ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ อย่าง (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปฺญโญ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=40223
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 25 พ.ย. 2011, 17:52 ]
หัวข้อกระทู้:  วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ อย่าง (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปฺญโญ)

รูปภาพ

__/|\__ ขอน้อมนำพระธรรมเทศนาชิ้นเลิศ เรื่อง “วิปัสสนูปกิเลส”
จากหนังสือสัมมาทิฎฐิ เล่ม ๑ โดย หลวงพ่อทูล ขิปฺปปฺญโญ วัดป่าบ้านค้อ
มาให้ทุกท่านได้ร่วมกันศึกษา...กระทู้โพสต์โดย คุณ I am สาธุๆๆ นะคะ


จากนี้ไปจะได้อธิบายเรื่อง “วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ อย่าง” เพื่อให้นักปฏิบัติได้เข้าใจเอาไว้สำหรับป้องกันตัว วิปัสสนูปกิเลสนี้เกิดขึ้นจากมิจฉาทิฏฐิ ที่มีความเห็นผิดในส่วนลึกของใจยังไม่ได้แก้ไข

เมื่อทำสมาธิให้ใจมีความสงบแล้ว ความเห็นผิดนี้ก็แสดงกิริยาออกมาจากใจ ลักษณะของวิปัสสนูปกิเลสนี้มีความใกล้เคียงกันกับวิปัสสนามาก ผู้ที่ไม่เข้าใจก็จะเกิดความมั่นหมายว่า เป็นวิปัสสนาไป แม้ผู้อื่นที่ไม่เข้าใจในเรื่องนี้ก็รู้ได้ยาก

ไม่ทราบว่าของจริงหรือของปลอม เพราะกิริยา มรรยาท ความเคลื่อนไหวทางกายและวาจามีความสำรวมดีมาก ตลอดความเพียรก็โดดเด่น น่าเชื่อถือ การอธิบายธรรมะในทางปฏิบัติแล้วมีทั้งละเอียดอ่อนและโลดโผน การวิจัยวิเคราะห์ในหมวดธรรมต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ถ้าผู้ได้รับฟังไม่เข้าใจในเรื่องนี้ ก็จะรับรองว่าถูกต้องและส่งเสริมกันต่อไป

ดังจะอธิบายในวิปัสสนูปกิเลส ดังนี้ ขอให้นักภาวนาปฏิบัติทั้งหลายได้มีความระวังตัว

• “โอภาส” ความสว่าง...วิปัสสนูกิเลสข้อ ๑
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=18906

• “ปิติ” ความเอิบอิ่มใจ เบิกบานใจ...วิปัสสนูกิเลสข้อ ๒
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=18934

• “ปัสสัทธิ” ความสงบ...วิปัสสนูกิเลสข้อ ๓
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=18958

• “สุขะ” ความสุข...วิปัสสนูกิเลสข้อ ๔
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=18992

• “ญาณะ” ความรู้...วิปัสสนูกิเลสข้อ ๕
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=18992

• “อธิโมกข์” น้อมใจเชื่อ...วิปัสสนูกิเลสข้อ ๖
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=19035

• “ปัคคาหะ”...วิปัสสนูกิเลสข้อ ๗
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=19046

• “อุปัฏฐาน”...วิปัสสนูกิเลสข้อ ๘
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=19191

• “อุเบกขา” ความวางเฉยของใจ...วิปัสสนูกิเลสข้อ ๙
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=19201

• “นิกันติ”...วิปัสสนูกิเลสข้อ ๑๐
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=19234

:b44: :b47: :b44:

:b50: :b49: รวมคำสอน “หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=42885

:b50: :b49: ประวัติและปฏิปทา “หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=42881

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 02 ก.พ. 2019, 17:46 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ อย่าง (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปฺญโญ)

Kiss

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/