ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

“สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพระโอวาทวันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๓
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=33300
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  I am [ 20 ก.ค. 2010, 15:55 ]
หัวข้อกระทู้:  “สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพระโอวาทวันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๓

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ประทานพระโอวาทวันอาสาฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๓


๒๐ กรกฎาคม สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช แจ้งว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาทวันอาสาฬหบูชา พ.ศ. ๒๕๕๓ ความว่า

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันบูชาที่สำคัญที่สุดวันหนึ่งในพุทธศาสนา ตรงกับวันพระจันทร์เต็มดวง ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ คือเดือนอาสาฬหะ เป็นวันที่เจ้าชายสิทธัตถะ หลังจากได้ทรงตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้ ๒ เดือน ได้ทรงแสดงพระปฐมเทศนา

ทรงประกาศพระธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรกโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้กรุงพาราณสี ท่านโกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรม รู้ว่า “สิ่งใด สิ่งหนึ่ง มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดา”

โดยสมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเปล่งพระพุทธวาจาให้เป็นที่ประจักษ์ว่า อัญญาโกณฑัญญะ คือ “โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ” วันนั้นจึงเป็นวันที่พระรัตนตรัยเกิดครบองค์ ๓ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ องค์แรกที่เกิดขึ้น คือ ท่านโกณฑัญญะ ด้วยพระบารมี พระรัตนตรัย จงมั่นใจและจงปฏิบัติเทิดทูนบูชาพระรัตนตรัย ให้เต็มจิตใจทุกเวลา


ขออำนวยพร


ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 20 ก.ค. 2010, 17:36 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท วันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๓

:b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8:

ขออนุโมทนาสาธุการด้วยค่ะ ท่าน I am


รวมกระทู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ “วันอาสาฬหบูชา”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=45499

รวมกระทู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ “วันเข้าพรรษา”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=45498

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 20 ก.ค. 2010, 17:47 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท วันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๓

:b8: สาธุ สาธุ สาธุค่ะ

:b48: ธรรมรักษาค่ะ :b48:

เจ้าของ:  ธรรมบุตร [ 21 ก.ค. 2010, 00:25 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท วันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๓

onion

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 21 ก.ค. 2010, 17:39 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท วันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๓

:b8: ขออนุโมทนาสาธุการด้วยค่ะ ท่าน I am :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/