ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกในงานบุญมาฆบูชา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=36801
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 16 ก.พ. 2011, 16:27 ]
หัวข้อกระทู้:  ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกในงานบุญมาฆบูชา

รูปภาพ

ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกในงานบุญมาฆบูชา
ณ บ้านฟ้าหยาด ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร


“งานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก” ที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนลุ่มน้ำชีแห่ง บ้านฟ้าหยาด ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ซึ่งจะนำข้าวตอกมาร้อยเป็นมาลัยสายยาวแทน “ดอกมณฑารพ” หรือ “ดอกมณฑา” อันเป็นดอกไม้ทิพย์แห่งสรวงสวรรค์ แล้วจัดขบวนแห่ไปน้อมถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

นางสาวยุพา ปานรอด ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานอุบลราชธานี (ผอ.ททท. สอบ.) เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เทศบาลตำบลฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร กำหนดจัดงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกขึ้นเพื่อสืบสานงานบุญมาฆบูชาอันเป็นงานบุญสำคัญของชุมชน โดยในงานดังกล่าวชุมชนต่างๆ จะนำข้าวตอกขาวที่คัดจากข้าวเปลือกข้าวเหนียวที่ดีที่สุดมาร้อยเป็นมาลัยสูงนับสิบเมตร และประดับตกแต่งอย่างงดงามหลากหลายรูปแบบ หลังจากนั้นจะมีกิจกรรมสมโภชและในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ก่อนวันมาฆบูชา ๑ วัน จะจัดขบวนแห่ช่อมาลัยข้าวตอกดังกล่าวไปทอดถวาย ณ วัดหอก่อง

รูปภาพ

“มาลัยข้าวตอก” ดังกล่าวสื่อความหมายแทนดอกมณทารพ ซึ่งเป็นดอกไม้ทิพย์แห่งสรวงสวรรค์ที่จะบานเฉพาะในวันที่มีเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า ซึ่งได้แก่ วันประสูติ วันตรัสรู้ วันปรินิพพาน และวันที่ทรงแสดงธรรมจักกัปปวัตนสูตร การแห่มาลัยข้าวตอกเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชาเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวอีสานที่สืบทอดต่อเนื่องเฉพาะที่ชุมชนบ้านฟ้าหยาดแห่งนี้

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านไปร่วมชมงานประเพณีแห่มาลัยบ้านฟ้าหยาด ซึ่งนอกจากจะได้ร่วมงานบุญมาฆบูชาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะแล้ว ท่านยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงจุดท่องเที่ยวที่สำคัญใน จ.ยโสธรและ จ.ศรีสะเกษ ได้อย่างคุ้มค่า อาทิเช่น เส้นทางย้อนรอยเมืองสิงห์ท่า, ค้นหาอดีตเมืองยโสธร, โบสถ์คริสบ้านซ่งแย้ อ.ไทยเจริญ, หัถกรรมหมอนขวาน ผ้าขิดบ้านศรีฐาน, รอยพระพุทธบาทและพระพุทธรูปหยกขาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ วัดพระพุทธบาทยโสธร, โบราณสถานยุคเจนละดงเมืองเตย, ธาตุกู่จาน, ธาตุก่องข้าวน้อย, พระธาตุเรืองรอง และประสาทขอมวัดสระกำแพงใหญ่ เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน ททท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๒ โทรศัพท์ ๐-๔๕๒๔-๓๗๗๐, ๐-๔๕๒๕-๐๗๑๔ และสามารถ Download ภาพงามๆ ได้ที่ http://www.tatubon.org

รูปภาพ
“ดอกมณฑารพ” ดอกไม้ทิพย์แห่งสวรรค์ ที่ไม่มีในโลกมนุษย์
และจะปรากฏเฉพาะตอนที่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้า
เช่น ประสูติ, ตรัสรู้, ปรินิพพาน, วันจาตุรงคสันนิบาต
และวันที่ทรงแสดงพระธัมมจักกัปปวัตนสูตร เป็นต้น
ซึ่งเทพเทวดาจะบันดาลให้ดอกมณฑารพตกลงมาจากเทวโลก


รูปภาพ
ขบวนแห่มาลัยข้าวตอกของเทศบาลตำบลฟ้าหยาด


โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

• มณฑารพ ดอกไม้ทิพย์แห่งสวรรค์ •
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=17&t=19556

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

เจ้าของ:  damjao [ 16 ก.พ. 2011, 17:13 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกในงานบุญมาฆบูชา

tongue ขอกราบอนุโมทนาบุญ สาธุ.........

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/