ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

Post Card สมเด็จพระสังฆราช เจริญพระชันษา ๙๙ ปี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=43451
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 29 ก.ย. 2012, 09:10 ]
หัวข้อกระทู้:  Post Card สมเด็จพระสังฆราช เจริญพระชันษา ๙๙ ปี

Post Card พระรูป
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชันษา ๙๙ ปี

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 29 ก.ย. 2012, 09:11 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: Post Card สมเด็จพระสังฆราช เจริญพระชันษา ๙๙ ปี

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 29 ก.ย. 2012, 09:11 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: Post Card สมเด็จพระสังฆราช เจริญพระชันษา ๙๙ ปี

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

• รวมพระนิพนธ์ “สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=43452

• พระประวัติและปฏิปทา “สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20232

• “ผู้นำคณะสงฆ์สูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนา”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=43245

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ขอกราบขอบพระคุณ..ที่มาของรูปภาพ
facebook Anil Sakya
https://www.facebook.com/anil.sakya.9

เจ้าของ:  ร่มเย็นเป็นสุข [ 16 พ.ค. 2015, 18:00 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: Post Card สมเด็จพระสังฆราช เจริญพระชันษา ๙๙ ปี

:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/