ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ความหมายของธงกฐิน (อ.ชำนาญ นิศารัตน์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=26063
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 05 ต.ค. 2009, 23:23 ]
หัวข้อกระทู้:  ความหมายของธงกฐิน (อ.ชำนาญ นิศารัตน์)

รูปภาพ

ความหมายของ...ธ ง ก ฐิ น

พระพุทธเจ้าทรงตักเตือนพระภิกษุสามเณร
ผู้บวชในพระพุทธศาสนาให้ระวังภัย ๔ อย่าง
ที่จะเป็นเหตุให้ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ได้ไม่ยั่งยืน ต้องลาสิกขาไป
โดยทรงอุปมาภัย
อย่าง
ของพระภิกษุสามเณร กับภัยของผู้ที่ลงไปในน้ำ


ภัยของผู้ที่ลงไปในน้ำมี อย่าง คือ

๑. อุมฺมิภยํ : ภัยคลื่น

ผู้ที่ว่ายน้ำในทะเลอาจจะถูกคลื่นซัดออกจากฝั่ง
หรือถูกคลื่นซัดจมน้ำตายได้

๒. กุมฺภีลภยํ : ภัยจระเข้

ในน้ำอาจจะมีจระเข้
(ในทะเลมีจระเข้น้ำเค็ม ในแม่น้ำมีจระเข้น้ำจืด)
จระเข้อาจจะคาบไปกินเป็นอาหารได้

๓. อาวฏฺฏภยํ : ภัยน้ำวน

ในแม่น้ำใหญ่หรือทะเล อาจจะมีน้ำวน
ผู้ที่ว่ายเข้าไปในกระแสน้ำวนอาจจะถูกกระแสน้ำดูดให้จมลงไปได้

๔. สุสุกาภยํ : ภัยปลาร้าย

ในน้ำอาจจะมีปลาร้าย เช่น ปลาฉลาม ปลาปักเป้า ทำอันตรายถึงชีวิตได้

ภัยของพระภิกษุสามเณรมี อย่าง
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในศาสนานี้มีภัยอยู่ อย่าง
ผู้ใดไม่กลัวภัยเหล่านั้น ผู้นั้นสามารถดำรงอยู่ศาสนานี้ได้


ภัย อย่างนั้น คือ

๑. ภัยคลื่น

คืออดทนต่อคำสอนไม่ได้ เกิดความขึ้งเคียด
คับใจเบื่อหน่ายคำตักเตือนพร่ำสอนต้องลาสิกขาไป

๒. ภัยจระเข้

คือเห็นแก่ปากท้อง ทนความอดอยากไม่ได้
ถูกจำกัดด้วยระเบียบวินัยเกี่ยวกับการบริโภค
ทนไม่ได้ต้องลาสิกขาไป
(จระเข้เป็นสัตว์ที่เห็นแก่กิน กินสัตว์ทุกชนิด
จึงนำมาเปรียบเทียบกับคนที่เห็นแก่กิน)


๓. ภัยน้ำวน

คือห่วงพะวงใฝ่ทะยานในกามสุขเพลิดเพลินในกามคุณ
ตัดใจจากกามคุณไม่ได้
บรรพชิตในศาสนานี้จมลงในกระแสน้ำวนของกามคุณ ๕
แล้วต้องลาสิกขาไป

๔. ภัยปลาร้าย

เกิดความปรารถนาทางเพศ รักผู้หญิง
ภิกษุในศาสนานี้เกิดความราคะในมาตุคาม (ผู้หญิง)
ทนอยู่ไม่ได้ ต้องลาสิกขาไป
(เพราะฉะนั้นมาตุคามจึงเป็นภัยของบรรพชิต
เช่นเดียวกับปลาร้ายเป็นภัยแก่ผู้ที่ลงไปในน้ำ)


รูปภาพ

พระพุทธโอวาทที่ทรงตักเตือนพระภิกษุสามเณร
ให้ระวังภัยแห่งพรหมจรรย์
โดยเปรียบเทียบภัยของผู้ที่ลงไปในน้ำนี้
นักปราชญ์ได้นำมาเป็นปริศนาธรรม
เพื่อเตือนพระภิกษุสามเณรผู้รับกฐินให้ระวังภัย ๔ อย่าง
โดยทำเป็นรูปธง ผืน


• ภัยคลื่นกับภัยจระเข้

ทำเป็นรูปจระเข้ว่ายน้ำฝ่าคลื่น

• ภัยน้ำวนกับภัยปลาร้าย

ทำเป็นรูปน้ำวนกับนางมัจฉา
คือนางมัจฉาแทนปลากับมีน้ำวนรอบๆ
ความหมายคือ ปลาร้ายแทนด้วยนางมัจฉา
ซึ่งเป็นปลาและผู้หญิงด้วย

@ สรุปว่า @

๑. ภัยคือคลื่น : เป็นชื่อแห่งความโกรธ อดทนต่อคำสอนไม่ได้
๒. ภัยคือจระเข้ : เป็นชื่อแห่งความเป็นผู้เห็นแก่กิน
๓. ภัยคือน้ำวน : เป็นชื่อของกามคุณ ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส
๔. ภัยคือปลาฉลาม : เป็นชื่อของมาตุคาม (ผู้หญิง)

ผู้ที่ทำธงกฐินรุ่นใหม่ ไม่เข้าใจปริศนาธรรมข้อนี้
จึงคิดทำธงกฐินเป็นรูปต่างๆ

เช่น รูปนางฟ้าถือผ้าไตรบ้าง
รูปสัตว์น้ำอื่นบ้าง เช่น เต่า ม้าน้ำ ช้างน้ำ กุ้ง ปู ฯลฯ

ซึ่งไม่ตรงกับหลักคำสอนของพระพุทธองค์

:b8: :b8: :b8:

(ที่มา : คอลัมน์ “ตอบปัญหาสารพัน” โดย อ.ชำนาญ นิศารัตน์ ใน ธรรมะเพื่อชีวิต
เล่มที่ ๕๘ ฉบับวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๒ จัดทำโดย มูลนิธิพุทธศาสนศึกษา วัดบุรณศิริมาตยาราม)


- วันออกพรรษา และประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวันออกพรรษา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=39799

- พิธีการทอดกฐิน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=19697

- ความหมายกฐิน (ท.เลียงพิบูลย์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=43804

- ทำไม ผ้าพระกฐินจึงมีผ้าขาวพับกำกับไปกับไตรด้วย ?
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=48485

เจ้าของ:  Duangtip [ 16 ต.ค. 2015, 17:20 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความหมายของธงกฐิน (อ.ชำนาญ นิศารัตน์)

:b39: :b42: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  sirinpho [ 13 พ.ค. 2017, 21:14 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความหมายของธงกฐิน (อ.ชำนาญ นิศารัตน์)

:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/