ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

เรียนธรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=63083
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  muisun [ 27 ม.ค. 2023, 04:33 ]
หัวข้อกระทู้:  เรียนธรรม

เรียนธรรม
แต่ไม่ปฏิบัติธรรม เอาดีบุญไดัห้าสิบ ไม่เรียนธรรม แต่ปฏิบัติธรรม ได้รู้ ัทันจะคิดดับ เอาดีบุญได้ห้าสิบ เรียนธรรมรู้ทันจะคิดดับ ด้วย ปฏิบัติธรรมรู้ทันเอาดีบุญ ด้วย ได้เอาดีบุญ รู้ ัทันจะคิดดับ เต็มร้อย ประเสริฐสุด ไม่เรียนด้วยไม่ปฏิบัติด้วย ได้ชั่วร้ายบาปเลวเต็มร้อย เพราะรู้ไม่ ทันลมหายใจเข้าดับ ออกดับ อยู่กับความประมาทไม่รู้จักตนเอง ถ้ารู้ทันจะคิดดับ ไว้ตลอดจะไม่เหลือเวลาไปเอาร้ายชั่วบาปเลย

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/