ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ความสัมพันธ์ของมรรค ทั้ง 8 ด้วยภาพ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=28366
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  อโศกะ [ 10 ม.ค. 2010, 08:18 ]
หัวข้อกระทู้:  ความสัมพันธ์ของมรรค ทั้ง 8 ด้วยภาพ

tongue
การเจริญมรรค 8 นั้น เป็นการเดินตามทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำ กำชับ และรับรองไว้ ถ้าทำความเข้าใจให้ดีและละเอียดลึกซึ้ง ย่อมเพียงพอแล้วสำหรับ การทำพระนิพพานให้แจ้งในชาตินี้

ทั้งยังจะหมดข้อถกเถียงกันเรื่อง สมถะ กับ วิปัสสนา ไปโดยปริยาย เพราะ การเจริญมรรค 8 เป็น สูตรสำเร็จ ที่มี ปัญญา ศีล วิริยะ สติ สมาธิ รวมพร้อมอยู่ในมรรค 8 แล้ว หากเจริญ อย่างได้สัดส่วน สมดุลย์ โพธิปักขิยธรรมทั้ง 37 ประการ ก็จักมารวมอยู่ในมรรค 8 นี้


onion onion s001 Kiss

ไฟล์แนป:
8.jpg
8.jpg [ 114.94 KiB | เปิดดู 2203 ครั้ง ]

เจ้าของ:  อนัตตาธรรม [ 16 ม.ค. 2010, 16:08 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความสัมพันธ์ของมรรค ทั้ง 8 ด้วยภาพ

ทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทา(นิโรธ-ควาามดับ . คามินี-ให้ถึง. ปฏิปทา-ข้อปฏิบัติ)แปลว่า ข้อปฏิบัติให้ถึงความดัมทุกข์ ได้แก่ อริยมรรคมีองค์ 8. อริยมรรค แปลว่า ทางอันประเสริฐทางนั้นมีทางเดียวแต่มีองค์ประกอบ 8 ประการ ซึ่งดังต่อไปนี้
1.สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ หมายถึงการรู้การเห็นอริยสัจ 4 อย่างถูกต้อง คือรู้ว่า ทุกข์ได้แก่อะไรบ้าง และเป็นทุกข์อย่างไร รู้ว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ และตัณหานั้นควรละเสียรู้ว่าทุกข์จะดับไปเพราะว่าดับตัณหา และรู้ว่าอริยมรรคเป็นทางให้ดับตัณหาได้
2.สัมมาสังกัปปะ ความดำริชอบ หรืความคิดชอบ คือ มีความคิดออกจากกาม ไม่หลงใหลกับรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส มีความคิดที่ไม่พยาบาทปองร้ายผู้อื่น และมีความคิดที่จะไม่เบียดเบียนผู้อื่น
3.สัมมาวาจา การพูดชอบ ได้แก่ การเว้นจากการพูดเท็จ เว้นจากการพูดส่อเสียด คือ การพูดยุยงให้เขาแตกกัน การเว้นจากการพูดคำหยาบ และการพูดเพ้อเจ้อ หรือการพูดไร้สาระ
4.สัมมากัมมันตะ การกระทำชอบ ได้แก่ การเว้นจากการฆ่าสัตว์ การเว้นจากการลักทรัพย์ การเว้นจากการประพฤติผิดในกาม หรือการเว้นจากการกิจกรรมทางเพศ
5.สัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีพชอบ ได้แก่ การเว้นมิจฉาชีพที่สุจริตไม่ผิดกฎหมายและศีลธรรม
6.สัมมาวายามะ ความพยายามชอบหรือความเพียรชอบ ได้แก่ ความเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้น ความเพียรละความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไป ความเพียรทำความดีให้เกิดขึ้น และความเพียรรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วให้คงอยู๋
7.สัมมาสติ ความระลึกชอบ ได้แก่ ความมีสติระลึกได้ถึงความเป็นไปของร่างกายระลึกได้ถึงความเป็นไปของเวทนา ว่ามีความรู้สึกเป็นสุข เป็นทุกข์ หรือเฉยๆ ระลึกได้ถึงความเป็นไปของจิตว่าเศร้าหมองเพราะกิเลสชนิดใด หรือผ่องแผ้วเพราะปราศจากกเลสเหล่านั้น ระลึกได้ถึงธรรมต่างๆ ทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่ว และฝ่ายกลางว่า ธรรมชนิดใดผ่านเข้ามาในจิต
8.สัมมาสมาธิ ความตั้งจิตมั้นชอบ ได้แก่ การทำจิตให้เป็นสมาธิ ผ่านระดับต่ำ ระดับกลาง ถึงระดับสูง ซึ่งมี 4 ระดับ คือ ฌานที่ ฌานที่2 ฌานที่ 3. ฌานที่ 4
อริยมรรคมีองค์ 8 นี้ สามารถสังเคราะห์ลงเป็นศีล สมาธิ ปัญญาได้ ดังนี้คือ
การพูดชอบ การกระทำชอบ การเลียงชีพชอบ จัดเป็นศีล
ความพยายามชอบความระลึกชอบ ความตั้งจิตมั่นชอบ จัดเป็นสมาธิ
ความเห็นชอบ ความดำริชอบ จัดเป็นปัญญา


หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/