ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

“นั่นของโยมแม่ เอาไว้ที่เดิม” (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=50684
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Duangtip [ 12 ส.ค. 2015, 10:25 ]
หัวข้อกระทู้:  “นั่นของโยมแม่ เอาไว้ที่เดิม” (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

รูปภาพ

เรื่อง “นั่นของโยมแม่ เอาไว้ที่เดิม”
กตัญญุตาพระชนนี (นางกิมน้อย คชวัตร)

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์...แม้ว่าในวัยเด็กพระองค์จะไม่ได้ทรงอยู่กับพระชนกและพระชนนี (พระชนกถึงแก่กรรมตั้งแต่พระองค์ทรงเยาว์วัย) แต่ความรัก ความผูกพัน และความกตัญญูที่มีให้แก่พระชนนีนั้นไม่เคยเสื่อมคลาย และในยามที่พระชนนีชราภาพ พระองค์ก็ได้ทรงตอบแทนพระคุณของผู้มีอุปการคุณเป็นอย่างดี ทรงพาพระชนนีมาพักอยู่ในวัดบวรนิเวศวิหารด้วยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยให้อยู่ในบริเวณ “เรือนขาว” คือเรือนหลังน้อยที่ปลูกไว้ใกล้ “พระตำหนักคอยท่าปราโมช” ที่ประทับของพระองค์

ในระหว่างที่พระชนนีพำนักอยู่ด้วย สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ทรงแสดงความรักความห่วงใยต่อพระชนนีอย่างเสมอต้นเสมอปลาย กิจวัตรประจำวันของพระองค์ที่ทรงมีต่อพระชนนี ก็คือ ในตอนเย็นของทุกวัน จะเสด็จไปดูพระชนนีที่เรือนพัก และทุกครั้งจะทรงเริ่มการสนทนากับพระชนนีด้วยประโยคว่า

“โยม..วันนี้เป็นอย่างไรบ้าง”

พระชนนีเป็นคนขยัน ไม่อยู่นิ่งจึงมักทำโน่นทำนี่ทั้งวัน บางครั้งจึงเกิดอารมณ์เสียกับพวกเด็กๆ ศิษย์วัดที่ทำอะไรไม่เรียบร้อย เป็นเหตุให้พระชนนีต้องคอยเก็บคอยว่า บางทีก็มีเสียงดังกับเด็กๆ ศิษย์วัด เมื่อสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ได้ยินเสียงก็จะต้องเสด็จมาหา พร้อมตรัสปลอบประโลมพระชนนีว่า

“เป็นอย่างไรโยม..ช่างมันเถอะ ปล่อยวางเสียบ้าง”

พระชนนีก็มักตอบกลับว่า “เรื่องของอิฉัน เจ้าคุณไม่เกี่ยว”

แล้วสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ก็จะทรงยิ้มกลับไป

ในความเป็นแม่ พระชนนีมักทำอะไรถวายเล็กๆ น้อยๆ ที่ทำทุกวัน คือ จีบหมากถวาย (เมื่อพระชนนีถึงแก่กรรมก็ทรงเลิกเสวยหมาก ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ)

สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ยังคงเก็บรักษาสิ่งของที่พระชนนีทำถวายไว้โดยตลอด เช่น ตู้หนังสือที่พระชนนีถวายเมื่อครั้งสอบได้เปรียญ ๗ หรือ “ผ้าอาสนะ” สำหรับนั่งที่พระชนนีเย็บถวายแต่ครั้งยังเป็นพระเปรียญ เพื่อทรงใช้สอย และก็ทรงใช้มาตลอด แม้จะเก่าขาดเปื่อยไปบ้างแล้วก็ยังทรงวางไว้ใต้อาสนะผืนใหม่ด้วยความเคารพรักเสมอ

แม้เมื่อทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชแล้ว อาสนะผืนดังกล่าวก็โปรดให้วางไว้ใต้อาสนะที่ประทับ ผู้ที่ไม่ทราบที่มาของผ้าผืนนี้อาจเห็นว่าเป็นผ้าเก่ามากแล้วจึงจะนำไปทิ้งด้วยความหวังดี

แต่พระองค์รับสั่งว่า “นั่นของโยมแม่ เอาไว้ที่เดิม”


พระชนนีเป็นผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาแต่เดิมแล้ว การมาอยู่ในวัดบวรฯ ก็เหมือนมีโอกาสอันดีงามที่จะได้ใกล้ชิดดูแลบุตรชาย และได้ทำบุญปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้น เวลาสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ทรงบรรยายธรรมในพระอุโบสถ “โยมแม่” จะหลบมาฟังอยู่ข้างนอกเสมอ

และเมื่อพระชนนีถึงแก่กรรมแล้ว สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ก็ได้ทรงตั้งกองทุนชื่อว่า “นิธิน้อย คชวัตร” เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระชนกพระชนนีของพระองค์ ซึ่งมีนามว่าน้อยเหมือนกัน สำหรับเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาของภิกษุสามเณรและเยาวชน สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ มักทรงปรารภว่า

“เราไม่มีโอกาสเรียน จึงอยากส่งเสริมคนอื่นให้ได้เรียนมากๆ”:b8: :b8: :b8: ขอบพระคุณที่มาของเนื้อหา ::
๑. หนังสือพระผู้เจริญพร้อม
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
๒. หนังสือพระประวัติ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

:b44: รวมพระนิพนธ์ “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า (เจริญ สุวฑฺฒโน)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=43452

:b44: พระประวัติ “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า (เจริญ สุวฑฺฒโน)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=19822

:b44: รวมกระทู้บทธรรมเกี่ยวกับ “แม่” และ “วันแม่แห่งชาติ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=42889

เจ้าของ:  sirinpho [ 13 ส.ค. 2015, 13:58 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: “นั่นของโยมแม่ เอาไว้ที่เดิม” : สมเด็จพระญาณสังวรฯ

:b20: กราบขออนุโมทนา สา...ธุ ค่ะ
:b8: :b16: Kiss

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 28 ส.ค. 2019, 21:03 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: “นั่นของโยมแม่ เอาไว้ที่เดิม” (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

:b8: :b8: :b8:
Kiss

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/