ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

อบรมสมาธิ ๖ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ : ท่านพ่อลี ธัมมธโร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=50177
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 29 พ.ค. 2015, 13:30 ]
หัวข้อกระทู้:  อบรมสมาธิ ๖ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

รูปภาพ

พระอาจารย์ลี ธัมมธโร
วัดอโศการาม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

แสดงธรรมอบรมสมาธิภาคบ่าย วันที่ ๖ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๔๙๙


การภาวนามีหลักสั้นๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอยู่ ๓ อย่างคือ
๑.) เจตนาสมบัติ
๒.) วัตถุสมบัติ
๓.) คุณสมบัติ


:b45:

เจตนาสมบัติ

เจตนาสมบัติ หมายถึง ความตั้งใจ คือเราตั้งใจว่า
เราจะพยายามปลดปล่อยสัญญา อารมณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของโลกทั้งหมด
ไม่เก็บมานึกคิดนึกเลย สัญญาใดๆ ที่เป็นอดีตก็ดี อนาคตก็ดี
เป็นเรื่องของโลก..ไม่ใช่เรื่องของธรรม
สิ่งที่เราตั้งใจจะทำในเวลานี้ ขณะนี้ คือ กิจพระศาสนาอย่างเดียวเท่านั้น
คือ "ปัจจุบันธรรม" นี่เป็น "ตัวเจตนาสมบัติ"


วัตถุสมบัติ

วัตถุสมบัติ หมายถึง สถานที่ตั้งของดวงจิต ในที่นี้หมายถึง "ธาตุววัฏฐาน"*
หรือ อธิบายตามพยัญชนะได้แก่ "กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน"
คือ ธาตุทั้ง ๔ ซึ่งประกอบขึ้นแห่งร่างกายของเราได้แก่ ธาตุดิน น้ำ ไฟ ลม
ธาตุดินก็เป็นกระดูกที่แค่นแข็ง ธาตุน้ำก็เป็นน้ำมูตร น้ำลาย น้ำเลือด น้ำหนอง
ธาตุไฟก็คือ ความร้อน ความอบอุ่นในร่างกาย ธาตุลมก็คือ ส่วนที่พัดไปมา
ทั้งหมดนี้ส่วนที่สำคัญที่สุดกว่าส่วนใดอื่นคือ ธาตุลม
เพราะร่างกายนี้ถึงแม้ว่า ตาจะบอด หูจะหนวก แขนขาจะหักก็ยังมีชีวิตอยู่ได้
แต่ถ้าขาดธาตุลมอย่างเดียว ร่างกายจะตั้งอยู่ไม่ได้..ต้องตาย
ฉะนั้นลมหายใจจึงเป็นตัววัตถุสำคัญเพราะเป็นสถานที่ตั้งของดวงจิต


*ธาตุววัฏฐาน คือ ธาตุ (สภาพที่ทรงไว้) + ววฏฺฐาน (การกำหนด)

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ หมายถึง ความสบายหรือไม่สบายที่เกิดขึ้นแก่ร่างกาย
ในการบริหารลมหายใจเข้าออกให้เดินไปตามส่วนต่างๆ ของร่างกายนี้

ได้เกิดผลอันใดขึ้นบ้าง ต้องสังเกตดูว่า ร่างกายและจิตใจของเรา
ได้รับผลดีหรือไม่ดี ร่างกายเบาสบายโปร่งโล่งหรืออึดอัดคับแคบ
ใจสงบสบาย เย็น หรือหงุดหงิดฟุ้งซ่าน วุ่นวาย
ถ้ากายสบาย จิตสบายก็เป็นผลดี ถ้าตรงกันข้ามก็เป็นผลร้าย

ฉะนั้นเราจะต้องรู้จักการปรับปรุงลมหายใจและแก้ไข
ตกแต่งให้เป็นที่สบาย คุณสมบัติของจิตก็คือ สติและสัมปชัญญะ


ให้พยายามรักษาหลักสั้นๆ ทั้ง ๓ ประการนี้ไว้
ในการเจริญสมาธิทุกครั้งไป จึงจะมีผลเป็นไปโดยถูกต้องสมบูรณ์

ส่วนอานิสงส์ในการนั่งสมาธินั้นมีมากมาย
ก็จักเกิดขึ้นตามกำลังของดวงจิตแห่งผู้บำเพ็ญภาวนานี้
ซึ่งจะได้อธิบายในโอกาสต่อไป:b44: :b44:


คัดลอกจาก
หนังสือแนวทางปฏิบัติ วิปัสสนา-กัมมัฏฐาน เล่ม ๒
พระอาจารย์ลี ธัมมธโร. มกราคม, ๒๕๕๓. หน้า ๗๒-๗๓


:b46: รวมคำสอนพระอาจารย์ลี ธมฺมธโร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38679

:b46: ประวัติและปฏิปทาพระอาจารย์ลี ธมฺมธโร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=21381

เจ้าของ:  Duangtip [ 02 มิ.ย. 2015, 16:22 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อบรมสมาธิ ๖ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

:b39: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  AAAA [ 10 มิ.ย. 2015, 13:09 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อบรมสมาธิ ๖ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

4A ขออนุโมทนาสาธุค่ะ
:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/