ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

หลักสำคัญอยู่ที่คน (สมเด็จฯ กรมหลวงวชิรญาณวงศ์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=44792
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 25 ส.ค. 2010, 00:20 ]
หัวข้อกระทู้:  หลักสำคัญอยู่ที่คน (สมเด็จฯ กรมหลวงวชิรญาณวงศ์)

รูปภาพ
[สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว.ชื่น นภวงศ์ สุจิตฺโต)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วัดบวรนิเวศวิหาร]ห ลั ก สำ คั ญ อ ยู่ ที่ ค น
พระนิพนธ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร


ทางพระพุทธศาสนามุ่งแสดงสัจธรรมเกี่ยวกับคนเป็นใหญ่
ไม่ได้มุ่งสอนทางโลก หรือเหตุผลทางโลก เพราะอะไร


เพราะว่าคนที่แม้จะรู้จักเหตุผลทางโลกแล้ว
นำมาประกอบให้เป็นสิ่งต่างๆ ขึ้น
และนำมาใช้ในทางชั่ว
เช่น ทำลายล้างกันก็ได้ผลชั่วเป็นทุกข์

แต่ถ้าเป็นคนดีแล้วนำสิ่งของที่ทำขึ้นมาทะนุบำรุงกัน
ก็ได้ผลดีเป็นสุข


หลักสำคัญจึงอยู่ที่ “คน”

:b8: :b8: :b8:

(ที่มา : ปกหลัง “พระพุทธศาสนา”
พระนิพนธ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์,

พิมพ์ครั้งที่ ๒ ๒๕๔๑, โรงพิมพ์มหามกุฏราชราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์)

เจ้าของ:  ศิษย์หลวงปู่ทา [ 02 ก.พ. 2014, 12:53 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลักสำคัญอยู่ที่คน : สมเด็จฯ กรมหลวงวชิรญาณวงศ์

น้อมถวายนมัสการเจ้าประคุณสมเด็จฯ กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ครับ :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/