ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

อาการ ๓ ที่ทำให้อินทรีย์ ๕ แก่กล้า(หลวงปู่บุญจันทร์ จนฺทวโร)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=55405
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 20 ก.พ. 2018, 20:21 ]
หัวข้อกระทู้:  อาการ ๓ ที่ทำให้อินทรีย์ ๕ แก่กล้า(หลวงปู่บุญจันทร์ จนฺทวโร)

อาการ ๓ ที่ทำให้อินทรีย์ ๕ แก่กล้า
ที่มา :: หนังสืออัตโนประวัติ และ จันทวโรวาท
พระอาจารย์บุญจันทร์ จนฺทวโร :b8: :b8: :b8:


รูปภาพ

หลวงปู่บุญจันทร์ จนฺทวโร
วัดถ้ำผาผึ้ง
อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

“ศรัทธา” จะมีกำลังแก่กล้าเข้มแข็งขึ้นได้ด้วยอาการ ๓ คือ

๑. ต้องหลีกเว้นคนไม่มีศรัทธา
๒. ต้องคบบุคคลที่มีศรัทธา
๓. ต้องพิจารณาให้มากในอนุสติ ๖ คือพุทธานุสติ ธรรมานุสติ สังฆานุสติ สีลานุสติ จาคานุสติ เทวดานุสติ ในอนุสติ ๖ อย่างนี้ พิจารณาให้มากๆ ศรัทธาก็จะแก่กล้าเข้มแข็ง

“วิริยะ” ความเพียร จะมีกำลังแก่กล้าเข้มแข็งขึ้นได้ด้วยอาการ ๓ คือ

๑. ต้องหลีกเว้นจากบุคคลผู้เกียจคร้าน
๒. ต้องคบกับบุคคลที่หมั่นขยัน
๓. ให้พิจารณาองค์แห่งความเพียร คือเพียรระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้นภายในใจ เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วภายในใจ เพียรทำบุญกุศลให้เจริญ เพียรรักษาบุญกุศลไว้

“สติ” จะมีกำลังแก่กล้าเข้มแข็งขึ้นได้ด้วยอาการ ๓ คือ

๑. ต้องหลีกเว้นจากบุคคลผู้เผลอสติ
๒. ต้องคบบุคคลผู้มีสติ
๓. ให้ระลึกเนืองๆ ในสติปัฏฐาน ๔

“สมาธิ” จะมีกำลังแก่กล้าเข้มแข็งขึ้นได้ด้วยอาการ ๓ คือ

๑. ต้องหลีกเว้นจากบุคคลที่มีจิตไม่ตั้งมั่น จิตใจฟุ้งเฟ้ออยู่ด้วยนิวรณ์
๒. ต้องคบกับบุคคลที่มีจิตตั้งมั่น
๓. ให้พิจารณาเนืองๆ ในองค์แห่งฌานและวิโมกข์

“ปัญญา” จะมีกำลังแก่กล้าเข้มแข็งขึ้นได้ด้วยอาการ ๓ คือ

๑. ต้องหลีกเว้นจากบุคคลผู้ไม่มีปัญญา คนไม่มีปัญญามีลักษณะอย่างไร คือคนไม่เห็นกรรมชั่วเป็นชั่ว ไม่เห็นกรรมดีเป็นดี เห็นดีเป็นชั่วไป เห็นชั่วเป็นดีไป เพราะคนไม่เห็นกรรมชั่วเป็นชั่ว ทั้งที่กรรมชั่ว ตัวเองก็ทำทั้งกาย วาจา ใจ ยิ่งทางใจนี้ทำมากเหลือเกิน ใจโลภอยากได้ยินดีก็ไม่เห็นว่าชั่ว ใจโกรธ พยาบาท อาฆาตจองเวรก็ไม่เห็นว่าชั่ว ใจลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในกิเลสกามและวัตถุกามก็ไม่เห็นว่าชั่ว เห็นว่าเป็นของดีไปอีก เมื่อเห็นชั่วเป็นดีแล้ว ก็พอใจในการทำกรรมชั่ว บาปอกุศลก็หนาแน่น จะให้ปัญญามันแก่กล้าเข้มแข็งได้อย่างไร

๒. ต้องคบผู้มีปัญญา ถ้าทำเอาไม่ได้ พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ก็คงไม่มี

๓. (ต้นฉบับมิได้ระบุไว้) *


* ธรรมช่วยให้เกิดธรรมวิจัย (ปัญญินทรีย์)
ความเป็นนักไต่ถามสอบค้น, การทำสิ่งต่างๆ ให้หมดจดสดใส, การปรับอินทรีย์ให้เสมอกัน, การหลีกเว้นคนปัญญาทราม, การเสวนาคนมีปัญญา, การพิจารณาเรื่องที่ต้องใช้ปรีชาลึกซึ้ง, การน้อมจิตไปในการวิจัยธรรม [ค้นคว้าเพิ่มเติมจากวิสุทธิมรรค (ปริเฉท ๔ อัปปนาโกศล ๑๐) เรื่องอาหารของโพชฌงค์ ๗ (ใกล้เคียงกับอินทรีย์ ๕) - คณะศิษย์ผู้จัดทำ]


ถ้าคุณเป็นผู้ฉลาดในการฝึกฝนอบรมอินทรีย์แล้ว การบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ต้องไปถามใคร เหมือนเรารับประทานอาหารเอง รสอาหารเรารู้ อิ่มเรารู้ ขอให้ทำอินทรีย์ให้แก่กล้า มรรคผลนิพพานมันอยู่แค่ใจคุณนี่เอง

:b44: :b44:

:: ประวัติและปฏิปทา “หลวงปู่บุญจันทร์ จนฺทวโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=44873

:: รวมคำสอน “หลวงปู่บุญจันทร์ จนฺทวโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=55647

เจ้าของ:  AAAA [ 14 พ.ย. 2019, 09:57 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อาการ ๓ ที่ทำให้อินทรีย์ ๕ แก่กล้า(หลวงปู่บุญจันทร์ จนฺท

4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  Duangtip [ 05 ธ.ค. 2019, 12:28 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อาการ ๓ ที่ทำให้อินทรีย์ ๕ แก่กล้า(หลวงปู่บุญจันทร์ จนฺท

:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  sirinpho [ 03 ก.พ. 2020, 08:26 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อาการ ๓ ที่ทำให้อินทรีย์ ๕ แก่กล้า(หลวงปู่บุญจันทร์ จนฺท

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 21 มี.ค. 2020, 12:57 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อาการ ๓ ที่ทำให้อินทรีย์ ๕ แก่กล้า(หลวงปู่บุญจันทร์ จนฺท

Kiss
:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/