ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ปฏิบัติมากซาบซึ้งมาก..ปฏิบัติน้อยซาบซึ้งน้อย (ท่านเขมานันทะ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=18567
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 19 ต.ค. 2008, 19:28 ]
หัวข้อกระทู้:  ปฏิบัติมากซาบซึ้งมาก..ปฏิบัติน้อยซาบซึ้งน้อย (ท่านเขมานันทะ)

รูปภาพ

ปฏิบัติมากซาบซึ้งมาก... ปฏิบัติน้อยซาบซึ้งน้อย
ท่านเขมานันทะ (อาจารย์โกวิท เอนกชัย)

เมื่อเราภาวนา ให้เอาใจเป็นหลักรู้
อย่าไปรู้ที่คนอื่น ที่อื่น
ให้รู้ตัวมากๆ เอาความรู้สึกสดๆ เป็นที่ตั้ง
รู้เข้าไปในตัวเอง แล้วบ่มความรู้ตัวๆ มากๆ

เหมือนแม่ไก่กกไข่
หรือชาวนาชาวสวนเก็บผลไม้ดิบมาบ่มให้สุกหอมหวาน
เมื่อบ่มรู้ดูใจนานๆ เมื่อมันสุกงอมหอมหวานแล้ว
จะรู้เองว่าธรรมะมีรสชาติอย่างไร

เดี๋ยวนี้เราปฏิบัติธรรมเช่นดียวกับที่พวกเซนเขาเปรียบว่า

“สำรวจรายการอาหาร”

สำรวจจนน้ำลายสอ
แต่ยังไม่ได้ลิ้มรส เพราะเรามัวแต่คิดเรื่องธรรมะ


ตอนที่ผมเป็นพระอยู่
ได้สนทนากับเพื่อนพระเรื่องพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์
กันจนสว่างคาตาไม่รู้กี่คืน แต่ไม่รู้เรื่องการภาวนา
อย่างนั้นจะได้อะไรล่ะ

พระพุทธเจ้าทรงเปรียบว่า

เหมือนคนที่เลี้ยงวัวคนอื่นโดยที่ตนไม่ได้ดื่มนมวัว

ดังนั้นเราอย่าสนใจสิ่งอื่น
การปฏิบัติธรรมนี้ต้องโดดเดี่ยว แต่อย่าแตกแยกจากคนอื่น
ให้โดดเดี่ยว แต่อย่าปลีกเปลี่ยวออกไป

เราอยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูง แต่ดูใจ
ยิ่งโดดเดี่ยวได้ดีเท่าไร ก็จะรู้ตัวดีเท่านั้น
ปฏิบัติถูกต้องสัมผัสเท่าไหร่ ก็จะรู้เท่านั้น

ปฏิบัติมากจะรู้มาก ซาบซึ้งในธรรมะมาก
ปฏิบัติน้อยก็จะซาบซึ้งน้อย


คนเราถ้าไม่ซาบในธรรมะแล้ว ต้องซาบซึ้งในโลกแน่
ทั้งเรื่องสมบัติพัสสถาน เรื่องอาหารเช้า อาหารเย็น
มื้อนี้จะกินอะไร ดูวุ่นวายติดรส
ล้วนแล้วแต่แสดงว่าเราได้หลุดมาจากความรู้สึกตัวทั้งสิ้น


เมื่อเราจงกรม บ่มรู้ ดูใจใช้สถานที่สงัดเงียบ
โดยไม่ต้องทำอะไรเลย แค่รู้ตัวเท่านั้น
ไม่ช้าไม่นาน ธรรมชาติจะขัดเกลา

เราจะรู้สึกถึงความเกลี้ยงๆ ความสากสถุลหายไป
เช่น คำพูดหยาบจะไม่ค่อยหลุดออกจากผู้รู้ตัว
การกระทำที่หยาบจะไม่ออกมา ในที่สุดก็ประณีตขึ้น

การงับประตูก็ดี การล้างถ้วยล้างชาม
และการสวมเสื้อผ้าก็ดีเริ่มแปรสภาพไป เรียกว่าเนียนขึ้นก็ได้

ลึกซึ้งขึ้นในตัวเอง ซาบซึ้งในชีวิตขึ้น
เรียกร้องต้องการจากผู้อื่นน้อยลง


(มีต่อ)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 19 ต.ค. 2008, 19:32 ]
หัวข้อกระทู้: 

อย่าไปเรียกร้องอะไรจากแม่ครัวที่นี่มากนักนะ
สงสารเขา เขาเป็นชาวบ้านชาวบ้านป่า เราเป็นชาวเมือง
ไปบอกเขาว่าวันนี้จะกินผัดถั่ว ไข่เจียว
เขาทำให้ไม่ได้หรอก ถึงแม้ได้ก็ไม่สมควรอยู่ดี

ตรงกันข้าม คุณต้องช่วยเขาด้วยซ้ำไป
รู้ตัวมากๆ แล้วจะต้องการน้อย
ถ้าเราไม่รู้สึกตัว โลกนี้จะกลายมาเป็นแหล่งที่เราเกิดมา
เพียงเพื่อเรียกร้องรุมกันแทะทึ้งทั้งโลก

หาที่จงกรมของตัว ไปเดินในที่ที่ตัวเองคยเดินแล้วสงัดเงียบดี
โดดเดี่ยว รู้สึกตัว ทำได้อย่างนี้เรื่อยๆ

ไม่ช้าไม่นานเราจะพบว่า
เรากลายเป็นบุคคลที่เริ่มนับถือตนเอง
เชื่อมั่นในตนเอง มีความรักชีวิต
และรู้จักปกป้องชีวิตคนอื่นด้วย

ศีล สมาธิ ปัญญา จะเกิดขึ้นเอง
เมื่อรู้ตัวมากๆ ความรู้สึกตัวนั้นทำให้เราปกติ
จิตใจไม่โลเล ไม่ท้อถอยง่ายๆ
สติปัญญาหนักแน่นและเพิ่มพูนขึ้น


ความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ก็มีขึ้นอย่างง่ายดาย
ตามธรรมดา เราอยากมีเมตตาผู้อื่น
แต่พอเราเมตตาแล้วเขาไม่ยอมให้เมตตา
เราก็บันดาลโทสะใส่ เป็นเสียอย่างนั้น

หาที่เดินจงกรมหรือนั่งพักอย่างโดดเดี่ยว
ทำให้ตื่นตัว ตื่นกาย ตื่นจิต รู้กาย รู้จิต ขับไล่ความง่วงออกไป
เคลื่อนมือเป็นจังหวะอย่ามัวประดิดประดอย
ให้ทำง่ายๆ เคลื่อนแล้วหยุด

ทุกครั้งที่หยุด มันจะหยุดเขาไปในเลือดเนื้อ ในวิญญาณ
หยุดโลกทั้งโลก เมื่อเคลื่อนก็รู้...หยุดก็รู้


ทำอย่างนี้ ไม่ช้าไม่นาน
ทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกเปิดเผยอย่างแจ่มแจ้ง
ในการภาวนานั้น อยู่ดีๆ จะให้ถึงที่สุดเลยย่อมไม่ได้

ฟังผมพูดแล้วทิ้งให้หมด
ให้เหลือแต่ความรู้สึกอย่างเดียว
แล้วบากบั่นรักษาให้ต่อเนื่องก็พอ

ครั้นได้วาระอันเหมาะสมก็จะได้คลี่คลายหายสงสัยไปเอง


:b8: :b8: :b8:

(ที่มา : “ปฏิบัติมากซาบซึ้งมาก ปฏิบัติน้อยซาบซึ้งน้อย”
ใน ปรีชาญาณของผู้ไม่รู้หนังสือ (หลวงพ่อเทียนที่ข้าพเจ้ารู้จัก)
โดย เขมานันทะ พิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐, หน้า ๙๑-๙๓)


:b47: รวมคำสอน “ท่านเขมานันทะ (อ.โกวิท เอนกชัย)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=44291

:b47: ประวัติ “ท่านเขมานันทะ (อ.โกวิท เอนกชัย)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=24878

เจ้าของ:  student [ 01 พ.ย. 2014, 00:14 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปฏิบัติมากซาบซึ้งมาก..ปฏิบัติน้อยซาบซึ้งน้อย : ท่านเขมาน

อนุโมทนาครับ

เจ้าของ:  ขณะจิต [ 19 เม.ย. 2016, 16:55 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปฏิบัติมากซาบซึ้งมาก..ปฏิบัติน้อยซาบซึ้งน้อย : ท่านเขมาน

:b8:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 21 มี.ค. 2020, 12:54 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปฏิบัติมากซาบซึ้งมาก..ปฏิบัติน้อยซาบซึ้งน้อย (ท่านเขมานั

Kiss
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  Duangtip [ 15 มิ.ย. 2020, 21:55 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปฏิบัติมากซาบซึ้งมาก..ปฏิบัติน้อยซาบซึ้งน้อย (ท่านเขมานั

:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  AAAA [ 23 ก.ย. 2020, 19:58 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปฏิบัติมากซาบซึ้งมาก..ปฏิบัติน้อยซาบซึ้งน้อย (ท่านเขมานั

4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/