วันเวลาปัจจุบัน 12 พ.ย. 2019, 17:52  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 4 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 15 ธ.ค. 2014, 08:50 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 มิ.ย. 2009, 10:51
โพสต์: 2206


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระพรหมมุนี
ณ บริเวณโบสถ์ The First Church of Christ, Scientist
เมืองบอสตัน (Boston) รัฐแมสซาชูเซ็ทส์ (Massachusetts) ประเทศสหรัฐอเมริกา
บันทึกภาพเมื่อเดือนมิถุนายน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑
(ขอขอบพระคุณที่มาของรูปภาพ : คุณภิเนษกรมณ์ - Pakorn Kengpol)

:b50: :b49: :b50:

ประวัติและปฏิปทา
“สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)”

วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร)
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙) มีนามเดิมว่า จุนท์ พราหมณ์พิทักษ์
เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๔๗๙ ตรงกับวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีชวด
ณ บ้านเกาะเกตุ ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด
โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายจันทร์ และนางเหล็ย พราหมณ์พิทักษ์

ท่านสำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดคิรีวิหาร ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด
จากนั้นได้เข้าพิธีบรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๙๑
ณ วัดคีรีวิหาร ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด
โดยมีพระวินัยบัณฑิต (ถาวร ฐานุตตโร ป.ธ.๗) เจ้าอาวาสวัดคีรีวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์

ครั้นอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ท่านได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ฝ่ายธรรมยุต
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๔๙๙ ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
โดยมี สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว.ชื่น นภวงศ์ สุจิตฺโต)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์
,
พระวินัยบัณฑิต (ถาวร ฐานุตตโร ป.ธ.๗) วัดคีรีวิหาร จ.ตราด เป็นพระกรรมวาจาจารย์
และพระครูวิสุทธิธรรมภาณ (แจ่ม ธมฺมสาโร ป.ธ.๔) เป็นพระอนุสาวนาจารย์

หลังจากอุปสมบทแล้ว ท่านมุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรม
ด้วยความขยันและตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างจริงจัง
พ.ศ.๒๔๙๕ ท่านจึงสอบได้นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ.๒๕๑๖ สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค จากสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร

สมเด็จพระวันรัต ได้สร้างผลงานอันทรงคุณูปการในหลากหลายด้าน
ทั้งด้านสาธารณูปการ ท่านดูแลการบูรณปฏิสังขรณ์และก่อสร้างเสนาสนะ
ภายในวัดบวรนิเวศวิหารให้งดงามมั่นคงถาวร
ด้านสาธารณสงเคราะห์ ท่านได้จัดตั้งทุนฌาปนกิจสงเคราะห์

ด้านการศึกษาสงฆ์ ท่านดำรงตำแหน่งเป็นแม่กองธรรมสนามหลวง
มีหน้าที่ควบคุมดูแลการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนักธรรม ธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก
อีกทั้งจัดให้มีการสอบไล่วัดผลประจำปีตามหลักสูตรนักธรรมกับธรรมศึกษา
ที่มีการเปิดสอนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

ผลงานอันเห็นเป็นที่ประจักษ์ชัด กล่าวคือ
เคยเป็นพระอาจารย์ผู้ถวายการสอนพระธรรมวินัยแด่
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ในระหว่างที่เสด็จออกทรงผนวช และเสด็จประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ และวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕
สมเด็จพระวันรัต ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระพรหมมุนี
ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่พระเถระชั้นผู้ใหญ่นั่งเสลี่ยงกลีบบัว (พระยานมาศพระนำ)
และราชรถน้อย (รถพระนำ) อ่านพระอภิธรรมนำขบวนพระอิสริยยศในการเคลื่อนพระศพ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
พระราชธิดาเพียงพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๖ กับพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี
จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สู่พระเมรุ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ตามลำดับ

ส่วนภาระหน้าที่อันแสดงถึงสติปัญญาสูงส่ง ซึ่งเป็นการยากที่จะหาผู้ใดทำหน้าที่นี้ได้
ในยุคปัจจุบัน คือ การที่ได้รับมอบหมายจากมหาเถรสมาคม (มส.)
ให้เป็นผู้ตรวจสอบการคำนวณปฏิทินหลวง (ปฏิทินจันทรคติของไทย)
และให้ความเห็นก่อนที่จะประกาศใช้ในแต่ละปี
นอกจากนี้แล้ว ท่านยังได้รับมอบหมายให้เดินหมุดและคำนวณปฏิทินปักขคณนา
สำหรับบอกอุโบสถให้กับคณะสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกายด้วยลำดับสมณศักดิ์
พ.ศ.๒๕๑๗ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระอมรโมลี

พ.ศ.๒๔๓๑ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุมนต์มุนี
ศรีปริยัติบวรวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

พ.ศ.๒๕๓๕ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพกวี
ศรีปริยัติวิภูษิต ตรีปิฎกบัณฑิต ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

พ.ศ.๒๕๔๑ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมกวี
ศรีธรรมประยุต วิสุทธิญาณนายก ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

พ.ศ.๒๕๔๓ ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ
หรือรองสมเด็จพระราชาคณะ ที่ พระพรหมมุนี ศรีวิสุทธิญาณนายก ธรรมสาธกวิจิตรปฏิภาณ
ปริยัติวิธานกิจจการี ตรีปิฎกบัณฑิต ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ
ที่ สมเด็จพระวันรัต ศรีวชิรญาณวงศวิวัฒ ปริยัติพิพัฒนพงศ์ วิสุทธิสงฆปริณายก
ตรีปิฎกโกศล วิมลคัมภีรญาณสุนทร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัณยวาสี


ตำแหน่งงานปกครองคณะสงฆ์
- เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
- กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.)
- แม่กองธรรมสนามหลวง
- ผู้อำนวยการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย
- เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
- ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม


:b8: :b8: :b8: ที่มา :: http://www.watbowon.com

:b50: :b49: :b50:

= สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) ปฏิบัติศาสนกิจ
ที่วัดบอสตันพุทธวราราม ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี ๒๕๕๑

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=48999

= ประวัติ...วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
วัดของคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายแห่งแรกในประเทศไทย

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19342

= โปรดเกล้าฯ เลื่อนสมณศักดิ์ ๘๖ รูป สมเด็จ ๒ รูป ปี ๒๕๕๒
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=27437

= ตามครูบาอาจารย์ไปเผยแผ่ธรรมที่อเมริกา
ปี พ.ศ.๒๕๕๐ (หลวงพ่อเปลี่ยน หลวงพ่อไพโรจน์)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=48969


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 11 ม.ค. 2016, 02:59 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 8
สมาชิก ระดับ 8
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 พ.ค. 2009, 05:25
โพสต์: 621


 ข้อมูลส่วนตัว


Kiss :b8: เจ้าพระคุณสมเด็จผู้ทรงธรรม


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 14 ส.ค. 2018, 18:14 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 มิ.ย. 2009, 10:51
โพสต์: 2206


 ข้อมูลส่วนตัว


Kiss


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 14 ส.ค. 2018, 18:14 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 มิ.ย. 2009, 10:51
โพสต์: 2206


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะ
ในพระราชทินนามที่ สมเด็จพระญาณสังวร
ทรงถวายเครื่องไทยธรรมแด่
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร)


:b49: :b50: ในภาพ...พระคุณเจ้าองค์ที่นั่งข้างหลังสมเด็จพระญาณสังวรฯ
คือ
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)


รูปภาพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน ป.ธ.๙)
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระญาณสังวร
ทรงฉายพระรูปร่วมกับพระราชาคณะและกรรมการวัดบวรนิเวศวิหาร
ในคราวจัดพิมพ์ “หนังสือตำนานวัดบวรนิเวศวิหาร”
ฉลองพระชนมายุครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๘


:b44: :b47: :b44:

:b50: :b50: แถวหน้า จากซ้าย : - พระธรรมมงคลวุฒาจารย์ (บุญยนต์ ปุญฺญาคโม น.ธ.โท)
- พระพรหมมุนี (วิชมัย ปุญฺญาราโม ป.ธ.๖)
- สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
- พระราชบัณฑิต (แจ่ม ธมฺมสาโร ป.ธ.๔)
- พระสุธรรมาธิบดี (แบน กิตฺติสาโร ป.ธ.๕)


:b50: :b50: แถวหลัง จากซ้าย :
- สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
- พระราชกวี (ลาภ ธนสาโร ป.ธ.๙)
- พระเทพวิสุทธิญาณ (อุบล นนฺทโก ป.ธ.๙)
- พระมหารัชมงคลดิลก (บุญเรือน ปุณฺณโก ป.ธ.๕)
- พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล ป.ธ.๕)
- พระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ ป.ธ.๖)


--------------------------------------------

:b44: :: ที่มา :: :b8:
>> :b50: :b49: สมเด็จพระสังฆราช กับ วงศ์พระกรรมฐาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=43558

>> :b49: ประมวลพระรูป “สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=29577


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 4 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร