ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ธรรมขาว
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=63071
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  muisun [ 24 ม.ค. 2023, 04:59 ]
หัวข้อกระทู้:  ธรรมขาว

ธรรมขาว
ทำดัวยความรู้ทันจะคิดดับ เป็นธรรมขาว เอาดี ที่เปินบุญ คิดด้วยความรู้ไม่ ทันจะคิดดับเป็นธรรมดำเอาร้าย ที่เป็นบาป พูดด้วยด้วยการใส่ใจสังเกต ต้นกลางสุดรู้ทันจะคิดดับ เห็นปรุงแต่ง เปลี่ยนแปลงเกิดดับ ปัจจุบัน เป็นธรรม ไม่ดำ ไม่ขาวหลุดพ้นทุกข์ ไปนิพพาน

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/