ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

เปิดประตูเมือง “จังหวัดบึงกาฬ” จังหวัดที่ ๗๗ ของไทย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=19&t=37425
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 23 มี.ค. 2011, 06:27 ]
หัวข้อกระทู้:  เปิดประตูเมือง “จังหวัดบึงกาฬ” จังหวัดที่ ๗๗ ของไทย

รูปภาพ

เปิดประตูเมือง จ.บึงกาฬ จังหวัดที่ ๗๗ ของไทย


นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะผู้บริหาร จะเป็นประธานเปิดประตูเมือง “จังหวัดบึงกาฬ” จังหวัดที่ ๗๗ ของไทย เวลา ๒๓.๑๕ น. ของคืนวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ หลังประกาศราชกิจจานุเบกษาในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ มีผลให้ “อำเภอบึงกาฬ” จะเปลี่ยนเป็น “จังหวัดบึงกาฬ” จังหวัดใหม่จังหวัดที่ ๗๗ ของไทย ที่แยกตัวออกจาก “จังหวัดหนองคาย” ที่จะมีผลอย่างเป็นทางการในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ศกนี้

“จังหวัดบึงกาฬ” ประกอบด้วย ๘ อำเภอ ที่แยกออกจากการปกครองของ “จังหวัดหนองคาย” คือ อำเภอบึงกาฬ, อำเภอเซกา, อำเภอโซ่พิสัย, อำเภอบุ่งคล้า, อำเภอบึงโขงหลง, อำเภอปากคาด, อำเภอพรเจริญ และอำเภอศรีวิไล โดยในส่วนของ “อำเภอบึงกาฬ” จะเปลี่ยนชื่อเป็น “อำเภอเมืองบึงกาฬ”

การจัดงานเฉลิมฉลองซึ่งมีขึ้นที่บริเวณที่ว่าการอำเภอบึงกาฬ ตลอดทั้งวันนี้ มีไฮไลท์สำคัญอยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่ ๒๓.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล จะนำคณะทั้งหมดเข้าสู่พิธีการ ด้วยการจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ต่อด้วยการอ่านประกาศราชกิจจานุเบกษาตั้งจังหวัดบึงกาฬ จากนั้นทุกคนจะร่วมกันนับถอยหลัง จนถึงเวลา ๐๐.๐๑ น. ของวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ นายชวรัตน์จะเป็นผู้ไขกุญแจเปิดประตูเมือง นำประชาชนเข้าสู่ “จังหวัดบึงกาฬ” ตามด้วยการจุดพลุ ปล่อยโคมลอย

ส่วนในตอนเช้าของวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๗๗ รูป บริเวณเทศบาลตำบลบึงกาฬ และเวลา ๐๙.๐๙ น. จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ (อาคารชั่วคราว) จนเสร็จสิ้นพิธีเฉลิมฉลองจังหวัดบึงกาฬอย่างเป็นทางการ ซึ่งในเบื้องต้นกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งให้นายสมพงษ์ อรุณโรจน์ปัญญา ที่ปรึกษาระดับ ๑๐ ด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ทำหน้าที่รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ก่อนจะดำเนินการแต่งตั้งผู้ว่าฯ ตัวจริงต่อไป


โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 22 มีนาคม 2554 20:47 น.

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 23 มี.ค. 2011, 06:33 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เปิดประตูเมือง “จังหวัดบึงกาฬ” จังหวัดที่ ๗๗ ของไทย

รูปภาพ

ครม. มีมติตั้ง “จังหวัดบึงกาฬ” เป็นจังหวัดที่ ๗๗


ครม. มีมติแล้ว ให้มีการจัดตั้ง “จังหวัดบึงกาฬ” เป็นจังหวัดที่ ๗๗ ของประเทศไทย

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ กระทรวงมหาดไทยเสนอผลการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ตั้งจังหวัดบึงกาฬ ที่ให้แบ่ง ๘ อำเภอ คือ อำเภอบึงกาฬ, อำเภอเซกา, อำเภอโซ่พิสัย, อำเภอบุ่งคล้า, อำเภอบึงโขงหลง, อำเภอปากคาด, อำเภอพรเจริญ และอำเภอศรีวิไล ออกมาจาก “จังหวัดหนองคาย” เพื่อตั้งเป็น “จังหวัดบึงกาฬ” นั้น ล่าสุดคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตั้ง “จังหวัดบึงกาฬ” เป็นจังหวัดที่ ๗๗ แล้ว โดยมีเหตุผลในการตั้งดังนี้

:b47: - จังหวัดบึงกาฬ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่อง อำเภอ จำนวนประชากร และลักษณะพิเศษของจังหวัด อีกทั้งยังเป็นผลดีต่อการให้บริการแก่ประชาชน

:b47: - เนื้อที่และสภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดหนองคาย ก่อนแยกออกมาเป็นจังหวัดบึงกาฬนั้น เป็นพื้นที่แนวยาวทอดตามลำน้ำโขง มีเส้นทางคมนาคมจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกเป็นระยะทาง ๓๕๐ กิโลเมตร จึงส่งผลต่อการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนได้ง่าย

:b47: - จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ตั้งขึ้นใหม่ ก็มีเนื้อที่น้อยกว่าหลักเกณฑ์มติคณะรัฐมนตรีเช่นกัน

:b47: - นอกจากนี้ จังหวัดบึงกาฬ ไม่ใช่หน่วยงานที่ดำเนินกิจการบริการสาธารณะ ซ้ำซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงไม่กระทบต่อแนวทางการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใด

:b47: - ส่วนเรื่องบุคลากรที่มีอยู่จำนวน ๔๓๙ อัตรา ก็สามารถกระจายกันภายในส่วนราชการได้ จึงไม่เป็นผลกระทบและภาระต่องบประมาณของประเทศมากนัก

สำหรับบึงกาฬเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคาย และห่างจากตัวจังหวัดไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๓๖ กิโลเมตร มีเขตพื้นที่ติดต่อกับแม่น้ำโขง และแขวงบริคำไชย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีการแบ่งการปกครองออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ การปกครองส่วนภูมิภาคและการปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งนี้ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ นายสุเมธ พรมพันห่าว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเสรีธรรม จังหวัดหนองคาย ได้ทำเรื่องขอให้มีการตั้งบึงกาฬ เป็นจังหวัดที่ ๗๗ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีการพิจารณาว่า ยังไม่มีแผนที่จะยกฐานะอำเภอบึงกาฬขึ้นเป็นจังหวัดบึงกาฬ เพราะการจัดตั้งจังหวัดใหม่เป็นการเพิ่มภาระด้านงบประมาณ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มกำลังคนภาครัฐซึ่งขัดมติคณะรัฐมนตรี

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ กระทรวงมหาดไทยได้นำเรื่องการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง และล่าสุดคณะรัฐมนตรีก็มีมติให้ทำการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ เป็นจังหวัดที่ ๗๗ ของไทย


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก บึงกาฬ.co.cc, วิกิพีเดีย

:b44: • สถานที่ปฏิบัติธรรม จังหวัดบึงกาฬ •
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=9&t=18566

เจ้าของ:  ทักทาย [ 23 มี.ค. 2011, 19:17 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เปิดประตูเมือง “จังหวัดบึงกาฬ” จังหวัดที่ ๗๗ ของไทย

tongue tongue tongue

cool cool cool

เจ้าของ:  ลูกหว้า [ 22 มี.ค. 2015, 19:22 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เปิดประตูเมือง “จังหวัดบึงกาฬ” จังหวัดที่ ๗๗ ของไทย

:b8: rolleyes

เจ้าของ:  sirinpho [ 20 พ.ย. 2015, 11:04 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เปิดประตูเมือง “จังหวัดบึงกาฬ” จังหวัดที่ ๗๗ ของไทย

rolleyes

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/