ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=10&t=50719
หน้า 1 จากทั้งหมด 8

เจ้าของ:  kanoontham [ 18 ส.ค. 2015, 15:09 ]
หัวข้อกระทู้:  ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

ทางโครงการฯ ต้องการปัจจัยเพื่อใช้ในการบูรณะ ซ่อมแซมผิวขององค์พระพุทธปฏิมากรที่เป็นองค์พระประธาน หน้าตักกว้าง 79 นิ้ว 1 องค์ และพระองค์เล็ก ซ้าย-ขวา 2 องค์ องค์ละ 29 นิ้ว ซึ่งคาดว่าใช้งบประมาณ 150,000 บาท โดยทางโครงการฯ จะเริ่มดำเนินการปิดทองช่วงเดือน ม.ค. ปี 2559 นี้ ผมจึงขอเป็นสะพานบุญเพื่อรวบรวมปัจจัยโดยแบ่งเป็นกองบุญ 4 กองบุญใหญ่ดังนี้

1. กองบุญพระพุทธรัตนะ 1,000 บาท มีจำนวนทั้งหมด 50 กอง

2. กองบุญพระธรรมรัตนะ 500 บาท มีจำนวนทั้งหมด 100 กอง

3. กองบุญพระสังฆรัตนะ 100 บาท มีจำนวนทั้งหมด 500 กอง

4. กองบุญสามัคคีธรรมาภิสมัย ร่วมได้ไม่จำกัดตามกำลังทรัพย์

รูปภาพ

ทุกท่านสามาถร่วมเจริญกุศลได้ทั้ง 4 กองบุญและถ้าท่านได้โอนปัจจัยเพื่อเจริญกุศลแล้ว ผมขอความกรุณาแจ้งรายชื่อเพื่อที่จะได้พิมพ์รายชื่อเจ้าภาพที่ได้ร่วมเจริญกุศลในครั้งนี้ในหนังสือที่ระลึก ณ กาลครั้งหนึ่งมหากุศลปิดทองถวายเป็นพุทธบูชา วัดป่าคา ด้วยครับ

เพจโครงการ เชิญกด Like ได้เลยครับ https://www.facebook.com/WatPakaBuddha

รูปภาพ

รูปภาพ


โอนปัจจัยร่วมเจริญกุศลได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาฟอร์จูนทาวน์
บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 240-237-9984
ชื่อบัญชี : นายศราวุฒิ ศรีอินทร์

***ร่วมบุญในส่วนของการปิดทองได้จนถึง : วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 18.00 น.

หมายเหตุ : ปัจจัยร่วมบุญที่เกินมาจากการบริจาค ผมจะจัดสรรแบ่งปัจจัยเพื่อเจริญกุศลด้านอื่นๆ ของวัดป่าคาต่อไป

** ๑ แชร์ของท่าน คือ ๑ สะพานบุญแห่งอานิสงส์เวยยาวัจมัย (บุญที่สำเร็จด้วยการช่วยเหลือขวนขวายในกิจที่ชอบของกิจสงฆ์และพุทธภารกิจแห่งบวรพระศาสนา .. อันเป็น ๑ ในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐) **

ขอกราบอนุโมทนาในมหากุศลครั้งนี้กับทุกท่านด้วยครับ

ส่วนการสร้างพระอุณาโลมทางโครงการฯ จะได้อัพเดทข้อมูลการแจ้งรับบริจาคในลำดับต่อไป

===========================================================================
ยอดปัจจัยที่ได้รับการบริจาคของญาติธรรมกัลยาณมิตรทุกท่าน ณ วันที่ 9 ธ.ค. 2558 อยู่ที่ 180,000 บาท

โอนค่าจ้างปิดทองให้ช่างงวดที่ 1 จำนวน 50,000 บาท (25/11)

กองบุญที่ 1

๑.๑.คุณ เทวานิน แก็งค์ลูกหมี ร่วมบุญ ๑,๐๐๐ บาท (๑๑/๐๗)
๑.๒.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๑,๕๐๐ บาท (๒๐/๐๗)
๑.๓.-๑.๔.คุณพ่อสุวรรณ คุณแม่เสถถมิตร มิ่งฉาย ร่วมบุญ ๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ กอง (๒๒/๐๗)
๑.๕.คุณเดฟ วัดเกาะ ร่วมบุญ ๑,๐๐๐ บาท (๒๗/๐๗)
๑.๖.คุณนภา จันทรางศุ ร่วมบุญ ๑,๐๐๐บาท(๒๙/๐๗)
๑.๗.คุณพิลัยยา โภชนา และ คุณกัลยดา กลั่นบางแก้ว ร่วมบุญ ๑,๐๐๐บาท(๒๖/๐๘)
๑.๘ พ่อสุวิทย์ แม่ต่อมแก้ว รัตนเกตุ นางสาวสันต์ฤทัย รัตนเกตุ ๑,๐๐๐ บาท (๓๐/๐๘)
๑.๙.คุณขนุนธรรม คุณศราวุฒิ ๓๐,๐๐๐ บาท (๒/๐๙)
๑.๑๐ คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑,๐๐๐ บาท (๖/๐๙)
๑.๑๑.คุณพิลัยยา โภชนา และ คุณกัลยดา กลั่นบางแก้ว ร่วมบุญ ๑,๐๐๐บาท(๒๘/๐๙)
๑.๑๒.คุณขนุนธรรม คุณศราวุฒิ ๓๐,๐๐๐ บาท (๓๐/๐๙)
๑.๑๓ คุณพ่อยงยุทธ คุณแม่ยุพิน โภชนา ๙๙๙ (๑๑/๑๐)
๑.๑๔ คุณอานุภาพ โหตระภวานนท์ ๑,๒๘๖.๒๘ บาท (๑๓/๑๐)
๑.๑๕.คุณพิลัยยา โภชนา และ คุณกัลยดา กลั่นบางแก้ว ร่วมบุญ ๑,๐๐๐บาท (๒๘/๑๐)
๑.๑๖. คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๗๐๐ บาท (๒/๑๑)
๑.๑๗ คุณชวลิต คุณลลิญตา ปรีตะนนท์ ๑,๕๐๐ บาท (๑๙/๑๑)
๑.๑๘ คุณ KUNYADA ๑,๐๐๐ บาท (๒๘/๑๑)
๑.๑๙ คุณ waterydis ๒,๐๐๐ บาท (๕/๑๒)

กองบุญที่ 2

๒.๑.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔๙๙ บาท (๒๐/๐๗)
๒.๒ คุณพี่ดาวรัตน์ มิ่งฉาย ๕๐๐ บาท อุทิศให้ นายอุดม-นางสุทธิทัศนะ โสวรรณะ (๒๒/๐๘)
๒.๓.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕๑๐.๓๐ บาท (๒๘/๐๘)
๒.๔ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕๐๐ บาท (๑/๐๙)
๒.๕ คุณสุมนฑา จ.ผลิต ๕๐๐ บาท (๒๐/๐๙)
๒.๖.คุณพี่ดาวรัตน์ มิ่งฉาย ๕๐๐ บาท อุทิศให้ นางศรีเงิน เจริญคง (๑๒/๑๐)
๒.๗.คุณกันต์เสฎฐ์ พิสิฐโชติเดชา ๕๐๐ บาท (๑๓/๑๐)
๒.๘.คุณ Pinkpink Pimpink ๕๔๐ บาท (๒๒/๑๑)

กองบุญที่ 3

๓.๑.-๓.๒.คุณ Amaraporn Ja ๔๐๐ บาท จำนวน ๒ กองบุญ (๑๗/๐๗)
๓.๓.คุณ ธรรมะ ชื่นชอบ ร่วมบุญ ๒๐๐ บาท (๑๘/๐๗)
๓.๔. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐๐ บาท (๑๘/๐๗)
๓.๕.คุณ Mami Mam ร่วมบุญ ๓๐๐ บาท (๑๘/๐๗)
๓.๖.คุณปุริดา บังเกิดบุญ ร่วมบุญ ๓๐๐ บาท (๑๙/๐๗)
๓.๗.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓๐๐ บาท (๒๐/๐๗)
๓.๘.คุณสุธีรา กิจนาบูรณ์ ร่วมบุญ ๓๐๐ (๒๑/๐๗)
๓.๙.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓๐๐ บาท (๒๑/๐๗)
๓.๑๐.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐๐ บาท (๒๑/๐๗)
๓.๑๑.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓๐๐ บาท (๒๑/๐๗)
๓.๑๒.-๓.๑๓.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔๐๐ บาท จำนวน ๒ กองบุญ (๒๑/๐๗)
๓.๑๔.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐๐.๐๑ บาท (๒๒/๐๗)
๓.๑๕.คุณMami Mam ๓๐๐ บาท(๒๔/๐๗)
๓.๑๕.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐๐ บาท (๒๓/๐๗)
๓.๑๖.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓๐๐ บาท (๒๔/๐๗)
๓.๑๗.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐๐ บาท (๒๔/๐๗)
๓.๑๘.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐๐ บาท (๒๔/๐๗)
๓.๑๙.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐๐ บาท (๒๔/๐๗)
๓.๒๐.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐๐ บาท (๒๔/๐๗)
๓.๒๑.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓๐๐ บาท (๒๖/๐๗)
๓.๒๒.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐๐ บาท (๒๗/๐๗)
๓.๒๓.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๘๐ บาท (๑๘/๐๘)
๓.๒๔.คุณนงนุช กมลสาธิต ๓๐๐ บาท (๒๑/๐๗)
๓.๒๕.คุณ Charuntae Parithat ๓๐๐ บาท (๒/๑๐)
๓.๒๖.คุณพี่ดาวรัตน์ มิ่งฉาย ๓๐๐ บาท (๒๑/๑๐)
๓.๒๗ คุณพ่อสุวรรณ มิ่งฉาย ๓๐๐ บาท (๒๗/๑๐)
๓.๒๘.คุณพี่ดาวรัตน์ มิ่งฉาย ๓๐๐ บาท (๑๘/๑๑)
๓.๒๙.คุณพี่ดาวรัตน์ มิ่งฉาย ๓๐๐ บาท (๓/๑๒)


กองบุญที่ 4

๔.๑.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔๐ บาท (๑๗/๐๗)
๔.๒.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕๐ บาท (๑๗/๐๗)
๔.๓.คุณ Amnart Phuin ๘๐ บาท (๑๗/๐๗)
๔.๔.คุณ Chawalit Netsai ๕๐ บาท (๑๗/๐๗)
๔.๕.คุณChureeporn NuCin ร่วมบุญ ๑๐๐ บาท (๑๗/๐๗)
๔.๖.คุณSirima Preamamonkit และคณะ ร่วมบุญ ๑๐๐ บาท (๑๗/๐๗)
๔.๕.คณะกองบุญพุทธธรรมนำใจ นำโดยคุณB'bunniie NannAn ร่วมบุญ ๑๓๙ บาท (๑๗/๐๗)
๔.๖.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐ บาท (๑๗/๐๗)
๔.๗.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๔ บาท (๑๘/๐๗)
๔.๘.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕๐ บาท (๑๘/๐๗)
๔.๙.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐ บาท (๑๘/๐๗)
๔.๑๐.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๑๘/๐๗)
๔.๑๑.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๕ บาท (๑๘/๐๗)
๔.๑๒.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐ บาท (๑๘/๐๗)
๔.๑๓.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐ บาท (๑๘/๐๗)
๔.๑๔.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๑๙/๐๗)
๔.๑๔.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๗ บาท (๑๙/๐๗)
๔.๑๕.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐ บาท (๑๙/๐๗)
๔.๑๖.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐ บาท (๑๙/๐๗)
๔.๑๗.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐ บาท (๑๙/๐๗)
๔.๑๘.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๑๙/๐๗)
๔.๑๙.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๑๙/๐๗)
๔.๒๐.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐ บาท (๑๙/๐๗)
๔.๒๑.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔๐ บาท (๒๐/๐๗)
๔.๒๒.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐ บาท (๒๐/๐๗)
๔.๒๓.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕๐ บาท (๒๐/๐๗)
๔.๒๔.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐ บาท (๒๐/๐๗)
๔.๒๕.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐ บาท (๒๐/๐๗)
๔.๒๖.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๔ บาท (๒๐/๐๗)
๔.๒๗.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๒๐/๐๗)
๔.๒๘.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕ บาท (๒๑/๐๗)
๔.๒๙.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๕ บาท (๒๑/๐๗)
๔.๓๐.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๒๑/๐๗)
๔.๓๑.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๒๒/๐๗)
๔.๓๒.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๒๐ บาท (๒๒/๐๗)
๔.๓๓.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๙.๐๙ บาท (๒๓/๐๗)
๔.๓๔.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕๐ บาท (๒๓/๐๗)
๔.๓๕.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๙ บาท (๒๓/๐๗)
๔.๓๖.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕ บาท (๒๓/๐๗)
๔.๓๗.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐ บาท (๒๓/๐๗)
๔.๓๘.คุณ Jiab Wn ๑๐๐ บาท (๒๔/๐๗)
๔.๓๙.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒.๒๒ บาท (๒๔/๐๗)
๔.๔๐.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๒๔/๐๗)
๔.๔๑.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๒๔/๐๗)
๔.๔๒.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕๐ บาท (๒๕/๐๗)
๔.๔๓.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕๐ บาท (๒๕/๐๗)
๔.๔๔.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓๐ บาท (๒๖/๐๗)
๔.๔๕.คุณปิยะวัฒน์ ชัยพิพัฒน์(Piyawat Chaiphiphat) ๑๐๐ บาท (๒๗/๐๗)
๔.๔๖.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๒๘/๐๗)
๔.๔๗.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๒๘/๐๗)
๔.๔๘.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕๐ บาท (๒๙/๐๗)
๔.๔๙.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๕๐ บาท (๓๐/๐๗)
๕๐.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐ บาท (๓๐/๐๗)
๕๑.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕๐ บาท (๓๐/๐๗)
๕๒.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔๕ บาท (๓๑/๐๗)
๕๓.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐ บาท (๓๑/๐๗)
๕๔.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓ บาท (๐๑/๐๘)
๕๕.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔๐ บาท (๐๒/๐๘)
๕๖.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๐๒/๐๘)
๕๗.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๐๓/๐๘)
๕๘.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๐๓/๐๘)
๕๙.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๐๕/๐๘)
๖๐.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๐๕/๐๘)
๖๑.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๐๗/๐๘)
๖๒.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓๖ บาท (๐๗/๐๘)
๖๓.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕๐ บาท (๐๙/๐๘)
๖๔.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๐๙/๐๘)
๖๕.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๑๐/๐๘)
๖๖.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๑๑/๐๘)
๖๗.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๑๑/๐๘)
๖๘.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๑๒/๐๘)
๖๙.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๒๐/๐๘)
๗๐.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐๐ บาท (๒๐/๐๘)
๗๑.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐.๕๕ บาท (๒๑/๐๘)
๗๒.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐ บาท (๒๘/๐๘)
๗๓. คุณณทัย ๑๐๐ บาท (๓๐/๐๘)
๗๔.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๓๑/๐๘)
๗๕.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๐๔/๐๙)
๗๖.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐ บาท (๐๕/๐๙)
๗๗.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐๐ บาท (๗/๐๙)
๗๘.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๘๐ บาท (๘/๐๙)
๗๙.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐ บาท (๒๐/๐๙)
๘๐.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐ บาท (๒๔/๐๙)
๘๑.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๔ บาท (๓๐/๐๙)
๘๒.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๓๐/๐๙)
๘๓.น.ส.ภวยา เส็งพานิช นางนุวอร เส็งพานิช นายอุดม เส็งพานิช ๑๐๐ บาท (๑/๑๐)
๘๔.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๑/๑๐)
๘๕.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๙ บาท (๑/๑๐)
๘๖.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๙๙ บาท (๒/๑๐)
๘๗.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐ บาท (๓/๑๐)
๘๘.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕๐ บาท (๓/๑๐)
๘๙.คุณสิริมาและคณะ ๖๐ บาท (๔/๑๐)
๙๐.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔๕ บาท (๔/๑๐)
๙๑.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕๙ บาท (๔/๑๐)
๙๒.คุณ Ornicha Phitaksettakarn ๑๐๐ บาท (๕/๑๐)
๙๓.คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕๐ บาท (๖/๑๐)
๙๔.คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔๐ บาท (๘/๑๐)
๙๕.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๐๘/๐๙)
๙๖.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔๐ บาท (๐๙/๐๙)
๙๗.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๑๐/๐๙)
๙๘.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕๐ บาท (๑๓/๐๙)
๙๙.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐๐ บาท (๑๓/๐๙)
๑๐๐.คุณลัดดา บุญศรี อุทิศให้แม่คำ บุญศรี ๑๐๐ บาท (๑๓/๐๙)
๑๐๑.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๙ บาท (๑๔/๐๙)
๑๐๒.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๑๖/๐๙)
๑๐๓.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐ บาท (๒๑/๑๐)
๑๐๔.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๔๒ บาท (๒๗/๑๐)
๑๐๕.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕.๕๕ บาท (๒๘/๑๐)
๑๐๖.คุณชมพูอุษมัน ๒๐ บาท (๔/๑๑)
๑๐๗.คุณชาลี แซ่จึง ๕๐ บาท (๑๔/๑๑)
๑๐๘.คุณ PATRAVADI ๓.๔๔ บาท (๑๙/๑๑)
๑๐๙.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๒๒/๑๑)
๑๑๐.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐.๐๙ บาท (๒๔/๑๑)
๑๑๑.คุณ SATIT ๑๐๐ บาท (๒๖/๑๑)
๑๑๒.คุณ PANOOWAT ๓๐ บาท (๒๖/๑๑)
๑๑๓.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐.๕๕ บาท (๒๗/๑๑)
๑๑๔.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๕๐ บาท (๒๗/๑๑)
๑๑๕.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐ บาท (๒๗/๑๑)
๑๑๖.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐ บาท (๒๗/๑๑)
๑๑๗.คุณ NUTTHIDA ๒๐ บาท (๒๙/๑๑)
๑๑๘.คุณ SUNID ๑๐๐ บาท (๒๙/๑๑)
๑๑๙.คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕๐ บาท (๑/๑๒)
๑๒๐.คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๑/๑๒)
๑๒๑.คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕๐ บาท (๒/๑๒)
๑๒๒.คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๓/๑๒)
๑๒๓.คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๓/๑๒)
๑๒๔.คุณ twentynine ๑๐ บาท (๙/๑๒)
๑๒๕.คุณชมพูอุษมัน ๒๐ บาท (๘/๑๒)

เจ้าของ:  kanoontham [ 18 ส.ค. 2015, 19:42 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

ขออนุโมทนากับ ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๘๐ บาท (๑๘/๐๘)

รูปภาพ

เจ้าของ:  kanoontham [ 19 ส.ค. 2015, 11:15 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

รูปภาพ

เจ้าของ:  kanoontham [ 20 ส.ค. 2015, 12:30 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

รูปภาพ

เจ้าของ:  kanoontham [ 20 ส.ค. 2015, 19:45 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

อีกไม่นานพระประธานในพระอุโบสถวัดป่าคาจะมีผิวสีทองที่ส่องสว่างสุกใสเหมือนดังองค์หลวงพ่อพระพุทธชินราช

รูปภาพ

ขออนุโมทนาครับ

เจ้าของ:  kanoontham [ 21 ส.ค. 2015, 11:41 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

รูปภาพ

เจ้าของ:  kanoontham [ 22 ส.ค. 2015, 10:09 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  kanoontham [ 22 ส.ค. 2015, 18:08 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

ขออนุโมทนากับท่านผู้เจริญกุศล 500 บาท อุทิศให้ นายอุดม-นางสุทธิทัศนะ โสวรรณะ (22/8/58)

เจ้าของ:  kanoontham [ 23 ส.ค. 2015, 12:36 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

รูปภาพ

เจ้าของ:  kanoontham [ 24 ส.ค. 2015, 11:27 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

รูปภาพ

เจ้าของ:  kanoontham [ 25 ส.ค. 2015, 11:15 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

รูปภาพ

เจ้าของ:  kanoontham [ 26 ส.ค. 2015, 11:45 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

รูปภาพ

เจ้าของ:  kanoontham [ 26 ส.ค. 2015, 21:02 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

ขออนุโมทนาในกุศลของ
คุณพิลัยยา โภชนา
คุณกัลยดา กลั่นบางแก้ว
ร่วมเจริญกุศล 1000 บาท
รูปภาพ

เจ้าของ:  kanoontham [ 27 ส.ค. 2015, 10:27 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

รูปภาพ

เจ้าของ:  kanoontham [ 28 ส.ค. 2015, 11:08 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

รูปภาพ

หน้า 1 จากทั้งหมด 8 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/