ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

หลวงพ่อสัมภาษ โกวิโท
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=21400
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 21 ม.ค. 2010, 18:42 ]
หัวข้อกระทู้:  หลวงพ่อสัมภาษ โกวิโท

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
หลวงพ่อสัมภาษ โกวิโท


วัดกุดเรือคำ
ต.กุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร๏ ชาติภูมิ

“พระครูโกวิทสังฆการ” หรือ “หลวงพ่อสัมภาษ โกวิโท” มีนามเดิมว่า สัมภาษ อาแพงพันธ์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๘๖ ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๑๒ ณ ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร บิดาชื่อ นายพา อาแพงพันธ์ มารดาชื่อ นางนอ อาแพงพันธ์


๏ การบรรพชา

อายุ ๑๔ ปี เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๐ ท่านได้เข้าพิธีบรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดกุดเรือคำ บ้านกุดเรือคำ ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยมี พระครูอดุลสังฆกิจ (หลวงปู่พระมหาเถื่อน อุชุกโร) วัดกุดเรือคำ เป็นพระอุปัชฌาย์


๏ การอุปสมบท

ก่อนจะอุปสมบทนั้น ตามธรรมเนียมในสายพระป่ากรรมฐานเพื่อให้ทราบถึงข้อวัตรปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับพระภิกษุ ซึ่งผู้ที่จะบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรนั้น ในวัดป่าพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ท่านจะให้บวชเป็น “ตาผ้าขาว” ก่อน เพื่อให้ฝึกหัดท่องคำขานนาค ท่องบ่นบทสวดมนต์ และให้ทราบถึงข้อวัตรปฏิบัติ รวมทั้งอยู่ดูนิสัยไปก่อน เรียกง่ายๆ คือ อยู่ดัดนิสัยเดิมเสียก่อน ฝึกกิริยามารยาทให้งดงาม ให้รู้จักครรลองครองธรรมของพระสงฆ์ ฝึกความอดทน ฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง ต้องใช้เวลานานพอสมควร บางคน ๑ เดือน ๒ เดือน ๓ เดือน หรือเป็นปีสองสามปีก็มี แล้วแต่ใครจะฝึกหัดได้ง่ายได้ยาก

อายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๗ ท่านได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดกุดเรือคำ จังหวัดสกลนคร โดยมี พระครูอดุลสังฆกิจ (หลวงปู่พระมหาเถื่อน อุชุกโร) วัดกุดเรือคำ เป็นพระอุปัชฌาย์ และ พระครูพิพิธธรรมสุนทร (หลวงปู่คำฟอง เขมจาโร) วัดกุดเรือคำ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับนามฉายาว่า “โกวิโท” อันมีความหมายเป็นมงคลว่า ผู้ฉลาด, ชำนิชำนาญ

ครั้นอุปสมบทแล้ว ท่านก็ได้รับการอบรมธรรมขัดเกลากิเลสจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มากมายหลายต่อหลายรูป อาทิเช่น หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ, พระครูฐิติธรรมญาณ (หลวงปู่ลี ฐิตธัมโม), พระครูพิพิธธรรมสุนทร (หลวงปู่คำฟอง เขมจาโร), พระครูอดุลสังฆกิจ (หลวงปู่พระมหาเถื่อน อุชุกโร) เป็นต้น นับว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระป่ากรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ทั้งหมด

ท่านนับว่าเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระผู้เป็นพระบูรพาจารย์แห่งวงศ์พระป่ากรรมฐาน หลวงพ่อสัมภาษท่านมีข้อวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัดในธุดงควัตรอย่างเสมอต้นเสมอปลาย อาทิเช่น ฉันอาหารในบาตร, นุ่งถือผ้าสามผืน, ฉันหนเดียวเป็นวัตร และการถือเนสัชชิกเพื่อภาวนา (เว้นวันเวลา)

รูปภาพ
หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ

รูปภาพ
พระครูฐิติธรรมญาณ (หลวงปู่ลี ฐิตธัมโม)

รูปภาพ
พระครูพิพิธธรรมสุนทร (หลวงปู่คำฟอง เขมจาโร)


(มีต่อ)

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 24 ม.ค. 2011, 12:14 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงพ่อสัมภาษ โกวิโท

รูปภาพ
พระครูโกวิทสังฆการ (หลวงพ่อสัมภาษ โกวิโท)


๏ งานปกครองคณะสงฆ์และสมณศักดิ์

พ.ศ.๒๕๒๔ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดกุดเรือคำ

พ.ศ.๒๕๒๔ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูโกวิทสังฆการ

พ.ศ.๒๕๓๙ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นเจ้าอาวาสชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

พ.ศ.๒๕๓๘ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลคูสะคาม (ธรรมยุต)

พ.ศ.๒๕๔๒ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอบ้านม่วง (ธรรมยุต)

ปัจจุบันนี้ พระครูโกวิทสังฆการ (หลวงพ่อสัมภาษ โกวิโท) ท่านพำนักจำพรรษา ณ วัดกุดเรือคำ บ้านกุดเรือคำ ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

รูปภาพ
พระครูโกวิทสังฆการ (หลวงพ่อสัมภาษ โกวิโท) นำพาพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต
ในงานฉลองอายุวัฒนมงคลครบรอบ ๘๖ ปี “หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม”
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ วัดกัลยาณธัมโม (วัดป่าโชคไพศาล) จ.สกลนคร


รูปภาพ
หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม-หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม-หลวงพ่อสัมภาษ โกวิโท
ในงานฉลองอายุวัฒนมงคลครบรอบ ๘๖ ปี “หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม”
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ วัดกัลยาณธัมโม (วัดป่าโชคไพศาล) จ.สกลนคร
.............................................................

♥ รวบรวมและคัดลอกมาจาก ::
เว็บไซต์ http://www.sakoldham.com/
♥ ขอขอบพระคุณที่มาของรูปหลวงปู่ลี ฐิตธัมโม
จากห้องพระ http://www.chiangmai1900.com/

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/