ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ต้นสาละ ที่คนไทยสับสนและเข้าใจผิด
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=17&t=38065
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  บุญรอด [ 11 พ.ค. 2011, 15:14 ]
หัวข้อกระทู้:  ต้นสาละ ที่คนไทยสับสนและเข้าใจผิด

ต้นสาละ ที่คนไทยสับสนและเข้าใจผิด

:b40: :b36: :b40:

วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่จะถึงนี้ ตรงกับวันเพ็ญ ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เป็น “วันวิสาขบูชา” นอกจากจะเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนแล้ว องค์การสหประชาชาติได้ยกย่องเป็นวันสำคัญของโลก (International Recognition of The Day of Vesak) ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธประวัติตอนประสูติและปรินิพพาน คือ ต้นสาละ

พุทธศาสนิกชาวไทยสับสนและเข้าใจผิดเกี่ยวกับต้นสาละ และโบราณาจารย์สำคัญผิดว่าเป็นต้นรัง เพราะมีลักษณะทั่วไปคล้ายกัน โดยเฉพาะคนในปัจจุบันก็ไม่ศึกษาให้ถ่องแท้จึงเชื่อและเรียก ต้นลูกปืนใหญ่ (Cannon-ball Tree) ว่า ต้นสาละ ตามๆ กัน เพื่อให้เข้าใจถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ขอเสนอรายละเอียดให้เห็นความเหมือนและความต่างของ ต้นสาละ ต้นรัง และต้นลูกปืนใหญ่

ขณะค้นคว้าก็ได้พบว่า นักวิชาการไทยส่วนใหญ่และราชบัณฑิตยสถานให้ชื่อพฤกษศาสตร์ต้นสาละ ผิดว่า Shorea robusta Roxb. (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๔ หน้า ๑๑๘๔) ความจริงต้องชื่อ Shorea robusta C.F. Gaertn. จึงได้ทักท้วงและนำหลักฐานอนุกรมวิธานพืช/Plant taxonomy ไปชี้แจงราชบัณฑิตยสถาน และก็ยอมรับตามที่ได้เสนอไป - ดูจดหมายท้ายบทความ

นอกจากนี้ พระพุทธศาสนาเริ่มสูญไปจากอินเดียตั้งแต่มุสลิมครอบครองอินเดีย และบุกนาลันทา ได้เผาและฆ่าพระเณรนับหมื่นรูป ที่หลบหลีกได้ก็หนีไปยังที่ต่างๆ พุทธศาสนสถานถูกทิ้งร้างมานาน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๑๓๓ พวกนักบวชมหันต์ (Saivite Mahant ซึ่งเป็นนิกายหนึ่งในศาสนาฮินดู นับถือพระศิวะเป็นใหญ่) มาครอบครองพุทธคยา และสร้างอาศรม-วัดอยู่ข้างๆ และเก็บผลประโยชน์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกที่ไปบูชาสักการะ แต่ไม่ดูแล-บำรุงรักษาจึงชำรุดทรุดโทรม กระทั่ง “ท่านอนาคาริก ธรรมปาละ (Anagarika Dhammapala)” ชาวศรีลังกา ได้ใช้ความเป็นชาวพุทธในนาม “มหาโพธิสมาคม” เรียกร้องสิทธิการดูแลและผลประโยชน์ของเจดีย์มหาโพธิ์พุทธคยา จากผู้ครอบครองตามกฎหมายมานานกว่า ๔๐๐ ปี โดยได้เขียนจดหมายถึงผู้นำประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา ขณะเดียวกันก็เขียนบทความและส่งจดหมายถึงนักคิด นักเขียน และนักการเมืองอินเดีย แม้จะโดนกลั่นแกล้งและถูกทำร้าย ก็ยังเรียกร้องด้วยอหิงสาไม่ย่อท้อ จนชาวอินเดียก็เริ่มเข้าใจและให้ความเห็นใจชาวพุทธ แต่รัฐบาลอินเดียก็ลำบากใจที่จะยกเลิกกรรมสิทธิ์การครอบครองพุทธคยา เวลาล่วงเลยไปหลายสิบปี จนท่านอนาคาริก ธรรมปาละได้บวชเป็นพระภิกษุ และผลงานเกิดหลังมรณภาพแล้ว รัฐบาลอินเดียได้แก้ปัญหาโดยตั้งคณะกรรมการฯ และให้ชาวพุทธร่วมเป็นกรรมการดูแลพุทธคยามาจนปัจจุบันนี้

จากการค้นคว้า ได้เก็บข้อมูลต้นสาละและเรื่องที่เกี่ยวข้องมาตลอดหลายปี ดู “ต้นสาละ : ไม้สำคัญในพระพุทธศาสนา” ในนิตยสาร “ศิลปวัฒนธรรม” ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๗/พฤษภาคม ๒๕๕๔

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีเมตตาต่อมนุษยชาติไม่มีประมาณ ควรที่พวกเราจะน้อมรำลึกถึงพระพุทธองค์ ใน “วันวิสาขบูชา” วันสำคัญสากลของโลก ด้วยการไปทำบุญ-เวียนเทียนตามพุทธศาสนสถาน แต่อย่าไปบูชาสักการะหรือเวียนเทียนรอบต้นลูกปืนใหญ่ (Cannon-ball Tree) นะ !!!


:b8: :b8: :b8:

โพธิญาณพฤกษา : ต้นสาละใหญ่ (ต้นมหาสาละ)
และ “ต้นสาละลังกา (Cannon-ball Tree)”
:b45:

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=17&t=19537

:b44: ท่านอนาคาริก ธรรมปาละ (Anagarika Dhammapala)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=43034

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 11 พ.ค. 2011, 16:34 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ต้นสาละ ที่คนไทยสับสนและเข้าใจผิด

รูปภาพ
ต้นสาละใหญ่ หรือ ต้นสาละอินเดีย (Sal of India)
เป็นโพธิญาณพฤกษา พันธุ์ไม้ที่พระพุทธเจ้าประทับตรัสรู้


:b47: :b39: :b47:

:b42: โพธิญาณพฤกษา : ต้นสาละใหญ่ (ต้นมหาสาละ)
และ “ต้นสาละลังกา (Cannon-ball Tree)”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=17&t=19537

รูปภาพ
ต้นสาละลังกา หรือ ต้นลูกปืนใหญ่ (Cannon-ball Tree)
ซึ่งไม่ใช่เป็นโพธิญาณพฤกษา พันธุ์ไม้ที่พระพุทธเจ้าประทับตรัสรู้


รูปภาพ
:b44: จากภาพ...คือ ต้นสาละลังกา (Cannon-ball Tree)
ซึ่งไม่ใช่เป็นโพธิญาณพฤกษา พันธุ์ไม้ที่พระพุทธเจ้าประทับตรัสรู้

ปลูกไว้อยู่ใกล้กับพระวิหารใหญ่
วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง)


:b49: :b50: หมายเหตุ : ชื่อวิทยาศาสตร์ของต้นสาละที่ป้ายของวัดนั้น เขียนผิด
ต้นสาละลังกา มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า “Couroupita guianensis Aubl.”
ส่วนต้นสาละใหญ่ หรือ ต้นสาละอินเดีย (Sal of India)
ซึ่งเป็นโพธิญาณพฤกษา

มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า “Shorea robusta C.F. Gaertn.”
ไม่ใช่
Shorea robusta Roxb. ดังที่เขียนไว้ที่ป้ายของวัดข้างต้น

เจ้าของ:  ทักทาย [ 06 พ.ย. 2011, 19:23 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ต้นสาละ ที่คนไทยสับสนและเข้าใจผิด

อนุโมทนาค่ะ :b8:

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 13 ม.ค. 2012, 17:09 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ต้นสาละ ที่คนไทยสับสนและเข้าใจผิด

:b8: :b8: :b8:

อนุโมทนาสาธุด้วยครับ

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  Bluesky [ 06 ก.พ. 2012, 01:10 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ต้นสาละ ที่คนไทยสับสนและเข้าใจผิด

:b44:กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้เจริญในธรรมและกัลยาณมิตรทุกท่านนะเจ้าค่ะ บุญรักษา ธรรมคุ้มครองนะเจ้าค่ะ tongue tongue tongue Kiss

เจ้าของ:  Rosarin [ 08 ก.ค. 2016, 11:07 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ต้นสาละ ที่คนไทยสับสนและเข้าใจผิด

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 17 ก.ย. 2017, 05:05 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ต้นสาละ ที่คนไทยสับสนและเข้าใจผิด

สาธุครับ

เจ้าของ:  อุบาสกน้อย [ 30 มิ.ย. 2018, 09:20 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ต้นสาละ ที่คนไทยสับสนและเข้าใจผิด

ขออนุโมทนาสาธุนะครับ
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 07 มี.ค. 2019, 14:59 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ต้นสาละ ที่คนไทยสับสนและเข้าใจผิด

Kiss
:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/