วันเวลาปัจจุบัน 05 ต.ค. 2023, 03:53  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 3 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 04 เม.ย. 2010, 13:45 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7733

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต


วัดพระพุทธแสงธรรม (สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต)
ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี


๏ ชาติภูมิ

“พระสุนทรธรรมภาณ” หรือ “พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต” มีนามเดิมว่า สมชาติ แซ่ลิ่ม เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ ตรงกับวันเสาร์ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๑ (๗ ฯ ๑๑) ปีฉลู ณ บ้านเลขที่ ๓๗๙ หมู่ที่ ๑ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โยมบิดาชื่อ นายเซี่ยง แซ่ลิ่ม โยมมารดาชื่อ นางลี่ แซ่ตั้ง เป็นชาวสิงคโปร์

ปัจจุบัน ท่านมีสิริอายุได้ ๕๕ ปี พรรษา ๓๒ (เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙) ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุต), เจ้าอาวาสวัดพระพุทธแสงธรรม จ.สระบุรี, ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศรัทธาประชากร (วัดเขารวก) ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี และประธานสงฆ์แห่งสำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต


๏ วิทยฐานะ

พ.ศ. ๒๕๑๖ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนพลวิทยา ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

พ.ศ. ๒๕๔๐-พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ศึกษาพระปริยัติธรรม จนสามารถสอบไล่ได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ ณ สำนักเรียนวัดศรัทธาประชากร (วัดเขารวก) จ.สระบุรี


๏ การอุปสมบท

ท่านมีจิตใจใฝ่ในการกุศลตั้งแต่เยาว์วัย มีความเลื่อมใสศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาตามแบบอย่างโยมมารดา โดยได้เห็นสัจธรรมทุกอย่างไม่มีความเที่ยงแท้ หาความจริงใจในมนุษย์ไม่ได้

ครั้นมีอายุได้ ๒๓ ปี ท่านได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๗ ณ พัทธสีมาวัดทองนาปรัง ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี เมื่ออุปสมบทแล้ว ท่านรู้สึกถึงความมีอิสระ มีความสุข มีจิตอันสงบวิเวกมากขึ้น ได้เจริญจิตตภาวนา ได้สัมผัสอะไรมากมายโดยเฉพาะศีล สมาธิ ปัญญา รวมทั้งได้เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

ท่านได้ปฏิบัติโดยยึดหลักเอาสติกำหนดในกายตน จิตตน มองทุกอย่างให้เห็นว่า ศีลอยู่ตรงไหน ศีลคืออะไร สมาธิจิตคืออะไร จิตสงบทำอย่างไร เป็นปัจจัยจึงเป็นจุดที่ต้องหาเหตุปฏิจจสมุปบาท เห็นเหตุที่เกิด-ดับไม่เที่ยง สิ่งหนึ่งเกิด-สิ่งหนึ่งดับ ใบไม้ร่วงก็มีใบเหลืองเพราะแก่ โรคมาเบียดเบียน มีพายุ

ต่อมาท่านได้ญัตติใหม่เป็นพระธรรมยุต เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๑ (๔ ฯ ๑) ปีชวด ณ พัทธสีมาวัดศรัทธาประชากร (วัดเขารวก) จ.สระบุรี โดยมี พระพิศาลมงคลวัฒน์ (หลวงพ่อประยูร ตนฺติสาโร) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระครูประสาทสารคุณ เจ้าอาวาสวัดศรัทธาประชากร (วัดเขารวก) และเจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรี (ธรรมยุต) ในขณะนั้น เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับนามฉายาว่า “ธมฺมโชโต” อันมีความหมายเป็นมงคลว่า ผู้สว่างด้วยธรรม, ผู้รุ่งเรืองโดยธรรม

รูปภาพ
ชั้น ๒ ของศาลาปฏิบัติธรรม สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต (สาขาหินกอง) จ.สระบุรี

รูปภาพ
ป้ายชื่อวัดป่าสว่างวีรวงศ์ (สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต สาขาอุบลราชธานี)


(มีต่อ ๑)

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 ธ.ค. 2010, 09:47 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7733

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ
ศาลาปฏิบัติธรรม สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต (สาขาหินกอง)

รูปภาพ
ศาลาปฏิบัติธรรม วัดป่าสว่างวีรวงศ์ (สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต สาขาอุบลราชธานี)


๏ สร้างสำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต

“สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต” มีแนวการปฏิบัติเน้นให้ผู้ฝึกมีสติรู้ในอิริยาบท ภาวนาเจริญสติกำหนดในกายตน-จิตตน มองทุกอย่างให้เห็นว่าศีลอยู่ตรงไหน ศีลคืออะไร สมาธิจิตคืออะไร จิตสงบอย่างไร เป็นปัจจัตตัง เป็นจุดที่ต้องหาเหตุ โดยทางสำนักฯ ได้จัดปฏิบัติธรรมอบรมภาวนาทุกวันเสาร์-อาทิตย์ สำหรับในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติ อาทิเช่น วันมาฆบูชา, วันวิสาขบูชา, วันอาสาฬหบูชา, วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ, วันสงกรานต์ และวันปีใหม่ ฯลฯ จะมีการจัดอบรมฝึกวิปัสสนากรรมฐาน บวชชีพราหมณ์ บวชเนกขัมมะ (ศีล ๘) สัมมาปฏิบัติ โดยจัดอบรมและปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปีอย่างต่อเนื่อง

• พ.ศ. ๒๕๔๒ สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต สาขาหินกอง ได้รับแต่งตั้งจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดสระบุรี

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๒ พระอาจารย์สมชาติท่านได้ไปพำนักปฏิบัติธรรมอยู่ ณ วัดป่าสะพานโดม บ้านสะพานโดม ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี ครั้นต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ท่านได้ปรับปรุงพื้นที่และปลูกต้นไม้นานาพันธุ์เพื่อรักษาฟื้นฟูสภาพป่า จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้เริ่มก่อสร้างเสนาสนะถาวรต่างๆ ขึ้น เช่น กุฏิสงฆ์ ศาลาปฏิบัติธรรม โรงทาน โรงครัว อาคารรับรอง และห้องน้ำ เป็นต้น ซึ่งสร้างแล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน เพื่อจัดตั้งเป็นวัดป่าสว่างวีรวงศ์ (สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต สาขาอุบลราชธานี)

ทั้งนี้ ได้อาราธนาท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตาจาโร) วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพฯ เป็นองค์ประธานเปิดแพรคลุมป้ายศาลาปฏิบัติธรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕

รูปภาพ
ศาลาปฏิบัติธรรม วัสำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต (สาขาปากช่อง)

รูปภาพ
วัดพระพุทธแสงธรรม (สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต สาขา ๔)


• พ.ศ. ๒๕๔๖ พระอาจารย์สมชาติท่านมีความประสงค์ที่จะสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากสำนักฯ ที่ จ.สระบุรี มากนักเพื่อสะดวกในการเดินทาง จนกระทั่งเมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๖ คุณวิชัย วนวิทย์ ผู้บริหารในเครือบริษัท ฮาตาริ กรุ๊ป ผู้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและในปฏิปทาข้อวัตรอันเคร่งครัดของพระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต ได้จัดซื้อที่ดินถวายจำนวน ๑๐๐ กว่าไร่ ณ บริเวณบ้านหนองตาแก้ว ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อจัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต (สาขาปากช่อง) ต่อมาทางสำนักฯ ได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม กระทั่งปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๑๓๘ ไร่ ๑ งาน ๙๑ ตารางวา เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ใช้เวลาในการก่อสร้างราว ๒ ปีจึงแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยก่อนที่จะมาเป็นสำนักฯ ที่ดินบริเวณนี้เคยเป็นสวนน้อยหน่า สวนมะขาม และต่อมาได้ปลูกป่าต้นกระถินเสริมเพิ่มเติมเข้าไป

• พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้เริ่มก่อสร้างกุฏิพระสงฆ์ กุฏิกรรมฐาน ศาลาปฏิบัติธรรม โรงทาน โรงครัว ห้องน้ำ ปลูกต้นไม้ และตบแต่งสถานที่ ภายในสำนักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต (สาขาปากช่อง) จนกระทั่งแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ได้อาราธนาท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร) วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ และท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตาจาโร) วัดมกุฏกษัตริยาราม เป็นองค์ประธานเปิดแพรคลุมป้ายศาลาปฏิบัติธรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙

หลังจากนั้น วัดป่าสว่างวีรวงศ์ (สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต สาขาอุบลราชธานี) และสำนักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต (สาขาปากช่อง) ได้เริ่มจัดปฏิบัติธรรมอบรมภาวนาแก่พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยเฉพาะจัดปฏิบัติธรรมอบรมภาวนาให้แก่เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ข้าราชการตำรวจ-ทหาร และข้าราชการฝ่ายปกครอง เช่น โครงการพัฒนาจิตเพื่อสันติสุข ฯลฯ ทั้งนี้ โดยมีพระอาจารย์สมชาติ และพระลูกศิษย์เป็นผู้ให้การอบรมแก่ผู้เข้าปฏิบัติธรรม

ปัจจุบันสำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต มีทั้งหมด ๔ สาขา ดังนี้

(๑) สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต (สาขาหินกอง)
หมู่ที่ ๑ สี่แยกหินกอง ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี ๑๘๒๓๐
โทรศัพท์ ๐๓๖-๓๗๙-๔๒๘, ๐๓๖-๓๐๕-๒๓๙

(๒) วัดป่าสว่างวีรวงศ์
(สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต สาขาอุบลราชธานี)

บ้านสะพานโดม ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐
โทรศัพท์ ๐๘๑-๖๐๐-๐๘๔๘

(๓) สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต (สาขาปากช่อง)
หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาแก้ว ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐
โทรศัพท์ ๐๘๙-๗๗๗-๑๖๒๕

(๔) วัดพระพุทธแสงธรรม
(สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต สาขา ๔)

ถ.พหลโยธิน กม. ๙๖ เลยสี่แยกหินกองไป ๓.๔ กิโลเมตร
ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี ๑๘๒๓๐ บนเนื้อที่กว่า ๓๐๐ ไร่
โทรศัพท์ ๐๖-๕๖๔๙-๙๖๓๗, ๐๖-๕๖๔๙-๙๖๓๘ โทรสาร ๐๓๖-๙๐๙-๙๘๙


รูปภาพ
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตาจาโร)
วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพฯ ปัจจุบันมรณภาพแล้ว


รูปภาพ
สมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร)
วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ ปัจจุบันมรณภาพแล้ว(มีต่อ ๒)

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 ธ.ค. 2010, 09:50 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7733

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

๏ งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา

พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต ท่านเป็นพระนักปฏิบัติ พระนักเทศน์ พระนักเผยแผ่ และพระผู้เสียสละเพียรอุทิศตนทำงานเพื่อพระพุทธศาสนา ท่านได้แสดงพระธรรมเทศนาเผยแผ่ธรรมะทางวิทยุจำนวนหลายสิบสถานี อาทิเช่น สถานี พล.ม. ๒ คลื่น AM ๙๖๓, สถานี ๐๑ มีนบุรี คลื่น AM ๙๔๕, สถานี พล.ม. ๒ (ยานเกราะ) คลื่น AM ๕๔๐, สถานี กรมการพลังงานทหาร (วพท.) คลื่น AM ๗๙๒ และสถานี คนกลางเมืองเสียงธรรมเพื่อชีวิต (กทม.) คลื่น FM ๑๐๒.๒๕ เป็นต้น จวบจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ อีกทั้ง ยังรับอาราธนาเป็นพระวิทยากรจัดฝึกอบรมตามคำขอของทางราชการ ทั้งข้าราชการตำรวจ ทหาร ข้าราชการฝ่ายปกครอง คณาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ, คณะศรัทธาญาติโยม และสาธุชนทั่วไป ตลอดจนมีการเผยแผ่ธรรมทางอินเตอร์เน็ต ในเว็บไซต์สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต http://www.sangdhamsongchevit.com ด้วย

รูปภาพ

๏ ลำดับสมณศักดิ์และตำแหน่งทางคณะสงฆ์

• ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในพระราชทินนามที่ พระครูปลัดธรรมนีติวัฒน์ (พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นธรรม)

• ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในพระราชทินนามที่ พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ (พระครูปลัดของพระราชาคณะเจ้าคณะรอง)

• เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในพระราชทินนามที่ พระสุนทรธรรมภาณ วิ.

• ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุต)

• ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ

รูปภาพ

๏ ผลงานและเกียรติคุณดีเด่น

• พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรทองคำ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

รูปภาพ

• พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับพระราชทานรางวัลบุคคลดีเด่นด้านการศึกษา จากมูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ สาขาพระสงฆ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยเข้ารับพระราชทานรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณบัตรของมูลนิธิฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต


๏ คติธรรมคำสอน

• ธรรมะเป็นสิ่งละเอียดอ่อน ยากแก่ผู้ปฏิบัติศึกษาพระสัจธรรมจะเข้าใจ เพราะธรรมะเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ผู้มีดวงตาเห็นธรรมเท่านั้นจึงมีปัญญา รู้แทงตลอดว่ากายนี้ไม่ควรยึด จิตนี้ไม่ควรยึด นั่นแหละเรียกว่าผู้อบรมสติ เจริญมรรคผล จนเกิดปัญญารู้แจ้งในธาตุขันธ์ของชีวิต “อนิจจัง” ไม่ยั่งยืน สดฝืนทน พึงรู้แจ้งใน “ทุกขัง” ไม่ควรยึด เพราะที่สุดแล้วเป็น “อนัตตา” พระพุทธเจ้าจึงสอนให้มองโลกนี้ด้วย “ความว่างเปล่า”

การให้รางวัลของชีวิตคือการบำเพ็ญบารมี เจริญด้านศีล สมาธิ ปัญญา จึงชื่อว่าผู้พ้นทุกข์สู่ความดับเย็น นั่นแหละคือ “ปัญญา”

• ความสุขและความทุกข์เป็นบทบาทของชีวิต ไม่ควรยึดติด...ในชีวิตนี้เลย

• รู้ละ รู้วาง รู้ว่าง...ในอารมณ์

• จิตของผู้ไม่มีกิเลส ย่อมไม่หวั่นไหวต่อกระแสของกิเลส

• เมื่อเริ่มเข้าใจคำว่า “ชะตากรรม” ก็จะเริ่มรู้จักที่จะเปลี่ยน “ชะตาชีวิต”

รูปภาพ
คณะแม่ชี-อุบาสิกา ขณะปฏิบัติภายในศาลาปฏิบัติธรรม
ณ สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต (สาขาหินกอง) จ.สระบุรี


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ
สถานที่สำหรับภาวนา-นั่งสมาธิ-เดินจงกรม ภายในสวนหย่อมอันสงบร่มรื่น
ด้านข้างศาลาปฏิบัติธรรม สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต (สาขาหินกอง) จ.สระบุรี


:b8: :b8: :b8:

๏๏ วัดพระพุทธแสงธรรม (สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต)
เป็น ๑ ใน ๕๖ สถานที่ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน (ยอดนิยม)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=9&t=18712

๏๏ โปรดเกล้าฯ เลื่อนสมณศักดิ์พระเถรานุเถระ ๘๖ รูป ปี ๒๕๕๒
(พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=27437

๏๏ ถาม : มีวัดไหนสงบๆ อนุญาตให้เข้าพักถือศีล ๘ ช่วงปีใหม่บ้างครับ
ตอบ : สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต (สาขาปากช่อง)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=35969

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 3 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 3 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร