ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

การปฏิบัติธรรม คือการบำเพ็ญบารมี (พระพุทธยานันทภิกขุ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=19357
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 03 ธ.ค. 2008, 16:26 ]
หัวข้อกระทู้:  การปฏิบัติธรรม คือการบำเพ็ญบารมี (พระพุทธยานันทภิกขุ)

รูปภาพ

ก า ร ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม คือ ก า ร บำ เ พ็ ญ บ า ร มี
พระพุทธยานันทภิกขุ (หลวงพ่อดิเรก พุทธยานันโท)
วัดป่าพุทธยานันทาราม ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา


การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง
มันเป็นวิธีการพัฒนาจิตตามธรรมชาติ


แต่ต้องใช้เวลาเพื่อรอความเจริญ เติบโตเหมือนกับธรรมชาติทั่วไป
แม้มันจะเป็นเรื่องของจิตใจหรือปรมัตถ์ซึ่งไม่มีรูปร่างหน้าตา
แต่ก็ใช้กระบวนการพัฒนาเช่นเดียวกับสมมติเหมือนกัน

เปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ มันก็เจริญเติบโตมาจากเม็ด
จนเป็นลำต้น มีกิ่ง มีก้าน และแตกดอกออกผลไปตามลำดับ
ถ้าเป็นพืชลงหัวก็จะมีหัว และพืชชนิดอื่นๆ
ก็มีขบวนการเช่นเดียวกัน ฉันใดก็ฉันนั้น

การพัฒนาความรู้ทางโลก ก็เหมือนพืชลงหัว
พัฒนาความรู้ทางธรรมก็เหมือนพืชยืนต้นชนิดที่ให้ดอกออกผล
ความรู้ทางธรรมมันเจริญขึ้นข้างบน เช่น มะม่วง มะเฟื่อง มะไฟ เป็นต้น
มันเจริญขึ้นข้างบน เป็นดอกก็เหมือนเป็นมรรค ถ้าไม่มีดอกมันก็ไม่มีผล
ทางธรรมก็เช่นกัน ถ้าไม่มีมรรคก็ไม่มีผล


ชาวบ้านทางอีสานรียกว่า หมากผล
มันก็มาจาก มรรคผล
ถ้าต้นไม้มันเจริญเติบโตทางวิถีธรรมชาติ และรับการดูแลเอาใจใส่อย่างดี
มันก็ออกหมากเป็นผลตามขวนการของธรรมชาติเช่นกัน

บรรดานักบวชที่มาฏิบัติเหมือนกัน
เรามาอาศัยวัฒนธรรมประเพณี ด้วยการถือการบวชเรียน
ก็ถือว่าเป็นความเสียสละอย่างสูงแล้ว

ชาวบ้านออกจากบ้านมาอยู่วัดแค่ ๓ วัน ๗ วันก็ยากแล้ว
แต่ว่าเราสละถึง ๓ เดือนหรือตลอดชีวิต
ก็ถือว่าเป็นการบำเพ็ญเนกขัมมบารมี ซึ่งเป็นบารมีที่สร้างได้ยาก
การบำเพ็ญเนกขัมมบารมีก็ทำให้บารมีเกิดขึ้นครบถ้วนทั้งสิบประการ

คือ ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี
ปัญญาบารมี ขันติบารมี วิริยะบารมี สัจจะบารมี
เมตตาบารมี อธิษฐานบารมี และอุเบกขาบารมี


ส่วนคนไหนจะสร้างบารมีของตนให้เต็มได้มากน้อยเท่าไร เป็นเรื่องส่วนตัว
ทุกคนก็รู้แก่ใจของตนเองก็แล้วกัน

บารมีแต่ละอย่างอาจจะเจริญไม่เท่ากัน

สมมติว่าเราต้องการบำเพ็ญทานบารมีให้เต็ม ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
เราอาจจะสร้างมาแล้วได้ ๕๐ เปอร์เซนต์ อาจจะยังไม่เต็ม
เราต้องทำไปเรื่อยๆ บางคนอาจจะถึง ๘๐-๙๐ เปอร์เซนต์

แต่เมื่อไรมันเต็ม ๑๐๐ เปอร์เซนต์ทุกตัว
เมื่อนั้นมรรคผลก็เกิด ๑๐๐ เปอร์เซนต์เมือนกัน

บารมีแปลว่าทำให้มันเต็ม
หรือทำอะไรด้วยความเต็มอกเต็มใจไปทุกเรื่องนั้นเอง
เมื่อใดยังทำอะไรด้วยความไม่เต็มใจ บารมีในเรื่องนั้นก็ยังขาด


เช่น การให้ทานด้วยความไม่เต็มใจ
ให้น้อยๆ อาจจะเต็มใจให้ แต่ถ้าให้มากๆ ก็ชักลังเล
เช่น ให้หนึ่งบาท ก็มีใจให้เต็มที่
แต่ถ้าให้แสนบาท อาจจะต้องคิดมากหน่อย
และอาจให้อย่างไม่เต็มใจก็ได้

แต่ถ้าเรามีความเต็มใจให้เสมอเหมือนกันว่าจะให้หนึ่งบาท
รือแสนบาทก็เต็มใจเท่ากัน
นั่นเรียกว่าทานบารมีเต็มแล้ว เพราะจะให้มากหรือน้อยก็ให้ได้

ถ้ามีความจำเป็นต้องให้ และให้อย่างถูกต้องด้วย
ไม่มีความแตกต่างว่าให้มากหรือน้อย
นั่นคือความหมายของคำว่า บารมี

แม้ตัวอื่นๆ ก็มีนัยยะเดียวกัน
แต่หมายถึง การให้อภัยทาน การให้ธรรมทาน ด้วย
และทั้งสองอย่างก็ให้แบบเต็มใจเช่นกัน


:b8: :b8: :b8:

(ที่มา : เคลื่อนไหวไปสู่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อม (ภายใน ๗ วัน),
โดย พระพุทธยานันทภิกขุ, จัดพิมพ์โดย กองทุนเพื่อนสติ, พิมพ์ครั้งที่ ๔, หน้า ๓๓-๓๕)

:b44: รวมคำสอน “พระพุทธยานันทภิกขุ”
(หลวงพ่อดิเรก พุทธยานันโท)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=45777

เจ้าของ:  sirinpho [ 18 พ.ย. 2014, 14:26 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การปฏิบัติธรรม คือการบำเพ็ญบารมี : พระพุทธยานันทภิกขุ

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  ลูกหว้า [ 19 ม.ค. 2015, 20:48 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การปฏิบัติธรรม คือการบำเพ็ญบารมี : พระพุทธยานันทภิกขุ

Kiss :b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  Duangtip [ 26 ส.ค. 2019, 13:58 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การปฏิบัติธรรม คือการบำเพ็ญบารมี (พระพุทธยานันทภิกขุ)

:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 13 ก.ย. 2019, 08:07 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การปฏิบัติธรรม คือการบำเพ็ญบารมี (พระพุทธยานันทภิกขุ)

:b8: :b8: :b8:
Kiss

เจ้าของ:  AAAA [ 18 ก.ย. 2019, 12:15 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การปฏิบัติธรรม คือการบำเพ็ญบารมี (พระพุทธยานันทภิกขุ)

4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/