ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

การใช้เครื่องรางของขลัง เคารพรูปเคารพ...ไม่ดี?
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=19794
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  webmaster [ 25 ธ.ค. 2008, 06:39 ]
หัวข้อกระทู้:  การใช้เครื่องรางของขลัง เคารพรูปเคารพ...ไม่ดี?

รูปภาพ

การใช้เครื่องรางของขลัง เคารพรูปเคารพ...ไม่ดี?
พระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ)
วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานครคนเรานั้น มีสัญชาตญาณประการหนึ่ง คือ

“ต้องการได้รับความอบอุ่นปลอดภัย มีที่พำนักอยู่อาศัย”

ด้วยสัญชาตญาณเหล่านี้ เมื่อเรารู้สึกว่าอะไร
ที่อาจให้ความอบอุ่นปลอดภัย เป็นที่พำนักอาศัยของเขาได้
เขาก็เข้าหาสิ่งเหล่านั้น ด้วยวิธีที่เขารู้สึกว่า
อาจตอบสนองความต้องการของเขาได้

การพูดว่าดีหรือไม่นั้น ต้องมองกันเฉพาะรายนั้นๆ
อันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ กาละเทศะ เข้ามาประกอบด้วย


“แน่นอน ในระดับหนึ่งนั้นการใช้เครื่องรางของขลังไม่ดี”

แต่เราต้องมองสังคมด้วยสายตาที่กว้างไกลพอสมควร
เพราะคนในสังคมนั้นมีพื้นฐานทางจิตใจ วุฒิปัญญาไม่เท่ากัน
บุคคล กาลเทศะ เหตุการณ์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลแต่ละคนในสังคมไม่เหมือนกัน

เครื่องรางของขลังสำหรับคนบางคนนั้น
เปรียบเหมือนเขากำลังลอยคออยู่ในทะเล ไม่มีที่อาศัย
เห็นแม้ซากศพลอยมา
การเกาะไว้ย่อมดีกว่าปล่อยให้ตนจมทะเลตาย


รูปภาพ

แต่เมื่อพบสิ่งที่อาจยึดเกาะแล้วให้ความปลอดภัยมากกว่า
เขาจะตัดสินปัญหานั้นๆ ได้ด้วยตนเองว่า

“ยังจะเกาะซากศพอยู่อีกหรือ หรือว่าจะปล่อยแล้วเกาะสิ่งที่ดีกว่า”


พระพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้โดยสิ้นเชิง
ท่านปฏิเสธเพียง ๓ สถานะเท่านั้น คือสิ่งเหล่านี้


“ไม่เป็นที่พึ่งอันเกษม ไม่เป็นที่พึ่งอันสูงสุด
คนที่ยึดถือสิ่งเหล่านี้ ไม่อาจหลุดพ้นจากทุกข์อันแท้จริงได้”


แต่ในเรื่องผลด้านการปลุกปลอบจิตใจ
สำหรับคนที่ไม่อาจหาประโยชน์จากสิ่งที่ดีกว่านั้นได้
เป็นข้อที่บัณฑิตควรมองด้วยความเข้าใจ เห็นใจ

เพราะในชีวิตจริงของเรานั้น
คนบางคนอาจยังไม่พร้อมที่จะยึดถือที่พึ่งอันเกษมสูงสุด
หรือต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์อันแท้จริง ก็มีอยู่เป็นจำนวนมาก


เรื่องเหล่านี้ จึงเป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป
ด้วยความพยายามให้เหตุผล แนวในการใช้ปัญญาแก่เขา


“การชี้หน้าด่ากราด ด้วยการประณามหยามหมิ่นนั้น
ไม่เกิดผลดีอะไรแก่ใครเลย”


:b8: :b8: :b8:

(ที่มา : “ตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา-๒” โดย พระโสภณคณาภรณ์ *
(ระแบบ ฐิตญาโณ), วัดบวรนิเวศวิหาร, พ.ศ. ๒๕๒๒, หน้า ๒๓๑-๒๓๓)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=14988

:b8: :b8: :b8:

หมายเหตุ : บทความเรื่องนี้ได้ประพันธ์ไว้เมื่อครั้งพระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ)
ยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระโสภณคณาภรณ์


:b47: รวมคำสอน “พระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=47886

เจ้าของ:  ร่มเย็นเป็นสุข [ 08 ม.ค. 2015, 12:58 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การใช้เครื่องรางของขลัง เคารพรูปเคารพ...ไม่ดี?

สาธุๆๆ tongue :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/