ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

วิปัสสนา คือการเผชิญความจริง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=22423
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  แมวขาวมณี [ 20 พ.ค. 2009, 17:13 ]
หัวข้อกระทู้:  วิปัสสนา คือการเผชิญความจริง

ได้สดับมาดังนี้

วิปัสสนา คือการเผชิญความจริง

แต่ สมาธิ คือการกระทำความรู้สึก

เพื่อสะกัดกั้นเหมือนกับการสร้างวงล้อมให้ตนเอง

ว่าเราไม่ต้องการเห็น ไม่ต้องการได้ยิน ไม่ต้องการได้กลิ่น
ไม่ต้องการรู้รส ไม่ต้องการให้ใครมาพูดกับเรา
ไม่ต้องการคิดอะไรแล้วก็เลยทำสมาธิ

แต่จะทำสมาธิได้นานขนาดไหนก็ตามก็ต้องกลับมาเจอทุกข์อีก

เช่น ทำไปสามชั่วโมงก็เกิดความหิวแล้ว

ความหิวนั้นเกิดได้ในสมาธิถ้าหากยังไม่ได้ฌาน

เมื่อหิวแล้วไม่ได้กินก็เกิดความทุกข์ ฉะนั้น

การทำสมาธิจึงไม่ใช่การทำลายความทุกข์อย่างแท้จริง

สมาธิจึงไม่ใช่ทางพ้นทุกข์


ส่วนวิปัสสนานั้นก็ใช้ชีวิตตามปกติ

เกิดความหิวได้ และเมื่อเกิดความหิวขึ้นมาแล้วก็รู้เลย

คือมีความรู้ว่า ไม่ใช่ "เรา"หิว

แต่เป็นลักษณะของความรู้สึก

และความรู้สึกเป็น "นาม" และความรู้สึกนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้ว

ก็ "จำเป็น" แล้วที่จะต้องกินเพื่อแก้ทุกข์

ไม่ได้กินเพื่อแก้อยาก "ความจำเป็น" ทำให้เรามีพฤติกรรม
ไม่ใช่ "ตัณหา"ทำให้เกิดพฤติกรรม

เมื่อเรียนแล้วเราจึงรู้ว่าเราควรเลือกทำอะไร

เพราะชีวิตของเรา..เกิดยาก ตายง่าย..

กว่าจะเกิดได้นั้นลำบากเหลือเกินโดยเฉพาะการเกิดเป็นมนุษย์

โอกาสที่จะเกิดเป็นมนุษย์นั้นยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทร ฉะนั้น

เมื่อเกิดมาแล้วและเวลาเราเหลือน้อยแล้ว

ปฏิทินชีวิตถูกฉีกออกทุกวัน เราจึงต้องเลือกเดินทางที่ให้ประโยชน์แท้

ควรหรือที่เราจะเลือกทำงานที่จะไม่ให้ประโยชน์แท้

ลองตั้งคำถามตัวเองว่า เราควรจะหลบภัยหรือไปให้พ้นภัย?

หลบภัยคือการทำสมาธิก็ได้ชั่วคราว แต่

ไปให้พ้นภัยคือทำวิปัสสนาให้พ้นไปจากวัฏฏะสงสารอนุโมทนากับ : www.abhidhamonline.org/swang_files/concious/sati1.html

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  jintana63 [ 21 พ.ค. 2009, 08:23 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การเผชิญความจริง....

อนุโมทนาสาธุค่ะ :b8: :b8: :b8:
ด้วยความเคารพ :b51: :b51: :b51:

เจ้าของ:  คนไร้สาระ [ 21 พ.ค. 2009, 08:42 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การเผชิญความจริง....

:b8: อนุโมทนาสาธุกับ คุณแมวขาวมณี ค่ะ
คนไร้สาระเคยไปอ่านเจอข้อความหนึ่งว่า

"สมาธิเปรียบเสมือน หินทับหญ้า เอาหินออกหญ้าก็งอกเช่นเดิม"

:b47: แต่มีประโยชน์ไว้เป็นที่พักผ่อน และเป็นบาทฐานที่จิตจะเดินวิปัสสนา
เพราะจิตนั้นต้องมี ความสงบ ระงับ ปัสสัทธิ อ่อนสลวยควรแก่งาน

"วิปัสสนา เปรียบเหมือนการถอนราก ถอนโคน" มองเห็นความจริง
ที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันขณะ เห็นความเกิดดับ เห็นไตรลักษณ์ เห็นจนจิต
ยอมรับ อนุโลมตามสภาวะที่เกิดขึ้น ไม่ขืนบังคับธรรมชาติ จิตหมด
การดิ้นรน หยุดการแสวงหา ทุกข์ลดลง ตามภาวะการเห็นแจ้ง
จนทุกข์ไม่มีเหลือ ให้กลับเป็นทุกข์อีก

สาธุค่ะ...

เจ้าของ:  murano [ 21 พ.ค. 2009, 20:50 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การเผชิญความจริง....

ไม่มีอะไรดีกว่ากันหรอก... สมาธิ-วิปัสสนา ต้องเดินไปพร้อมกัน ขาดสมาธิก็วิปัสสนาได้แบบผิวเผิน
การยึดมั่นว่าวิปัสสนานั้นดีกว่า สมาธินั้นไม่ดี ไม่ลองวิปัสสนาหน่อยล่ะว่า ขณะที่กำลังคิดแบบนี้ ใจรู้สึก หรืออยู่ในภาวะอะไร...

หวังว่า คงไม่ใช่เพราะว่า ทำสมาธิไม่ได้ดี เลยพาลว่าให้เสียหายไป (หมายถึงคนเขียนนะ ไม่ใช่ จขกท.)

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 21 พ.ค. 2009, 22:35 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การเผชิญความจริง....

:b8: :b8: :b8:

คนไร้สาระ เขียน:
:b8: อนุโมทนาสาธุกับ คุณแมวขาวมณี ค่ะ
คนไร้สาระเคยไปอ่านเจอข้อความหนึ่งว่า

"สมาธิเปรียบเสมือน หินทับหญ้า เอาหินออกหญ้าก็งอกเช่นเดิม"

:b47: แต่มีประโยชน์ไว้เป็นที่พักผ่อน และเป็นบาทฐานที่จิตจะเดินวิปัสสนา
เพราะจิตนั้นต้องมี ความสงบ ระงับ ปัสสัทธิ อ่อนสลวยควรแก่งาน

"วิปัสสนา เปรียบเหมือนการถอนราก ถอนโคน" มองเห็นความจริง
ที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันขณะ เห็นความเกิดดับ เห็นไตรลักษณ์ เห็นจนจิต
ยอมรับ อนุโลมตามสภาวะที่เกิดขึ้น ไม่ขืนบังคับธรรมชาติ จิตหมด
การดิ้นรน หยุดการแสวงหา ทุกข์ลดลง ตามภาวะการเห็นแจ้ง
จนทุกข์ไม่มีเหลือ ให้กลับเป็นทุกข์อีก

สาธุค่ะ...


สาธุกับคนไร้สาระด้วยครับ
ตอบได้ดีจริง ๆ ครับ

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  แมวขาวมณี [ 24 พ.ค. 2009, 16:18 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การเผชิญความจริง....

อ้างคำพูด:
คนไร้สาระเขียน
"สมาธิเปรียบเสมือน หินทับหญ้า เอาหินออกหญ้าก็งอกเช่นเดิม"

:b47: แต่มีประโยชน์ไว้เป็นที่พักผ่อน และเป็นบาทฐานที่จิตจะเดินวิปัสสนา
เพราะจิตนั้นต้องมี ความสงบ ระงับ ปัสสัทธิ อ่อนสลวยควรแก่งาน

"วิปัสสนา เปรียบเหมือนการถอนราก ถอนโคน" มองเห็นความจริง
ที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันขณะ เห็นความเกิดดับ เห็นไตรลักษณ์ เห็นจนจิต
ยอมรับ อนุโลมตามสภาวะที่เกิดขึ้น ไม่ขืนบังคับธรรมชาติ จิตหมด
การดิ้นรน หยุดการแสวงหา ทุกข์ลดลง ตามภาวะการเห็นแจ้ง
จนทุกข์ไม่มีเหลือ ให้กลับเป็นทุกข์อีก

สาธุค่ะแมวขาวฯก็ว่าอย่างนั้นค่ะ
murano เขียน:
ไม่มีอะไรดีกว่ากันหรอก... สมาธิ-วิปัสสนา ต้องเดินไปพร้อมกัน ขาดสมาธิก็วิปัสสนาได้แบบผิวเผิน
การยึดมั่นว่าวิปัสสนานั้นดีกว่า สมาธินั้นไม่ดี ไม่ลองวิปัสสนาหน่อยล่ะว่า ขณะที่กำลังคิดแบบนี้ ใจรู้สึก หรืออยู่ในภาวะอะไร...

หวังว่า คงไม่ใช่เพราะว่า ทำสมาธิไม่ได้ดี เลยพาลว่าให้เสียหายไป (หมายถึงคนเขียนนะ ไม่ใช่ จขกท.)

หุหุ ปากคอนะคะ...ว่าจขกท ดีกว่าค่ะ อย่าไปพาลแนะแหนคนเขียนเลยนะเคอะ
เพราะวัน 2วันนี้ จขกท สมาธิไม่ดีเลย แต่สติมาบ่อยกว่าเมื่อก่อนค่ะ

แต่จริงอย่างคุณ maruno ว่าค่ะ สมาธิ-วิปัสสนา ต้องเดินไปพร้อมกัน ขาดสมาธิก็วิปัสสนาได้แบบผิวเผิน


:b45: :b45: :b45:

เจ้าของ:  อัญญาสิ [ 03 มิ.ย. 2009, 01:44 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การเผชิญความจริง....

:b8: เจริญในธรรม

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/