วันเวลาปัจจุบัน 15 เม.ย. 2024, 16:12  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 4 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 15 ธ.ค. 2014, 08:50 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 มิ.ย. 2009, 10:51
โพสต์: 2758


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระพรหมมุนี
ณ บริเวณโบสถ์ The First Church of Christ, Scientist
เมืองบอสตัน (Boston) รัฐแมสซาชูเซ็ทส์ (Massachusetts) ประเทศสหรัฐอเมริกา
บันทึกภาพเมื่อเดือนมิถุนายน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑
(ขอขอบพระคุณที่มาของรูปภาพ : คุณภิเนษกรมณ์ - Pakorn Kengpol)
-----------------


ประวัติและปฏิปทา
“สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)”

วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร)
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

:b50: :b49: :b50:

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙) มีนามเดิมว่า จุนท์ พราหมณ์พิทักษ์
เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๔๗๙ ตรงกับวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีชวด
ณ บ้านเกาะเกตุ ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด
โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายจันทร์ และนางเหล็ย พราหมณ์พิทักษ์

ท่านสำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดคิรีวิหาร ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด
จากนั้นได้เข้าพิธีบรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๙๑
ณ วัดคีรีวิหาร ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด
โดยมีพระวินัยบัณฑิต (ถาวร ฐานุตตโร ป.ธ.๗) เจ้าอาวาสวัดคีรีวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์

ครั้นอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ท่านได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ฝ่ายธรรมยุต
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๔๙๙ ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร
โดยมี สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว.ชื่น นภวงศ์ สุจิตฺโต)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์
,
พระราชวินัยเวที (ถาวร ฐานุตฺตโร ป.ธ.๗) วัดคีรีวิหาร จ.ตราด
เมื่อครั้งยังเป็นที่ พระวินัยบัณฑิต เป็นพระกรรมวาจาจารย์
และพระราชบัณฑิต (แจ่ม ธมฺมสาโร ป.ธ.๔) วัดบวรนิเวศวิหาร
เมื่อครั้งยังเป็นที่ พระครูวิสุทธิธรรมภาณ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

หลังจากอุปสมบทแล้ว ท่านมุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรม
ด้วยความขยันและตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างจริงจัง
พ.ศ.๒๔๙๕ ท่านจึงสอบได้นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ.๒๕๑๖ สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค จากสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร

สมเด็จพระวันรัต ได้สร้างผลงานอันทรงคุณูปการในหลากหลายด้าน
ทั้งด้านสาธารณูปการ ท่านดูแลการบูรณปฏิสังขรณ์และก่อสร้างเสนาสนะ
ภายในวัดบวรนิเวศวิหารให้งดงามมั่นคงถาวร
ด้านสาธารณสงเคราะห์ ท่านได้จัดตั้งทุนฌาปนกิจสงเคราะห์

ด้านการศึกษาสงฆ์ ท่านดำรงตำแหน่งเป็นแม่กองธรรมสนามหลวง
มีหน้าที่ควบคุมดูแลการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนักธรรม ธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก
อีกทั้งจัดให้มีการสอบไล่วัดผลประจำปีตามหลักสูตรนักธรรมกับธรรมศึกษา
ที่มีการเปิดสอนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

ผลงานอันเห็นเป็นที่ประจักษ์ชัด กล่าวคือ
เคยเป็นพระอาจารย์ผู้ถวายการสอนพระธรรมวินัยแด่
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ในระหว่างที่เสด็จออกทรงผนวช และเสด็จประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ และวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕
สมเด็จพระวันรัต ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระพรหมมุนี
ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่พระเถระชั้นผู้ใหญ่นั่งเสลี่ยงกลีบบัว (พระยานมาศพระนำ)
และราชรถน้อย (รถพระนำ) อ่านพระอภิธรรมนำขบวนพระอิสริยยศในการเคลื่อนพระศพ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
พระราชธิดาเพียงพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๖ กับพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี
จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สู่พระเมรุ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ตามลำดับ

ส่วนภาระหน้าที่อันแสดงถึงสติปัญญาสูงส่ง ซึ่งเป็นการยากที่จะหาผู้ใดทำหน้าที่นี้ได้
ในยุคปัจจุบัน คือ การที่ได้รับมอบหมายจากมหาเถรสมาคม (มส.)
ให้เป็นผู้ตรวจสอบการคำนวณปฏิทินหลวง (ปฏิทินจันทรคติของไทย)
และให้ความเห็นก่อนที่จะประกาศใช้ในแต่ละปี
นอกจากนี้แล้ว ท่านยังได้รับมอบหมายให้เดินหมุดและคำนวณปฏิทินปักขคณนา
สำหรับบอกอุโบสถให้กับคณะสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกายด้วย


ลำดับสมณศักดิ์
พ.ศ.๒๕๑๗ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระอมรโมลี

พ.ศ.๒๔๓๑ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุมนต์มุนี
ศรีปริยัติบวรวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

พ.ศ.๒๕๓๕ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพกวี
ศรีปริยัติวิภูษิต ตรีปิฎกบัณฑิต ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

พ.ศ.๒๕๔๑ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมกวี
ศรีธรรมประยุต วิสุทธิญาณนายก ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

พ.ศ.๒๕๔๓ ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ
หรือรองสมเด็จพระราชาคณะ ที่ พระพรหมมุนี ศรีวิสุทธิญาณนายก ธรรมสาธกวิจิตรปฏิภาณ
ปริยัติวิธานกิจจการี ตรีปิฎกบัณฑิต ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ
ที่ สมเด็จพระวันรัต ศรีวชิรญาณวงศวิวัฒ ปริยัติพิพัฒนพงศ์ วิสุทธิสงฆปริณายก
ตรีปิฎกโกศล วิมลคัมภีรญาณสุนทร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัณยวาสี

ตำแหน่งงานปกครองคณะสงฆ์
- ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
- กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.)
- แม่กองธรรมสนามหลวง
- ผู้อำนวยการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย
- เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
- ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม


:b8: :b8: :b8: ที่มา :: http://www.watbowon.com
:b50: :b49: :b50:

• สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) ปฏิบัติศาสนกิจ
ที่วัดบอสตันพุทธวราราม ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี ๒๕๕๑

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=48999

• ประวัติ...วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
วัดของคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายแห่งแรกในประเทศไทย

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19342

• โปรดเกล้าฯ เลื่อนสมณศักดิ์ ๘๖ รูป สมเด็จ ๒ รูป ปี ๒๕๕๒
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=27437

• ตามครูบาอาจารย์ไปเผยแผ่ธรรมที่อเมริกา
ปี พ.ศ.๒๕๕๐ (หลวงพ่อเปลี่ยน หลวงพ่อไพโรจน์)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=48969


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 11 ม.ค. 2016, 02:59 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 8
สมาชิก ระดับ 8
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 พ.ค. 2009, 05:25
โพสต์: 621


 ข้อมูลส่วนตัว


Kiss :b8: เจ้าพระคุณสมเด็จผู้ทรงธรรม


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 ก.ย. 2020, 09:36 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 มิ.ย. 2009, 10:51
โพสต์: 2758


 ข้อมูลส่วนตัว


Kiss


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 ก.ย. 2020, 09:38 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 มิ.ย. 2009, 10:51
โพสต์: 2758


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะ
ในพระราชทินนามที่ สมเด็จพระญาณสังวร
ทรงถวายเครื่องไทยธรรมแด่
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร)


:b49: :b50: ในภาพ...พระคุณเจ้าองค์ที่นั่งข้างหลังสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ
คือ
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)


รูปภาพ

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน ป.ธ.๙)
เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระญาณสังวร
ทรงฉายพระรูปร่วมกับพระราชาคณะและกรรมการวัดบวรนิเวศวิหาร
ในคราวจัดพิมพ์ “หนังสือตำนานวัดบวรนิเวศวิหาร”
ฉลองพระชนมายุครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๘


:b44: :b47: :b44:

:b50: :b50: แถวหน้า จากซ้าย : • พระธรรมมงคลวุฒาจารย์ (บุญยนต์ ปุญฺญาคโม น.ธ.โท)
• พระพรหมมุนี (วิชมัย ปุญฺญาราโม ป.ธ.๖)
• สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน ป.ธ.๙)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
• พระราชบัณฑิต (แจ่ม ธมฺมสาโร ป.ธ.๔)
• พระสุธรรมาธิบดี (แบน กิตฺติสาโร ป.ธ.๕)


:b50: :b50: แถวหลัง
จากซ้าย : • สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
• พระราชกวี (ลาภ ธนสาโร ป.ธ.๙)
• พระเทพวิสุทธิญาณ (อุบล นนฺทโก ป.ธ.๙)
• พระมหารัชมงคลดิลก (บุญเรือน ปุณฺณโก ป.ธ.๕)
• พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล ป.ธ.๕)
• พระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ ป.ธ.๖)


รูปภาพ

พระมหารัชมงคลดิลก (บุญเรือน ปุณฺณโก ป.ธ.๕)
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมสิริสารเวที


สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพกวี


พระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ ป.ธ.๖)
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชธรรมนิเทศ และ

พระธรรมมงคลวุฒาจารย์ (บุญยนต์ ปุญฺญาคโม น.ธ.โท)
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระมงคลรัตนมุนี เป็นต้น

นำเหล่าสัทธิวิหาริกและอันเตวาสิกเข้ากราบถวายสักการะ
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ภายหลังสดับพระปาติโมกข์ ณ พระอุโบสถ
วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร)
เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๓๗
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระชันษา ๘๑ ปี
วันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๓๗


--------------------------------------------

:b44: :: ที่มา :: :b8:
>> สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กับ วงศ์พระกรรมฐาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=43558

>> พระรูป “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า (เจริญ สุวฑฺฒโน)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=29577


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 4 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร