วันเวลาปัจจุบัน 25 ก.พ. 2021, 00:54  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 4 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 08 พ.ย. 2009, 17:08 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7368

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
หลวงปู่สีลา อิสฺสโร


วัดอิสระธรรม
ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร๏ อัตโนประวัติ

“หลวงปู่สีลา อิสฺสโร” เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ กอปรด้วยศีลและธรรม มีศีลาจารวัตรที่งดงาม เป็นพระที่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย คำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต พระบูรพาจารย์สายพระป่า

หลวงปู่สีลา มีนามเดิมว่า สีลา กรมแสนพิมพ์ เกิดเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2429 ณ บ้านวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร ท่านเป็นบุตรคนโต โยมบิดา-โยมมารดาชื่อ นายจันทรชมภู และนางบัวทอง กรมแสนพิมพ์ อดีตเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอิสระธรรม บ้านวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร


๏ การอุปสมบท

ครั้นอายุย่างเข้าวัยหนุ่ม ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุในทางพระพุทธศาสนา ฝ่ายมหานิกาย ณ พัทธสีมาวัดโพธิ์ชัย ต.วาใหญ่ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร เมื่อปี พ.ศ.2452 โดยมีพระครูหลักคำ เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระครูศรีธรรมา เป็นพระกรรมวาจาจารย์

ครั้นอุปสมบทแล้ว ได้ออกแสวงหาที่สงบวิเวกในการบำเพ็ญสมณธรรม โดยไปตามป่าเขาลำเนาไพร ต่อมาได้เดินธุดงค์ไปพบ หลวงปู่เกิ่ง อธิมุตฺตโก ซึ่งมีพรรษาแก่กว่า และได้เป็นสหธรรมิกอยู่ร่วมศึกษาสำนักเดียวกัน

พ.ศ.2469 หลวงปู่เกิ่ง อธิมุตฺตโก ชักชวน หลวงปู่สีลา อิสฺสโร ไปอยู่ศึกษาอบรมธรรมและข้อวัตรปฏิบัติกับ พระอาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ณ เสนาสนะป่าบ้านหนองลาด ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร ครั้นได้อยู่ศึกษาธรรมกับหลวงปู่มั่นแล้ว หลวงปู่ทั้งสองก็บังเกิดความเลื่อมใสศรัทธายิ่งนัก จึงได้ติดตามหลวงปู่มั่นไปพำนักอยู่ที่บ้านสามผง ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ด้วย

รูปภาพ
หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

รูปภาพ
หลวงปู่เกิ่ง อธิมุตฺตโก


(มีต่อ)

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 08 พ.ย. 2009, 17:08 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7368

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ
พระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล)

รูปภาพ
พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม

รูปภาพ
พระอาจารย์มหาปิ่น ปญฺญาพโล


๏ ญัตติเป็นธรรมยุต

หลวงปู่สีลา ได้เข้าญัตติเป็นพระธรรมยุต เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2469 ณ อุทกุกเขปสีมา (โบสถ์น้ำ) ที่หนองสามผง บ้านสามผง จ.นครพนม โดยมี หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต นั่งเป็นประธานสงฆ์, พระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระครูชิโนวาทธำรง เป็นพระอุปัชฌาย์, พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระอาจารย์มหาปิ่น ปญฺญาพโล เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ภายหลังจากที่ญัตติเป็นพระธรรมยุตแล้ว ท่านได้อยู่ศึกษาข้อวัตรปฏิบัติกับหลวงปู่มั่น ภูริทฺตโต ณ เสนาสนะป่า บ้านสามผง รวมทั้งได้ออกเดินธุดงค์ปฏิบัติธรรมไปตามป่าเขาลำเนาไพร เดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา จนได้รับผลการบำเพ็ญสมณธรรมสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา


๏ สร้างวัดอิสระธรรม

หลวงปู่สีลา มาตั้งวัดอิสระธรรม บ้านวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร เพื่อให้เป็นสำนักปฏิบัติอบรมกรรมฐาน สอนศีลธรรมแก่ญาติโยม ให้รู้จักธรรมะคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สอนให้ชาวบ้านเลิกนับถือผี แล้วหันมาเคารพนับถือพระรัตนตรัยคือ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นที่พึ่งที่ระลึกสูงสุดแทน


๏ งานฉลองกึ่งพุทธกาล ๒๕ พุทธศตวรรษ

ในงานฉลองกึ่งพุทธกาล ๒๕ พุทธศตวรรษ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๐ ณ วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ หลวงปู่สีลา แห่งวัดอิสระธรรม จ.สกลนคร ศิษย์อาวุโสของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต องค์ท่านได้รับหน้าที่เป็นหนึ่งในพระอุปัชฌาย์ ที่ให้การอุปสมบทแก่กุลบุตรที่ตั้งใจเข้ามาขอรับการอุปสมบท เพื่อการสืบต่ออายุพระบวรพุทธศาสนา พระภิกษุที่เข้ารับการอุปสมบทจากหลวงปู่สีลาในครั้งนั้น และครองสมณเพศต่อมาจวบจนถึงกาลมรณภาพ ก็คือ พระครูสันติวีรญาณ (หลวงปู่ฟัก สนฺติธมฺโม) และพระอาจารย์แสวง โอภาโส วัดพิชัยพัฒนาราม (วัดเขาน้อยสามผาน) ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี


๏ การมรณภาพ

องค์หลวงปู่สีลา อิสฺสโร ได้ถึงแก่มรณภาพลงอย่างสงบด้วยโรคปอด ณ โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2510 สิริอายุรวมได้ 81 พรรษา 41 ท่ามกลางความเศร้าสลดอาลัยของบรรดาคณะสงฆ์ คณะศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไปเป็นยิ่งนัก

หลวงปู่สีลา นับว่าท่านได้เสียสละอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา เป็นพระที่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย คำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า และปฏิบัติตามคำสอนของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต อย่างเคร่งครัด สมควรที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรจะดำเนินตามแบบอย่างที่ท่านพาดำเนินมา เพื่อก่อให้เกิดความสงบสุข ร่มเย็นในการดำเนินชีวิต คิดและทำในสิ่งที่ถูกต้อง นับถือและเชื่อในสิ่งที่ถูกต้อง ดั่งคำสอนของท่าน

รูปภาพ.............................................................

♥ คัดลอกเนื้อหาประวัติมาจาก ::
พระตะวัน ปัญฺญาวชิโร คำสุจริต และ อ.ณปพน บาทชารี
รายการพระธรรมค้ำแผ่นดิน, รายการภูพานธรรม
ผู้รวบรวมและเรียบเรียง เว็บไซต์ http://www.sakoldham.com/

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 15 มี.ค. 2011, 10:48 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7368

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


• ภาพพระธาตุหลวงปู่สีลา อิสฺสโร •

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ


นำรูปภาพมาจาก ::
http://www.santidham.com/

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 11 เม.ย. 2015, 07:08 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 8
สมาชิก ระดับ 8
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 พ.ค. 2009, 05:25
โพสต์: 621


 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: :b8: :b8: ดีแท้ๆ
กราบๆ หลวงปู่สีลา อิสฺสโร เจ้าค่ะ


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 4 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร