ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

สวดพระอภิธรรมคืออะไร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=63007
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Rosarina [ 11 ม.ค. 2023, 09:00 ]
หัวข้อกระทู้:  สวดพระอภิธรรมคืออะไร

rolleyes
สวด คือ การกล่าวคำให้คิดตามได้เป็นปกติ
พระ คือ ผู้ประเสริฐ
อภิ คือ ละเอียด
ธรรมคือสิ่งที่มีจริงตรงปัจจุบัน
เชื่อมคำให้ถูกต้องจะได้เข้าใจถูก
:b12:
สวดพระอภิธรรมคือการกล่าวคำของ
ผู้ประเสริฐให้คิดตามอย่างรอบคอบเพื่อ
เข้าใจสิ่งที่มีจริงเป็นปัจจุบันตามปกติ
แปลว่า...ผู้กล่าวแสดงธรรมกำลังอธิบาย
สิ่งที่มีจริง(ธรรม)ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
ที่มีในพระไตรปิฏกที่ละเอียดแต่ละคำ
ให้คิดถูกเข้าใจถูกแต่ละคำตามได้ว่า
สิ่งที่มีจริงที่กำลังมีเป็นปัจจุบันขณะนี้คืออะไร
:b20:
เพื่อให้เกิดสติปัญญาคือ
รู้สึกตัวจนเข้าใจถูกตามปกติ
สติ คือ ระลึกตามคำที่ฟัง
ปัญญา คือ เข้าใจถูกในคำที่ฟัง
ไม่ใช่ฟังคำที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย
https://youtu.be/Fc6tqCA8lfs
:b8: :b8: :b8:
onion onion onion

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/