ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงจึงไม่ควรยึดถือ : หลวงปู่เหรียญ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=51265
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 19 ต.ค. 2015, 08:20 ]
หัวข้อกระทู้:  สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงจึงไม่ควรยึดถือ : หลวงปู่เหรียญ

รูปภาพ

พระอาจารย์เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคายทำความเพียรเพื่อทำใจให้สงบระงับ
ใจที่สงบระงับนี่แหละถึงจะมีความสุข
เราจะไปหาความสุขจากอย่างอื่นน่ะมันไม่ได้
มันเป็นสุขชั่วคราว สุขอันเกิดจากการทำใจให้สงบนี้
ได้ชื่อว่าเป็นความสุขแท้แต่ก็ยังไม่แท้จริงๆ หรอก
ต่อเมื่อได้เจริญปัญญาฟอกจิตใจนี้เข้าไป
จนมันละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงได้
นั้นแหละถึงจะได้รับความสุขอันเป็นแก่นสารจริงๆ
ความสุขอันไม่เปลี่ยนแปลง


ความสุขที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่นี่
ก็เพราะมันเป็นความสุขที่อิงอาศัยวัตถุภายนอก
อาศัยความยึดถือในวัตถุอันใดอันหนึ่งเป็นอารมณ์ไว้
เมื่อวัตถุเหล่านั้นแปรปรวนไป ดับไป
ความสุขมันก็หมดไปด้วยกัน

นี่แหละให้พึงพากันพิจารณาเห็น
ความสุขชั่วคราวนี้มันอิงอาศัยวัตถุต่างๆ


ดังนั้นการที่เรามาทำความเพียร ทำสมาธิภาวนา
ฝึกจิตใจให้เข้าถึงความสงบในที่นี้
หมายถึงเราต้องการให้จิตนี้มันสงบอยู่โดยลำพัง
ไม่ต้องอาศัยวัตถุสิ่งอื่นใดมาเป็นอารมณ์
ให้มันสุขให้มันสงบอยุ่ด้วยสติ สงบอยู่ด้วยปัญญา
ปัญญาพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยง

เกิดขึ้นแล้วดับไป ไม่มีสิ่งใดที่ควรจะยึดถือ
เอามาเป็นที่พึ่งอันเป็นแก่นสารได้

ปัญญาต้องมองเห็นสังขารคือสิ่งที่บังเกิดขึ้นในโลกนี้
ทุกสิ่งทุกอย่างนะเราจะเอามาเป็นที่พึ่งไม่ได้เลย
ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรส่งจิตไปยึดไปถือสิ่งภายนอก

ในขณะที่เราทำความเพียรอยู่ ต้องทวนกระแสจิต
กลับเข้ามาภายใน มาเพ่งลมหายใจเข้าลมหายใจออก
มากำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกให้ได้:b46: :b46:


ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ “เตรียมพร้อมไว้เสมอ”


:: ประวัติ ปฏิปทาและคำสอน “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43689

เจ้าของ:  daoduan [ 17 พ.ย. 2015, 19:44 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงจึงไม่ควรยึดถือ : หลวงปู่เหรียญ

ขออนุโมทนาสาธุค่ะ
Kiss :b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/