ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

หลวงปู่คำฟอง เขมจาโร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=21343
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 29 มี.ค. 2009, 09:46 ]
หัวข้อกระทู้:  หลวงปู่คำฟอง เขมจาโร

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
หลวงปู่คำฟอง เขมจาโร


วัดศรีสำราญ
ต.กุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร๏ ชาติภูมิ

“พระครูพิพิธธรรมสุนทร” หรือ “หลวงปู่คำฟอง เขมจาโร” มีนามเดิมว่า คำฟอง แสนเกิ้น เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ ตรงกับวันแรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๙ ปีมะเส็ง ณ บ้านกุดเรือคำ ตำบลคูสะคาม (ตำบลกุดเรือคำ ในปัจจุบัน) อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โยมบิดา-โยมมารดาชื่อ นายไชย และนางหมี แสนเกิ้น


๏ การบรรพชาอุปสมบท

เมื่ออายุครบอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ ณ พัทธสีมาวัดศรีเทพประดิษฐาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมี พระเทพสิทธาจารย์ (หลวงปู่จันทร์ เขมิโย) ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระสารภาณมุนี เป็นพระอุปัชฌาย์ และ พระราชสุทธาจารย์ (หลวงปู่พรหมา โชติโก) ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระครูวิจิตรวินัยการ เป็นพระกรรมวาจาจารย์


๏ สถานที่พำนักจำพรรษา

หลังจากอุปสมบทแล้ว ท่านได้กราบลาพระอุปัชฌาย์มาพำนักจำพรรษา ณ วัดกุดเรือคำ บ้านกุดเรือคำ ตำบลคูสะคาม (ตำบลกุดเรือคำ ในปัจจุบัน) อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. ๒๔๘๗ พำนักจำพรรษา ณ วัดศรีสะอาด บ้านฎพนไค ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. ๒๔๘๙ พำนักจำพรรษา ณ วัดกุดเรือคำ บ้านกุดเรือคำ ตำบลคูสะคาม (ตำบลกุดเรือคำ ในปัจจุบัน) อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. ๒๔๙๐ พำนักจำพรรษา ณ วัดเจริญราษฎร์บำรุง บ้านมาย ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. ๒๔๙๑ พำนักจำพรรษา ณ วัดกุดเรือคำ บ้านกุดเรือคำ ตำบลคูสะคาม (ตำบลกุดเรือคำ ในปัจจุบัน) อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. ๒๔๙๕ พำนักจำพรรษา ณ วัดศรีสำราญ บ้านจำปาดง ตำบลคูสะคาม (ตำบลกุดเรือคำ ในปัจจุบัน) อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จนกระทั่งถึงวันมรณภาพ


๏ การศึกษาเบื้องต้นและพระปริยัติธรรม

พ.ศ. ๒๔๗๓ สอบไล่ได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ที่โรงเรียนบ้านจำปาดง ตำบลคูสะคาม (ตำบลกุดเรือคำ ในปัจจุบัน) อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. ๒๔๘๑ สอบนักธรรมชั้นตรีได้ ณ สำนักศาสนาศึกษาวัดกุดเรือคำ

พ.ศ. ๒๔๘๒ สอบนักธรรมชั้นโทได้ ณ สำนักศาสนาศึกษาวัดกุดเรือคำ

พ.ศ. ๒๔๘๘ สอบนักธรรมชั้นเอกได้ ณ สำนักศาสนาศึกษาวัดกุดเรือคำ

รูปภาพ
พระเทพสิทธาจารย์ (หลวงปู่จันทร์ เขมิโย)

รูปภาพ
พระราชสุทธาจารย์ (หลวงปู่พรหมา โชติโก)


(มีต่อ)

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 24 ม.ค. 2011, 11:31 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่คำฟอง เขมจาโร

รูปภาพ
พระครูพิพิธธรรมสุนทร (หลวงปู่คำฟอง เขมจาโร)


๏ ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์

พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็นเจ้าคณะตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นผู้รักษาการเจ้าคณะอำเภอวานรนิวาส-อากาศอำนวย (ธ)

พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นเจ้าคณะอำเภอวานรนิวาส-อากาศอำนวย (ธ) จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอวานรนิวาส-อากาศอำนวย (ธ) จังหวัดสกลนคร


๏ ลำดับสมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรีที่ พระครูพิพิธธรรมสุนทร

พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท ในราชทินนามเดิม

พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม


๏ การปฏิบัติศาสนากิจ

- เป็นครูสอนนักธรรม ๔๐ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๙

- เป็นประธานสอบธรรมสนามหลวง ๑๑ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔

- เป็นกรรมการสนามหลวงแผนกธรรม ๒๘ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔

- รวมเวลาปฏิบัติศาสนกิจ ๕๙ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๒

- ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์มา ๔๒ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖


๏ การมรณภาพ

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ท่านรับกิจนิมนต์ไปเจริญพระพุทธมนต์และฉันเช้า ที่บ้านนาดูน ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ไปด้วยกันมีพระสงฆ์ ๔ รูป เมื่อเสร็จจากกิจนิมนต์แล้วก็เดินทางกลับ พอรถวิ่งไปถึงบ้านโนนสำราญ ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส รถก็เกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำลงบนถนน เป็นเหตุทำให้หลวงปู่คำฟอง เขมจาโร กระเด็นออกจากรถและมีบาดแผลที่ศรีษะด้านขวา ได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลหลายอาทิตย์ จึงได้ออกจากโรงพยาบาลไปพักฟื้นอยู่ที่วัดศรีสำราญ อาการค่อยดีขึ้นเป็นลำดับ

ต่อมาในวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ท่านมีอาการปวดศรีษะอย่างแรงจนถึงสลบไป ลูกศิษย์ได้นำส่งโรงพยาบาลอีก หมอตรวจเช็คสมองพบว่าเส้นโลหิตในสมองแตก มีเลือดคั่งในสมองมาก จึงได้พักรักษาที่โรงพยาบาล อาการก็ไม่ดีขึ้น มีแต่ทรุด จนกระทั่งถึงวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ท่านก็ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการอันสงบ ณ โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร เมื่อเวลา ๑๐.๕๕ น. รวมสิริอายุได้ ๘๖ ปี พรรษา ๖๖

คณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์ได้นำศพของหลวงปู่คำฟอง เขมจาโร ไปตั้งบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาการเปรียญ วัดกุดเรือคำ ตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้วกำหนดเคลื่อนศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดศรีสำราญ ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ พร้อมกับได้กำหนดจัดงานพระราชทานเพลิงศพในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ณ วัดศรีสำราญ ตามลำดับ

รูปภาพ
หลวงปู่คำฟอง เขมจาโร กับ หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม

รูปภาพ
หลวงปู่คำฟอง เขมจาโร วัดศรีสำราญ ได้เมตตาเดินทางมาร่วมสรงน้ำ
หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท ณ วัดป่าดงหวาย ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
.............................................................

คัดลอกมาจาก ::
http://www.sakoldham.com/

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 24 ม.ค. 2011, 11:32 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่คำฟอง เขมจาโร

รูปภาพ

หลวงพ่อสัมภาษ โกวิโท
เจ้าอาวาสวัดกุดเรือคำ ต.กุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
ผู้เรียบเรียงประวัติและเป็นศิษย์ผู้ใกล้ชิดหลวงปู่คำฟอง เขมจาโร

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 24 ม.ค. 2011, 11:33 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่คำฟอง เขมจาโร

ภาพการตั้งศพ ‘หลวงปู่คำฟอง เขมจาโร’ บำเพ็ญกุศล
ณ ศาลาการเปรียญ วัดกุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
ตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 24 ม.ค. 2011, 11:33 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่คำฟอง เขมจาโร

ประมวลภาพ “วัดศรีสำราญ” จ.สกลนคร

รูปภาพ

วัดศรีสำราญ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๐๖


รูปภาพ

รูปภาพ

ศาลาการเปรียญ “คำฟองเขมจาโรอนุสรณ์”
คณะศิษย์ยานุศิษย์ได้สร้างถวายเพื่อเป็นอนุสรณ์
เนื่องในโอกาสทำบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบ ๘๐ ปี
“หลวงปู่คำฟอง เขมจาโร” เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๐


รูปภาพ

ภาพกำลังเริ่มก่อสร้างศาลาการเปรียญ (หลังใหม่)
ศาลา “คำฟองเขมจาโรอนุสรณ์”


รูปภาพ

ศาลาการเปรียญโรงฉัน (หลังเดิม) ของวัดศรีสำราญ

รูปภาพ

อาณาบริเวณภายในวัดศรีสำราญ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/