเรื่องนี้กับผู้ที่สงสัยว่า

:b44: หลวงปู่ดู่ :

"จุดกี่ดอกก็ได้ ส่วนใหญ่มักใช้ ๓ ดอก
บูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
กี่ดอกก็มีความหมายทั้งนั้น"


ผู้ถาม : "อย่างนั้นถ้าจุดดอกเดียว
ไม่ถือว่าไหว้ผี หรือไหว้ศพหรือครับ"

:b44: หลวงปู่ดู่ :

"จุด ๑ ดอก หมายถึง จิตหนึ่ง
จุด ๒ ดอก หมายถึง กายกับจิต โลกกับธรรม
จุด ๓ ดอก หมายถึง พระรัตนตรัย หรือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
จุด ๔ ดอก หมายถึง อริยสัจ ๔
จุด ๕ ดอก หมายถึง พระเจ้า ๕ พระองค์ นะโมพุทธายะ
จุด ๖ ดอก หมายถึง สิริ ๖ ประการ ที่แกกราบพระ ๖ ครั้ง
จุด ๗ ดอก หมายถึง โพชฌงค์ ๗
จุด ๘ ดอก หมายถึง มรรคแปด
จุด ๙ ดอก หมายถึง นวโลกุตรธรรม
จุด ๑๐ ดอก หมายถึง บารมี ๑๐ ประการ
อยู่ที่เราจะคิดให้ดี เอาอะไรก็ได้"


ผู้ถาม : "ถ้า ๑๑ ดอก หมายถึง... "

:b44: หลวงปู่ดู่ :

"ก็บารมี ๑๐ ประการกับจิตหนึ่ง
ว่าไปได้เรื่อยๆ แหมแกถามซะข้าเกือบไม่จน"


ผู้ถาม : "ถ้าไม่มีธูปเทียน"

:b44: หลวงปู่ดู่ :

"ก็ใช้ชีวิตจิตใจบูชา ไม่เห็นต้องมีอะไร
พุทธัง ธัมมัง สังฆัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ"


หลวงปู่หัวเราะมองหน้าผู้ถาม
ที่รู้สึกทึ่งในปฏิภาณของหลวงปู่


:b46: :b46:

ที่มา
fb. วัดถ้ำพุทธพรหมปัญโญ : วัดถ้ำเมืองนะ
https://www.facebook.com/watputtaprompanyo


รวมคำสอน “หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43690

ประวัติและปฏิปทา “หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=34732

เจ้าของ:  sirinpho [ 02 ต.ค. 2014, 10:31 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ใช้ธูปกี่ดอก? : หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

อัศจรรย์ดีแท้ ขอโมทนาสาธุคะ :b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/