ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

สำนักฯนิโรธาราม ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา ๒-๔ มิย.๕๕
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=42229
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 26 พ.ค. 2012, 20:46 ]
หัวข้อกระทู้:  สำนักฯนิโรธาราม ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา ๒-๔ มิย.๕๕

รูปภาพ

ร่วมฉลอง “พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า”

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา
ร่วมทำความดีเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕

โดยการทำความสะอาด บูรณะ บำรุงวัด
ทำบายศรี แต่งซุ้มประตู ฯลฯ


ค่ายวันวิสาขบูชา...ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม
วิปัสสนากรรมฐาน สนทนาธรรม
ฟังพระสัทธรรมจาก “อาจารย์ภิกษุณีนันทญาณี”

ณ อารามภิกษุณีนิโรธาราม
ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ในระหว่างวันเสาร์ที่ ๒-วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕


ผู้สนใจร่วมทำความดี ติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่
โทรศัพท์ ๐๘๑-๖๓๔-๒๒๔๒ หรือ ๐๘๔-๘๐๔-๒๐๔๐
(กรุณาแจ้งความประสงค์ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕)

Ladies and Gentlemen :
Nirotharam and Sutthajit Meditation
have Dhamma Conversation everyday.
Join us for celebrate Buddha Purnima
- Buddha Jayanti 2600 years.
during Visakabuja Day
- June 02nd-04th, 2012.
at Nirotharam Meditation.
Any inquiry call 081-634-2242 or 084-8042040.


•• แผนที่อารามภิกษุณีนิโรธาราม ••
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=808


ที่มา... fb. นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/