ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=10&t=50719
หน้า 5 จากทั้งหมด 8

เจ้าของ:  kanoontham [ 08 ต.ค. 2015, 11:33 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

รูปภาพ

เจ้าของ:  kanoontham [ 09 ต.ค. 2015, 13:19 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

ขออนุโมทนากับ

คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๘/๑๐)

"ด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญที่ท่านได้ร่วมปิดทองและสร้างพระอุณาโลมประดับถวายพระพุทธปฏิมากร หลวงพ่อพระพุทธตรีโลกเชษฐ์นี้ แม้ร้อนก็ขอให้ได้อาบ แม้อยากก็ขอให้ได้กิน เจริญด้วยทรัพย์สินทุกประการในการสร้างกุศล"

รูปภาพ

เจ้าของ:  kanoontham [ 10 ต.ค. 2015, 11:15 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

ขออนุโมทนากับ
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔๐ บาท (๐๙/๐๙)
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๑๐/๐๙)
รูปภาพ

เจ้าของ:  kanoontham [ 11 ต.ค. 2015, 12:19 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

รูปภาพ

เจ้าของ:  kanoontham [ 12 ต.ค. 2015, 11:19 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

ขออนุโมทนากับ
คุณพ่อยงยุทธ คุณแม่ยุพิน โภชนา ๙๙๙ (๑๑/๑๐)
คุณพี่ดาวรัตน์ มิ่งฉาย ๕๐๐ บาท อุทิศให้ นางศรีเงิน เจริญคง (๑๒/๑๐)

รูปภาพ

เจ้าของ:  kanoontham [ 13 ต.ค. 2015, 11:49 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

รูปภาพ

เจ้าของ:  kanoontham [ 13 ต.ค. 2015, 14:54 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

ขออนุโมทนากับ

คุณกันต์เสฎฐ์ พิสิฐโชติเดชา ๕๐๐ บาท (๑๓/๑๐)
คุณอานุภาพ โหตระภวานนท์ ๑,๒๘๖.๒๘ บาท (๑๓/๑๐)

"ด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญที่ท่านได้ร่วมปิดทองและสร้างพระอุณาโลมประดับถวายพระพุทธปฏิมากร หลวงพ่อพระพุทธตรีโลกเชษฐ์นี้ แม้ร้อนก็ขอให้ได้อาบ แม้อยากก็ขอให้ได้กิน เจริญด้วยทรัพย์สินทุกประการในการสร้างกุศล"

เจ้าของ:  kanoontham [ 14 ต.ค. 2015, 12:34 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

ขออนุโมทนาบุญกับ

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕๐ บาท (๑๓/๐๙)
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐๐ บาท (๑๓/๐๙)
คุณลัดดา บุญศรี อุทิศให้แม่คำ บุญศรี ๑๐๐ บาท (๑๓/๐๙)

รูปภาพ

เจ้าของ:  kanoontham [ 15 ต.ค. 2015, 11:02 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

ขออนุโมทนาบุญกับ

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๙ บาท (๑๔/๐๙)

รูปภาพ

เจ้าของ:  kanoontham [ 16 ต.ค. 2015, 14:24 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

ขออนุโมทนาบุญกับ

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๑๖/๐๙)

รูปภาพ

เจ้าของ:  kanoontham [ 17 ต.ค. 2015, 16:37 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

รูปภาพ

เจ้าของ:  kanoontham [ 18 ต.ค. 2015, 12:19 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

รูปภาพ

เจ้าของ:  kanoontham [ 19 ต.ค. 2015, 11:11 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

รูปภาพ

เจ้าของ:  kanoontham [ 20 ต.ค. 2015, 10:57 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

รูปภาพ

เจ้าของ:  kanoontham [ 21 ต.ค. 2015, 11:19 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

ขออนุโมทนาบุญกับ

คุณพี่ดาวรัตน์ มิ่งฉาย ๓๐๐ บาท (๒๑/๑๐)
คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐ บาท (๒๑/๑๐)

รูปภาพ

หน้า 5 จากทั้งหมด 8 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/