ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

กิริยาผู้ปฎิบัติธรรมให้บรรลุธรรมนั้นเรามีไหม (หลวงพ่อเยื้อน)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=57938
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 12 ส.ค. 2019, 18:57 ]
หัวข้อกระทู้:  กิริยาผู้ปฎิบัติธรรมให้บรรลุธรรมนั้นเรามีไหม (หลวงพ่อเยื้อน)

รูปภาพ

หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล
วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร
อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

ญาติโยมต้องรู้ในใจว่าโยมเป็นอะไร อยู่ในลักขณะอะไร ความจริงเรารู้เราแล้วเราก็มาแก้ตัวเราเอง เราจะให้ใครแก้..แก้ไม่ได้เพราะกรรมใดใครก่อ บางคนบอกภาวนาแล้วไม่เห็นก้าวหน้า ภาวนามาตั้งสามสิบปีก็อยู่อย่างนั้น ไม่ไปไหนเลย อยู่อย่างนั้นไม่เห็นบรรลุสักทีเลย เดี๋ยวคนนั้นนั่งภาวนาปุ๊บปั๊บ เอา ถึงโสดาบัน สกิทาคา อนาคา ทำไมเขาบรรลุเร็วจริงๆ ทำไมฉันนั่งแล้วไม่บรรลุเลย นั่งเฉยๆ ไม่เห็นบรรลุอะไรเลย ก็บรรลุเหมือนกัน บรรลุเอาเฉยๆไงก็บรรลุเหมือนกัน

บางคนก็บอกฉันอยากให้พ้นทุกข์เร็วๆ อยากพ้นทุกข์แต่ไม่ยอมทำ ไม่ยอมทำในสิ่งที่พ้นทุกข์ มัวแต่นั่งอยากนอนอยาก ไม่เอาแล้วชาตินี้ทุกข์มาก ไม่เอาแล้วจะไปแล้ว จะไปนิพพาน จะไปนิพพาน และกิริยาคำว่า “ผู้ปฏิบัติที่จะไปนิพพาน” น่ะมีหรือเปล่า ? เอ้า กิริยาผู้ปฏิบัติเพื่อไปนิพพานน่ะเรามีไหม เราทำหรือเปล่า หรือไม่ได้ทำเลยจะไปนิพพาน หรือเราต้องการบรรลุโสดาบัน แล้วกิริยาผู้บรรลุโสดาบันนี่นะ เรามีไหมในจิตใจของเรา ในกิริยาของเรามีไหมกิริยาผู้บรรลุโสดาบันน่ะมีไหม ถ้ามี..หมายความว่าเราต้องบรรลุแน่นะ ในชาติปัจจุบันเราต้องบรรลุแน่..ถ้ามี แต่ถ้าเราอยากบรรลุแล้วเราไม่มีเลย จะบรรลุอะไร ?

เพราะเราไม่ตามไม่ดำเนินไปตามรอยผู้บรรลุโสดาบัน หรือผู้บรรลุสกิทาคา อนาคา ก็แล้วแต่อยากได้อยากบรรลุ แต่ไม่ยอมทำในกิริยาผู้บรรลุโสดาบัน สกิทาคา อนาคา ตลอดจนถึงอยากบรรลุเป็นพระอรหันต์ อยากบรรลุเป็นพระอรหันต์ ในกิริยาของพระอรหันต์ท่านก็ทำของท่านน่ะเราทำได้หรือยัง ตรงนี้น่ะโยมตรงนี้โยมต้องดูโยมต้องตื่นตัวเองตลอด ต้องตบหน้าผากตัวเองตลอด ทำไมกูไม่ยอมทำเสียที ทำไมกูนั่งอยากแห้งๆ แล้วในกิริยาตรงนี้แหละกิริยานี้ล่ะเป็นผู้พาเราไปได้ หากไม่มีมีกิริยาตรงนี้แล้ว ไม่มีการดำเนินตรงนี้แล้วจ้างเถอะโยม ไม่มีใครจะไปได้

เราดูกิริยาของพระอรหันต์ท่านเป็นมาได้ยังไง ท่านบำเพ็ญมาแบบไหนแล้วเราบำเพ็ญแบบท่านไหม เราบำเพ็ญเหมือนท่าน รับรองไม่พ้นแน่ ไปเหมือนท่าน ถ้าเราอยากเป็นพระพุทธเจ้าเราก็บำเพ็ญอย่างพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าบำเพ็ญมาแบบไหน ตรงนี้แหละความจริงเราควรคิดเป็นการบ้าน เป็นการบ้านของเราทุกๆวันเลยว่า ฉันอยากบรรลุธรรม อยากบรรลุธรรม แล้วในกิริยาของผู้ปฎิบัติธรรมให้บรรลุธรรมนั้น เรามีไหม ? เขาทำแบบไหนถึงบรรลุธรรม หรือเขานอน นอน นอนลูกเดียวบรรลุเลย หรือกูไม่ยอมนั่งภาวนาเลยบรรลุเลย มันเป็นไปไม่ได้โยม เราต้องศึกษากิริยาผู้บรรลุธรรมเพื่อรู้ธรรม เพื่อแจ้งธรรม ถ้าเราไม่ดูตรงนี้แล้วบอกตรงๆ อาตมาคิดว่า ปฏิเสธล้านเปอร์เซ็นต์เลยว่าไม่มีโอกาสที่จะรู้ได้ถ้าหากเราไม่อยู่ในกิริยาอย่างนี้

คือว่ากิริยาอย่างนี้ถึงว่าเราจะอยู่ในเพศของฆราวาส โสดาบัน..ฆราวาสก็บรรลุได้ สกิทาคา..ฆราวาสก็บรรลุได้ ตลอดถึงอนาคา..ฆราวาสบางคนก็ได้ นอกจากพระอรหันต์เท่านั้นจะอยู่ไม่ได้ ต้องมาบวช ถ้าอยู่เป็นฆราวาสไม่เกิดเจ็ดวันต้องตาย ถ้าเราดู เราต้องดูแนวทางดำเนินของเขาว่าเขาทำยังไง เขาโดนกระทบกระทั่งแล้วเขาทำใจยังไง นี่ตรงนี้แหละครูอาจารย์ที่ท่านสอนๆ ก็สอนให้ลงประเด็นตรงนี้ พยายามให้ดูให้อย่างนี้


:b44: :b44:

ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ
“อยากพ้นทุกข์ต้องปฏิบัติ”


:b47: ประวัติและปฏิปทา “หลวงพ่อเยื้อน ขนฺติพโล”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=44126

:b47: หลวงพ่อเยื้อน ขนฺติพโล ได้กำลังใจจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์
“หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน” แห่งวัดป่าบ้านตาด

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=52473

เจ้าของ:  AAAA [ 14 พ.ย. 2019, 09:30 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กิริยาผู้ปฎิบัติธรรมให้บรรลุธรรมนั้นเรามีไหม (หลวงพ่อเยื

4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 21 มี.ค. 2020, 13:27 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กิริยาผู้ปฎิบัติธรรมให้บรรลุธรรมนั้นเรามีไหม (หลวงพ่อเยื

Kiss
:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/