ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

รูปแบบการปฏิบัติมีความสำคัญหรือไม่ (พระอาจารย์ปสันโน ภิกขุ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=37001
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 28 ก.พ. 2011, 22:34 ]
หัวข้อกระทู้:  รูปแบบการปฏิบัติมีความสำคัญหรือไม่ (พระอาจารย์ปสันโน ภิกขุ)

รูปภาพ

รู ป แ บ บ ก า ร ป ฏิ บั ติ
มี ค ว า ม สำ คั ญ ห รื อ ไ ม่

พระอาจารย์ปสันโน ภิกขุ
วัดป่าอภัยคีรี มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา


รูปแบบมีความสำคัญอยู่

ขอให้ลงรอยกับคำสอนของพระพุทธเจ้า
ขอให้ลงรอยกับอริยมรรค ๘ คือศีล สมาธิ ปัญญา
ขอให้ลงรอยกับแก่นที่พระพุทธเจ้าสอน


ทุกวันนี้ค่อนข้างจะหลากหลาย
การตีความถ่ายทอดมานมนานอย่างเดียว
อย่าอาศัยความพอใจก็สับสนมาก

ในส่วนของอาตมาเอง
เราก็กลับมาทบทวนกับคำสอนของพระพุทธเจ้า
กลับมาที่ต้นกำเนิดของศาสนา เพื่อเราจะได้เข้าใจยิ่งขึ้น

ทุกคนก็ต้องพยายามพิจารณา
ให้เห็นตามกาลามสูตรที่พระพุทธเจ้าสอน


ท่านว่าอย่าอาศัยความเชื่ออย่างเดียว
อย่าอาศัยความเคารพในอาจารย์อย่างเดียว
อย่าอาศัยความพอใจของตัวเองอย่างเดียว

ต้องกลับมาดูที่กุศลธรรมและอกุศลธรรม
ประพฤติแบบไหนคิดอย่างไร
ได้มีการมองเห็น มีทัศนะอย่างไร

เป็นไปเพื่อให้อกุศลเพิ่มขึ้น กุศลลดลง

ก็ไม่ถูกต้อง


แม้ว่าเราว่าเป็นกุศล
เราจะเข้าข้างตัวเอง จะเข้าข้างความนิยมของผู้อื่น


ขอให้สนใจและกล้าที่จะทบทวน
กล้าที่จะสังเกตว่าตัวเองถูกต้อง
ตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนมากน้อยแค่ไหน


:b8: :b8: :b8:

(ที่มา : คัดลอกบางตอนมาจาก “ต้องทำให้ต้องธรรม”
: อาจาริยบูชา มงคลวาร ๖ ทศวรรษ โดย ปสันโนภิกขุ
หน้า ๗๒-๗๓)


:b44: ประวัติและปฏิปทา “พระอาจารย์ปสันโน ภิกขุ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=22218

เจ้าของ:  พุทธคุณ [ 10 มิ.ย. 2011, 12:29 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: รูปแบบการปฏิบัติมีความสำคัญหรือไม่ : พระอาจารย์ปสันโน ภิ

ขออนุโมทนาด้วยครับสำหรับบทความดีดีที่ท่านนำมาแบ่งปัน
ขอท่านจงมีอายุ วัณณะ สุขขะ พละ และมีความสุข ความเจริญยิ่งๆขึ้นไปครับ
ขอพระพุทธคุณคุ้มครองนะครับ
:b8: :b8: :b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  อุบาสกน้อย [ 09 ธ.ค. 2017, 08:17 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: รูปแบบการปฏิบัติมีความสำคัญหรือไม่ (พระอาจารย์ปสันโน ภิก

ขออนุโมทนาสาธุนะครับ
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 22 พ.ค. 2019, 13:58 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: รูปแบบการปฏิบัติมีความสำคัญหรือไม่ (พระอาจารย์ปสันโน ภิก

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  sirinpho [ 12 ก.ค. 2019, 20:25 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: รูปแบบการปฏิบัติมีความสำคัญหรือไม่ (พระอาจารย์ปสันโน ภิก

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  Duangtip [ 26 ส.ค. 2019, 14:03 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: รูปแบบการปฏิบัติมีความสำคัญหรือไม่ (พระอาจารย์ปสันโน ภิก

:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  AAAA [ 14 พ.ย. 2019, 09:55 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: รูปแบบการปฏิบัติมีความสำคัญหรือไม่ (พระอาจารย์ปสันโน ภิก

4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/