ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

พระพุทธรูปประจำพระชนมวาร ปางรำพึง ของสมเด็จพระสังฆราช
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=48491
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 11 ส.ค. 2012, 22:03 ]
หัวข้อกระทู้:  พระพุทธรูปประจำพระชนมวาร ปางรำพึง ของสมเด็จพระสังฆราช

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ
ภายในพระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ในงานบำเพ็ญกุศลพระศพ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


:b47: :b44: :b47:

ขวามือสุด : “พระมหาสมณอาสน์”
กั้นเบญจปฎลเศวตฉัตร (ฉัตรขาว) ๕ ชั้น
หรือ “พระแท่นเบญจปฎลเศวตฉัตร”
ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
(พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ มนุสฺสนาโค)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ได้ประดิษฐาน “พระพุทธรูปประจำพระชนมวาร ปางรำพึง”
(พระประจำวันศุกร์) ของ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ซึ่งเดิมเคยประดิษฐานอยู่เหนือพระแท่นบรรทมของพระองค์
มาโดยตลอดตราบจนกระทั่งสิ้นพระชนม์
บันทึกภาพ ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร
ในงานบำเพ็ญกุศลพระศพเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวรฯ


รูปภาพ

“พระพุทธรูปประจำพระชนมวาร ปางรำพึง” (พระประจำวันศุกร์)
ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

His Holiness Somdet Phra Nyanasamvara,
the Supreme Patriarch's Buddha image
(in the posture of thinking-the posture associated with Friday)


:b47: :b44: :b47:

ประมวลพระรูป “สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=29577

รวมพระนิพนธ์ “สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=43452

เจ้าของ:  sirinpho [ 16 ก.พ. 2015, 19:52 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระพุทธรูปประจำพระชนมวาร ปางรำพึง ของสมเด็จพระสังฆราช

:b8:
:b8:
:b8: กราบสมเด็จด้วยเจ้าค่ะ

เจ้าของ:  daoduan [ 24 ก.ย. 2015, 08:43 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระพุทธรูปประจำพระชนมวาร ปางรำพึง ของสมเด็จพระสังฆราช

Kiss ขอถวายอภิสัมมานสักการะแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ด้วยเศียรเกล้าเจ้าค่ะ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/