ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

"วิปัสสนา คือปัญญา" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=57087
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ธรรมโฆษ [ 02 ก.พ. 2019, 06:49 ]
หัวข้อกระทู้:  "วิปัสสนา คือปัญญา" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

รูปภาพ

"วิปัสสนา คือปัญญา"

" .. "สมาธินี้ก็มีหน้าที่อย่างหนึ่ง ศีลนี้ก็มีหน้าที่อย่างหนึ่ง ปัญญานี้ก็มีหน้าที่อย่างหนึ่ง" อาการที่เรากำหนดในที่นั้น มันจะเป็นวงกลมอย่างนี้ ตามที่ปรากฏอยู่ในใจเรา มันจะมีศีลอยู่ตรงนี้ มีสมาธิอยู่ตรงนี้ มีปัญญาอยู่ตรงนี้

"เมื่อจิตเราสงบแล้ว มันจะมีการสังวรสำรวมเข้าด้วยปัญญาด้วยกำลังสมาธิ" เมื่อสำรวมเข้า ละเอียดเข้า "มันจะเป็นกำลังช่วยศีลให้บริสทธิ์ขึ้นมาก" เมื่อบริสุทธิ์ขึ้นมามากก็จะช่วยให้สมาธิเกิดขึ้นมามาก ให้ดีขึ้นมาก

"เมื่อสมาธิเต็มที่แล้ว มันจะช่วยปัญญา" จะช่วยกันดังนี้ เป็นไวพจน์ซึ่งกันและกันต่อไปโดยรอบอย่างนี้ "จนกว่ามรรค คือศีล สมาธิ ปัญญารวมกันเป็นก้อนเดียวกัน" แล้วทำงานสม่ำเสมอกัน เราจะต้องรักษากำลังอย่างนี้ "อันนี้เป็นกำลังที่จะทำให้เกิด วิปัสสนา คือปัญญา" .. "

"๔๘ พระธรรมเทศนา"
หลวงปู่ชา สุภัทโท


:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/