ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

เห็นคืออะไร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=63079
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Rosarin [ 25 ม.ค. 2023, 10:31 ]
หัวข้อกระทู้:  เห็นคืออะไร

Kiss
ปุจฉา.....ถามว่า เห็นคืออะไร
วิสัชนา...ตอบว่า เห็นคือพฤติกรรมลืมตาดูตามปกติ
แล้วรู้สึกได้ว่าตาไม่บอดมองเห็นสิ่งแวดล้อมได้เป็นปกติ
พระพุทธเจ้าตรัสรู้ปัจจุบันของเห็นที่กำลังปรากฏว่า
เห็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงที่กระทบที่กลางตาดำได้เท่านั้น
:b12:
ที่นี้ก็ต้องมาดูว่ารู้ได้อย่างไรว่าตัวเองคิดถึงเห็นถูกมั๊ย
เพราะในการอธิบายความจริงตรงพระพุทธพจน์
คุณจะต้องมีปกติรู้ตัวว่าตนเองกำลังมีตัวตน
และกำลังคิดอะไรอยู่ก่อนฟังพระพุทธพจน์
เพราะการศึกษาพระธรรมตรงตามพระไตรปิฏก
คือการศึกษาคำที่มีตรงกับความจริงที่กายใจมีขณะนี้
:b1:
ด้วยการเทียบกายใจตนเองตรงตามพระพุทธพจน์ว่า
เห็นที่มีแล้วที่กำลังลืมตาดูในขณะนี้คืออะไร
เพราะคำของพระพุทธเจ้าไม่เหมือนคำของใครทั้งสิ้น
สิ่งที่มีจริง(ธรรม)ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คือทศพลญาณ
ไม่มีในพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่มีในพระอรหันต์สาวก
ต้องอบรมจิตใจจากฟังพระพุทธพจน์จึงจะรู้ตรงจริง
:b11:
เพราะทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงที่มีตอนเกิดที่ไม่มีใครรู้จัก
เพราะตรงที่เกิดเป็นสิ่งที่มีจริงที่กรรมในอดีตกำหนด
ไม่ได้เกิดเองโดยไม่มีสาเหตุแต่เกิดจริงทุกกาลเวลา
การรู้จักพระพุทธเจ้าและความจริงทั้งหมดที่ทรงตรัสรู้
ต้องอาศัยการฟังและสนทนาธรรมเพื่อทบทวนตัวเอง
จากฟังพระพุทธพจน์ทีละคำว่าตนเองเข้าใจถูกหรือไม่
:b20:
เพราะที่เกิดมาพบคำสอนของพระพุทธเจ้านี้แหละคือ
กำลังมีตัวตนและกำลังมีอวิชชาคือมีแล้วจึงเกิดมา
ถ้ามีปัญญาดับอวิชชาได้หมดแล้วจึงหมดภพที่เกิด
เกิดมาแล้วไม่รู้ความจริงของเห็นและไม่รู้ว่าเห็นอะไร
ดังนั้นพึงอบรมให้ปัญญาเกิดจากการฟังพระพุทธพจน์
ก่อนตายจากโลกนี้โดยไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรเหมือนเดิม
https://youtu.be/Ara63UJZDb4
:b16:
:b4: :b4:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/