ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ความเพียรไม่ติดต่อก็ไม่ได้รับผล (หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=58336
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 26 พ.ย. 2019, 08:06 ]
หัวข้อกระทู้:  ความเพียรไม่ติดต่อก็ไม่ได้รับผล (หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป)

รูปภาพ

หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
วัดอรัญญวิเวก จ.เชียงใหม่

พวกเราท่านทั้งหลายได้พากันตั้งจิตตั้งใจมาถึงกาลถึงสมัยถึงเวลาที่พวกเราท่านทั้งหลายที่จะพากันทำความพากความเพียรเที่ยวแสวงหาซึ่งความสงบสุข อันจะหาสันติสุข พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเทศนาสั่งสอนเอาไว้ การที่พวกเราได้พากันตั้งจิตตั้งใจทั้งพระภิกษุสามเณรก็ดี ทั้งอุบาสกอุบาสิกาก็ดี ที่ได้มีเจตนาพากันขวนขวายเสาะแสวงหาซึ่งความสงบเพื่อต้องการความสุขอันแท้จริงเอาไว้เป็นที่พึ่งของพวกเรา

ทีนี้การทำความเพียรของพวกเรา หากบุคคลมีความตั้งจิตตั้งใจมีศรัทธาปสาทะความเลื่อมใสในการทำคุณงามความดีของตนเองแล้ว การทำความพากความเพียรก็จะก้าวหน้าไปได้ หากเราไม่มีความตั้งจิตตั้งใจพยายามกระทำความเพียรของตนเองอยู่แล้วก็ไม่มีหนทางที่จะก้าวหน้าไปได้ ฉันใดก็ดีการที่ทำการงานทั้งภายนอกก็ดี ทางวัตถุหากไม่มีความพากความเพียรพยายามกระทำอยู่ ขวนขวายอยู่ ประกอบอยู่แล้วกิจการงานนั้นก็จะไม่สำเร็จลุล่วงไปได้ ก็จะเป็นกิจการงานที่คั่งค้างอยู่ ไม่บรรลุผลคุณงามความดีให้ได้รับซึ่งความสุขได้

ฉันใดก็ดีการที่พวกเราจะฝึกฝนอบรมจิตใจนั่นเหมือนกัน หากพวกเราทำบ้างไม่ทำบ้าง ทำวันหนึ่งหรือสี่ห้าวันก็ไม่ได้ทำหรือสิบวันก็ไม่ได้ทำความเพียร ความเพียรก็ไม่ติดต่อ ไม่สืบเนื่องกัน ความเพียรก็ขาดเป็นวรรคเป็นตอน แม้จิตใจเราก็ไม่สงบระงับเป็นสมาธิได้ง่าย การที่เรามุ่งหมายปรารถนาต้องการความสงบก็เลยไม่ได้ความสงบ ไม่ได้พบความสุขเพราะความเพียรของเราขาดเป็นวรรคเป็นตอน ไม่สม่ำเสมอไป

อันนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน พวกเราได้เสียสละบริจาค ทั้งอุบาสิกาก็ดี ภิกษุสามเณรก็ดี ที่ได้ละจากเคหสถานบ้านช่องของตนเองออกมา เสียสละจากกิจการงานออกมาทำความพากความเพียรนั้น เราก็ควรพากันตั้งจิตตั้งใจได้ความพากเพียรพยายามให้มันเอาจริงเอาจังหน่อย มันจะได้รับซึ่งผลซึ่งประโยชน์ ธรรมอันใดถ้าหากเรากระทำจริงแล้วสิ่งนั้นก็จะสำเร็จไปได้


:b44: :b44:

ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ
“การทำสมาธิเริ่มต้นจนถึงความสงบ”


:: ประวัติและคำสอน “หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38758

เจ้าของ:  AAAA [ 19 ก.พ. 2020, 12:40 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความเพียรไม่ติดต่อก็ไม่ได้รับผล (หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปที

4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 07 มิ.ย. 2020, 12:42 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความเพียรไม่ติดต่อก็ไม่ได้รับผล (หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปที

Kiss
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  Duangtip [ 15 มิ.ย. 2020, 21:27 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความเพียรไม่ติดต่อก็ไม่ได้รับผล (หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปที

:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/