ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

บุญไม่พอ ปัญญาไม่เกิด : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=51950
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 20 ก.พ. 2016, 07:48 ]
หัวข้อกระทู้:  บุญไม่พอ ปัญญาไม่เกิด : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

รูปภาพ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคายมี “พระพุทธเจ้า” เป็นต้นพระองค์พิจารณาด้วยโยนิโสมนสิการ
ย่อมเห็นว่าเป็นทุกข์จริงๆ การมาอาศัยอยู่ในขันธ์ห้านี้
ใครเป็นทุกข์เล่า..ก็ “ดวงจิต” นั่นแหละ ไม่ใช่อย่างอื่นแล้ว


ร่างกายนี้ถ้าปราศจากดวงจิตนี้แล้วมันไม่รู้จักร้อนรู้จักหนาว
ไม่รู้จักเจ็บจักปวดอะไรหรอก มันก็เหมือนท่อนไม้ท่อนกล้วย
ที่เขาตัดทิ้งไว้บนดินหมู่นั้น
ใครจะฟักฟันบั่นทอนยังไง
มันก็ไม่เจ็บไม่ร้องครวญครางอะไรเลย
ซากศพคนที่ตายแล้วจิตวิญญาณออกจากร่างแล้ว
มารุมกัดกันกินอย่างนี้มันก็ไม่ร้องครวญครางไม่เจ็บไม่ปวดอะไร
นั่นแหละลองพิจารณาให้มันเห็น
ทีนี้ถ้าหากว่าจิตยังครองอาศัยอยู่อย่างนี้นะ
แม้อะไรมาถูกน้อยหนึ่งมันก็เจ็บ เป็นอย่างนี้แหละ

เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอน
ให้พิจารณาให้มันเบื่อมันหน่าย ต่อความทุกข์ในขันธ์ทั้งห้านี้
เพราะเหตุว่า มันเกี่ยวกับ “ปัญญา” ยังไม่เพียงพอ
ปัญญาความรู้ความฉลาด ยังไม่เพียงพอ
หรือพูดอีกนัยหนึ่งเรียกว่า บุญกุศลที่สั่งสมมายังไม่พอ
ที่จะให้เกิด “ดวงปัญญาอันประเสริฐ”
เช่นนั้นมันจึงค่อยปลงไม่ตก วางไม่ลงขันธ์ห้านี้นะ


เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็พึงพากันตั้งใจรักษาสมาธิจิตนี้ไว้ให้ได้
มันจะเป็นบ่อเกิดแห่งบุญกุศล แห่งปัญญา ความรู้ยิ่งเห็นจริง
เรื่อยไปจนตลอดบรรลุถึงซึ่งพระนิพพาน
ก็อาศัย “สมาธิ” นี้เป็นพื้นฐาน
ดังกล่าวมา:b46: :b46:


ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ “ใครทำใครได้”


:: รวมคำสอน ประวัติและปฏิปทา “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43689

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/