ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

วันวิสาขบูชา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=18616
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  บัวไฉน [ 21 ต.ค. 2008, 18:58 ]
หัวข้อกระทู้:  วันวิสาขบูชา

:b42: วันวิสาขบูชา :b42:

วิสาขบูชา ย่อมาจาก วิสาขปุรณมีบูชา แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญ เดือน ๖
ความสำคัญ เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้า ประสูติ
ตรัสรู้ และปรินิพพาน ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เป็นที่อัศจรรย์ยิ่ง กล่าวคือ


๑. ประสูติ หลังจากประสูติ เสด็จไปได้ ๗ ก้าว แล้วเปล่งอาสภิวาจาว่า เราเป็นผู้เลิศ ผู้ประเสริฐที่สุดในโลก การเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย ภพใหม่ไม่มีอีกต่อไป

๒. ตรัสรู้ เมื่อพระชนมายุ ๓๕ พรรษา พระองค์ได้ตรัสรู้ คือรู้แจ้ง เห็นจริงในสรรพสิ่งเพราะความไม่รู้หรืออวิชชา ได้แก่ ความไม่รู้จักทุกข์ ไม่รู้เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ ไม่รู้วิธีดับทุกข์ จนกลายมาเป็นเหตุให้เกิดวงจรแห่งทุกข์ และพระองค์ได้นำความจริงที่ตรัสรู้นี้ มาสั่งสอนให้มวล
มนุษยชาติ ให้ทราบและปฏิบัติ จนมีผู้หลุดพ้นมากมาย


๓. เสด็จดับขันธปรินิพพาน หลังจากทรงสั่งสอนเป็นเวลา ๔๕ ปี ก่อนเสด็จปรินิพพาน ทรงประทานปัจฉิมโอวาทว่า สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง เสื่อมสิ้นเป็นธรรมดา จงดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท ด้วยการไม่ทำความชั่ว ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ผ่องใส

กิจกรรม เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนรำลึกถึงพระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ พระกรุณาธิคุณ เพื่อยึดเป็นต้นแบบในการสร้างบารมี เช่นเดียวกับท่าน ด้วยการทำบุญตักบาตร ให้ทาน
รักษาศีล ฟังธรรม เจริญภาวนา และเวียนเทียน เพื่อเป็นพุทธบูชา


อนึ่ง เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ได้ ประกาศให้

“วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของโลก”

จาก ธรรมะไทย

ไฟล์แนป:
wp_full_04[1].jpg
wp_full_04[1].jpg [ 28 KiB | เปิดดู 1811 ครั้ง ]

เจ้าของ:  สุนันท์ [ 21 ต.ค. 2008, 19:59 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วันวิสาขบูชา

:b8: เจ้าคะ :b8:

เจ้าของ:  กำลังเพียร [ 22 ต.ค. 2008, 21:09 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วันวิสาขบูชา

:b20: :b18: :b20: :b18: :b20: :b18: :b20: :b18: :b20: :b18: :b42: :b42: :b42:

เจ้าของ:  ธนาภา [ 27 ต.ค. 2008, 19:10 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วันวิสาขบูชา

:b27: :b35: :b32: :b41: :b41:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/