ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

อย่านับขั้นสมาธิ - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=21533
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ชาติสยาม [ 06 เม.ย. 2009, 15:46 ]
หัวข้อกระทู้:  อย่านับขั้นสมาธิ - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

รูปภาพ

อย่านับขั้นสมาธิ
พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

สมาธิมีขั้นเดียว คือสมาธิ
มันจะก้าวไประดับไหน ก็คือสมาธิอันเดียว
อย่าไปนับขั้นนับตอนอะไร ขอให้มันเป็นสมาธิ


เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเราละบาปได้หรือเปล่า..
ศีล ๕ เราบริสุทธิ์หรือเปล่า.. เอากันที่ตรงนี้เป็นเครื่องตัดสิน

เรื่องของสมาธิใครจะไปถึงขั้นใดตอนใด
ถ้าจิตไม่บริสุทธิ์ไม่มีทาง

ในสังคมของพุทธบริษัทที่เราต้องวุ่นวายกันอยู่นี่
เพราะศีลมันไม่เสมอกัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเจ้าพระสงฆ์นี่ องค์หนึ่งกินนมตอนเย็นได้
แต่อีกองค์หนึ่งกินไม่ได้ พอมาเจอกันเข้าท่านก็เถียงกัน

องค์หนึ่งจับจ่ายใช้สอยด้วยมือตนเองไม่ได้ แต่อีกองค์หนึ่งทำได้
มาเจอกันเข้าท่านก็เถียงกัน

เพราะฉะนั้น ไม่ว่าการปกครองบ้านเมืองปกครองศาสนา
บ้านเมืองกฎหมายรัฐธรรมนูญนั่นแหละเป็นหลักสำคัญ
ทางศาสนาศีลคือวินัยเป็นหลักสำคัญ

กฎหมายก็ดี ศีลคือวินัยก็ดี
เป็นหลักที่เราจะปรับความประพฤติให้มีพื้นฐานเท่าเทียมกัน
ถ้าเราไปยิ่งหย่อนกว่ากันแล้วก็มีการปรักปรำกัน

แต่ทางกฎหมายปกครองบ้านเมือง
ในเมื่อมีคดีเกิดขึ้นก็ต้องมีโจทก์มีจำเลย มีหลักฐานพยาน
แต่ศีลคือวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัตินี่
ตัวเองเป็นโจทก์ตัวเอง ตัวเองเป็นจำเลยตัวเอง
ตัวเองเป็นหลักฐานพยานตัวเอง

คือตัวเองต้องพิจารณาตัวเองว่ามีความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์

เพราะฉะนั้น เราปฏิบัติสมาธิ
จิตของเราจะไปถึงสมาธิขั้นใดตอนใด กี่ขั้นกี่ตอนก็ตาม
ผลลัพธ์ก็คือว่าเราละความชั่ว นี่มันอยู่ที่ตรงนี้

ทีนี้หลักการพิสูจน์ว่าเราละความชั่วได้หรือเปล่า
ถ้าสมมติว่าเรามีครอบครัวเราไม่แอบไปหากำไรนอกบ้าน
นั่นแสดงว่าเราบริสุทธิ์แล้ว

ดูกันง่ายๆ อย่างนี้ อย่าไปดูให้มันลึกนัก สำคัญที่ปัจจุบัน:b8: :b8: :b8:

= รวมคำสอน “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=40915

= ประวัติและปฏิปทา “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=50583

เจ้าของ:  คนไร้สาระ [ 08 เม.ย. 2009, 03:17 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อย่านับขั้นสมาธิ - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  บุญชัย [ 08 เม.ย. 2009, 08:47 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อย่านับขั้นสมาธิ - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

สาธุ ครับท่าน คามิน สาธยาย เหมือนพระ เลยครับ โมทนาครับ
ทุกๆวันนี้ ผม ก็ไม่ได้คิด เรือ่งขั้น เรื่อง บรรลุ อะไร เพราะ ไม่ มี การ บรรลุ ไม่มี การไม่ บรรลุ
กายไม่มี จิต ไม่มี เวทนาไม่มี ฌาน ญาน ไม่มี ผมเพียงแต่ฝึกให้ ก้าวหน้า ที่ยัง ไม่เกิด
ให้เกิดขึ้น ที่ เจริญแล้วให้เจริญยิ่งๆขึ้นไป ครับ :b20:

เจ้าของ:  ชาติสยาม [ 08 เม.ย. 2009, 09:48 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อย่านับขั้นสมาธิ - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

บุญชัย เขียน:
สาธุ ครับท่าน คามิน สาธยาย เหมือนพระ เลยครับ ....


:b12: พระครับท่าน ที่สาธยายมาทั้งหมดนี้
เป็นพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ครับ
ไม่ใช่คำพูดกระผมแต่อย่างใด
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  บัวไฉน [ 08 เม.ย. 2009, 22:48 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อย่านับขั้นสมาธิ - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

คามินธรรม เขียน:
บุญชัย เขียน:
สาธุ ครับท่าน คามิน สาธยาย เหมือนพระ เลยครับ ....


:b12: พระครับท่าน ที่สาธยายมาทั้งหมดนี้
เป็นพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ครับ
ไม่ใช่คำพูดกระผมแต่อย่างใด
:b8: :b8: :b8:


:b25: เอาเข้าไป สี่ขายังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง แล้วมนุษย์เดินดินอย่างเรา ๆ
ทำไมจะไม่พลาด จำเขามาพูด ผิดบ้าง ถูกบ้าง อย่าถือกัน ชักเบลอ..เหมือนกัน
:b13:

เจ้าของ:  PloYSaii [ 24 พ.ค. 2009, 23:36 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อย่านับขั้นสมาธิ - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

ขอบคุณค่ะ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/