ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ขออธิบายหน่อย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=11&t=41541
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  tonnk [ 18 มี.ค. 2012, 11:04 ]
หัวข้อกระทู้:  ขออธิบายหน่อย

ถ้าจะลบก็ลบ แต่ก่อนจะลบขออธิบายหน่อยเห็นว่าเป็นการจำเป็น

กระทู้เกี่ยวกับการสอนพลาดนั้นคือ ผมก็ยอมรับท่านกบนอกกะลานะว่าท่านพูดถูก ที่ว่าการสอนให้ทำความดีนั้นน่ะ แต่ว่าวิธีการนั้นน่ะยังไม่ถึงกับบริสุทธิ์ทั้งหมดวิธีการทางโลกก็ย่อมผิดพลาดกันได้

มีอยู่สองประเด็นประเด็นแรกที่ว่าสนับสนุนให้คนรักษาศีลห้านั้นเป็นของดี ประเด็นที่สองคืออย่าให้ศีลแก่ผู้ที่ไม่ได้ขอ ประเด็นที่จะเผยแพร่นั้นอยู่ตรงนี้อยู่ที่ประเด็นหลัง ประเด็นแรกนั้นเป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปทั้งฆราวาสทั้งภิกษุอยู่แล้ว ผมจึงต้องการนำเสนอประเด็นที่สอง

ตามจุดประสงค์ของกระทู้นี้ เป็นการเปรียบเทียบเป็นนัยว่าพระพุทธเจ้ากับพระสาวกควรที่จะเชื่อใคร การปฏิบัตินั้นควรจะยึดตถาคตนั้นเป็นหลักก่อนที่จะยึดพระสาวก เพราะความประพฤติของศาสดานั้นหมดจดจึงได้นำเสนอเป็นการเปรียบเทียบ โดยที่ไม่ได้มุ่งทำลายพระสารีบุตร ในกระทู้ผมก็ทำอักษรย้ำแล้วย้ำอีก หลักฐานก็มีประกอบอย่างชัดเจน แต่ก็ไม่เข้าใจเพราะว่าเป็นการมองคนละมุม

หลักฐานก็มีว่าขนาดวิธีการของพระสารีบุตรก็ยังไม่หมดจดถึงที่่สุด ผมยกสูตรมายังไม่กล้าอธิบายเพราะว่ากลัวบิดเบือน แต่ผลก็คือการไม่อธิบายนั้นผู้คนไม่เข้าใจในการนำเสนอ จึงนำมาสู่การถูกลบโดยผู้ใช้อำนาจเหนือ

ความจริงชื่อกระทู้ก็คือพระสารีบุตรยังเคยสอนพลาด แต่ผู้ใดใช้อำนาจวินิจฉัยทั้งเปลี่ยนชื่อ ซึ่งชื่อกระทู้มันก็ตรงประเด็นที่นำเสนออยู่แล้ว

ข้อเสนอแนะ:ถ้าจะลบกระทู้ของผู้ใด ควรสอบถามเจ้าของกระทู้ ให้เจ้าของได้ให้การก่อน ไม่ใช่ว่าท่านเป็นศาลแล้ว จำเลยยังไม่ทันได้กล่าวแก้เพื่อต่อสู้คดี แต่ท่านก็ลงโทษเสียโดยยังไม่ได้ฟังจำเลย อันนี้ขอฝากทางผู้คุมกฎไว้ด้วย.

เจ้าของ:  ปลงซะ [ 19 มี.ค. 2012, 06:59 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขออธิบายหน่อย

tonnk เขียน:
ถ้าจะลบก็ลบ แต่ก่อนจะลบขออธิบายหน่อยเห็นว่าเป็นการจำเป็น

กระทู้เกี่ยวกับการสอนพลาดนั้นคือ ผมก็ยอมรับท่านกบนอกกะลานะว่าท่านพูดถูก ที่ว่าการสอนให้ทำความดีนั้นน่ะ แต่ว่าวิธีการนั้นน่ะยังไม่ถึงกับบริสุทธิ์ทั้งหมดวิธีการทางโลกก็ย่อมผิดพลาดกันได้

มีอยู่สองประเด็นประเด็นแรกที่ว่าสนับสนุนให้คนรักษาศีลห้านั้นเป็นของดี ประเด็นที่สองคืออย่าให้ศีลแก่ผู้ที่ไม่ได้ขอ ประเด็นที่จะเผยแพร่นั้นอยู่ตรงนี้อยู่ที่ประเด็นหลัง ประเด็นแรกนั้นเป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปทั้งฆราวาสทั้งภิกษุอยู่แล้ว ผมจึงต้องการนำเสนอประเด็นที่สอง

ตามจุดประสงค์ของกระทู้นี้ เป็นการเปรียบเทียบเป็นนัยว่าพระพุทธเจ้ากับพระสาวกควรที่จะเชื่อใคร การปฏิบัตินั้นควรจะยึดตถาคตนั้นเป็นหลักก่อนที่จะยึดพระสาวก เพราะความประพฤติของศาสดานั้นหมดจดจึงได้นำเสนอเป็นการเปรียบเทียบ โดยที่ไม่ได้มุ่งทำลายพระสารีบุตร ในกระทู้ผมก็ทำอักษรย้ำแล้วย้ำอีก หลักฐานก็มีประกอบอย่างชัดเจน แต่ก็ไม่เข้าใจเพราะว่าเป็นการมองคนละมุม

หลักฐานก็มีว่าขนาดวิธีการของพระสารีบุตรก็ยังไม่หมดจดถึงที่่สุด ผมยกสูตรมายังไม่กล้าอธิบายเพราะว่ากลัวบิดเบือน แต่ผลก็คือการไม่อธิบายนั้นผู้คนไม่เข้าใจในการนำเสนอ จึงนำมาสู่การถูกลบโดยผู้ใช้อำนาจเหนือ

ความจริงชื่อกระทู้ก็คือพระสารีบุตรยังเคยสอนพลาด แต่ผู้ใดใช้อำนาจวินิจฉัยทั้งเปลี่ยนชื่อ ซึ่งชื่อกระทู้มันก็ตรงประเด็นที่นำเสนออยู่แล้ว

ข้อเสนอแนะ:ถ้าจะลบกระทู้ของผู้ใด ควรสอบถามเจ้าของกระทู้ ให้เจ้าของได้ให้การก่อน ไม่ใช่ว่าท่านเป็นศาลแล้ว จำเลยยังไม่ทันได้กล่าวแก้เพื่อต่อสู้คดี แต่ท่านก็ลงโทษเสียโดยยังไม่ได้ฟังจำเลย อันนี้ขอฝากทางผู้คุมกฎไว้ด้วย.


โอ๊ย นึกว่าอะไร กระทู้แบบนี้ลบไปเหอะ

เจ้าของ:  กบนอกกะลา [ 20 มี.ค. 2012, 21:16 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขออธิบายหน่อย

tonnk เขียน:
ประเด็นที่สองคืออย่าให้ศีลแก่ผู้ที่ไม่ได้ขอ ประเด็นที่จะเผยแพร่นั้นอยู่ตรงนี้อยู่ที่ประเด็นหลัง ประเด็นแรกนั้นเป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปทั้งฆราวาสทั้งภิกษุอยู่แล้ว ผมจึงต้องการนำเสนอประเด็นที่สอง

ตามจุดประสงค์ของกระทู้นี้ เป็นการเปรียบเทียบเป็นนัยว่าพระพุทธเจ้ากับพระสาวกควรที่จะเชื่อใคร การปฏิบัตินั้นควรจะยึดตถาคตนั้นเป็นหลักก่อนที่จะยึดพระสาวก เพราะความประพฤติของศาสดานั้นหมดจดจึงได้นำเสนอเป็นการเปรียบเทียบ โดยที่ไม่ได้มุ่งทำลายพระสารีบุตร ในกระทู้ผมก็ทำอักษรย้ำแล้วย้ำอีก หลักฐานก็มีประกอบอย่างชัดเจน แต่ก็ไม่เข้าใจเพราะว่าเป็นการมองคนละมุม

หลักฐานก็มีว่าขนาดวิธีการของพระสารีบุตรก็ยังไม่หมดจดถึงที่่สุด ผมยกสูตรมายังไม่กล้าอธิบายเพราะว่ากลัวบิดเบือน แต่ผลก็คือการไม่อธิบายนั้นผู้คนไม่เข้าใจในการนำเสนอ จึงนำมาสู่การถูกลบโดยผู้ใช้อำนาจเหนือ

ความจริงชื่อกระทู้ก็คือพระสารีบุตรยังเคยสอนพลาด แต่ผู้ใดใช้อำนาจวินิจฉัยทั้งเปลี่ยนชื่อ ซึ่งชื่อกระทู้มันก็ตรงประเด็นที่นำเสนออยู่แล้วยิ่งคุณต้นอธิบาย..ก็ยิ่งชัดว่าคุณต้น..เข้าใจผิด..และใช้คำผิด...มากกก...

เข้าใจผิด..คือ..เข้าใจว่าพระสารีบุตรสอนพลาด...

ท่านไม่ได้พลาด....แต่คนอื่นคิดว่าไม่ควร...พระพุทธองค์ก็ว่าพระสารีบุตรก็เคยทำอย่างนี้มาก่อนแล้ว...จึงควรให้ศีลกับผู้ขอ.....ก็เท่านั้น...พลาดตรงไหน...แม้ในศีล 227 ก็ไม่ได้ห้ามใว้นี้....ห้ามมั้ยละ....ช่วยหามาให้ดูหน่อย

นี้จึงเป็นความเข้าใจผิด...ของคุณต้น..เอง....แต่คุณต้น..ไม่เห็นความผิดของตน

เจ้าของ:  กบนอกกะลา [ 20 มี.ค. 2012, 21:26 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขออธิบายหน่อย

ยิ่งจะมาบอกว่า...พระอรหันต์ก็ยังสอนพลาด...นี้นะ...ยิ่งไปกันใหญ่

อย่าคิดว่ากระผมอะไรก็ถือพระอรหันต์...ดีไม่ลืมหูลืมตา...มันไม่ใช่

ท่าน...บริสุทธิ์

แต่...พวกเรามันมี...ควร..ไม่ควร....

ไอ้ควร..ไม่ควร...นี้มันเรื่องของโลก....เข้าใจมั้ย?

เราเอา..คำว่า..ควร..ไม่ควร...ไปใส่พระอรหันต์...แล้วกล่าวว่าท่าน...พลาด

มันจึง...เป็นการใช้คำผิด...ด้วยความเข้าใจผิด...ของเรา


เข้าใจมั้ย?

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/