ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ความสงบ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=59713
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  รสมน [ 25 พ.ย. 2020, 06:44 ]
หัวข้อกระทู้:  ความสงบ

"..พระมีหน้าที่ดูจิตดูใจตัวเอง พ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตา วัดป่าบ้านตาด ท่านก็บอกไว้ชัดเจนที่สุดแล้ว!

ทุกวันนี้...พระไปเอางานของฆราวาสมาทำ...!!!

งานของพระท่านให้ค้นดูกาย ดูใจ ของตัวเอง

ในปัจจุบัน...องค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดป่าบ้านตาดบอกไว้ละเอียดทุกอย่าง ขอให้ทำตามท่านบอก ท่านแนะจะได้เห็น
พระในใจตัวเอง.."

โอวาทธรรมคำสอน
หลวงปู่ทุย ฉนฺทกโร
วัดป่าดานวิเวก(ดงศรีชมภู) อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

" ให้เชื่ออยู่ในความตาย
จะตายเช้าตายเย็นเรามิรู้จัก

ความตายได้เวลาของเขา
เขาก็มาเอาไป
น้อยใหญ่เสมอหน้า "

โอวาทธรรม
คุณแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ“คนที่ทำแต่บุญ แต่ไม่ได้ทำหลักของใจไว้
ก็เปรียบเหมือนกับคนที่มีที่ดิน แต่ไม่มีโฉนด
จะซื้อจะขาย เป็นเงินเป็นทองก็ได้ดอก แต่มัน
อาจจะถูกเขาฉ้อโกงได้ เพราะไม่มีเสาหลักปักเขตไว้

คนที่มี ศีล มีทาน แต่ไม่มีภาวนา(คือหลักของใจ)
ก็เท่ากับถือศาสนา เพียงครึ่งเดียว เหมือนคน
ที่อาบน้ำแค่บั้นเอว ไม่ได้รดลงมาแต่ศีรษะ ก็ย่อมจะ
ไม่ได้รับความเย็นทั่วตัว เพราะไม่เย็นถึงจิตถึงใจ

คนที่ใจบุญ คือ ใจเบิกบาน
คนใจบาป คือใจเป็นทุกข์เดือดร้อน”

ท่านพ่อลี ธมฺมธโร


"จำเอาไว้นะ ไม่ว่าจะเป็นวันอะไร
วัน เดือน ปี ก็เป็นกาลเวลา
ไม่มีผลต่อความเป็นอยู่
ความเจริญรุ่งเรืองของเรา
แต่การกระทำของเราต่างหาก
ที่จะมีผลต่อตัวเราเอง"

หลวงปู่ผาง จิตตคุตโต
เรียนกายที่เป็นหนังห่อกระดูก. ให้มันรู้ชัดเห็นชัด. แล้วก็จะรู้จิต. เห็นชัดในจิตของเราด้วย.

หลวงปู่แบน ธนากโร#ความระลึกถึง #พุทธ #ธรรม #สงฆ์

และครูอาจารย์ขึ้นที่จิต ขณะใด เมื่อใด ย่อมปรากฏท่านขึ้นที่นั่นทันที

#ท่านมิได้อยู่ห่างไกลจากจิตใจของผู้ระลึกเลย

จึงกรุณาระลึกถึงท่านเสมอ จะเท่ากับอยู่กับท่านตลอดไป ไม่ห่างไกลจากท่านเลยแม้ขณะเดียว
.
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
คัดจากหนังสือ เมตตาธรรม


#คำโบราณท่านว่าเรือรั่วให้รีบขนของลงใส่

นี่มันก็เป็นปัญหาธรรมะอยู่นะ เขาว่าถ้าร่างกายนี้เปรียบเหมือนเรือรั่ว ก็ให้รีบทำบุญทำกุศลเข้าไว้ รักษาศีล

#ถ้าไปมือเปล่า #มาก็มือเปล่า #มันก็จะได้อะไร มาก็ทุกข์ไปก็ทุกข์ เกิดอีกมันก็ทุกข์อีกนั่นแหละ

#มนุษย์นี้มันมีหลายจำพวกนะ

มนุสฺสเทโว มนุสฺสเปโต มนุสฺสสุญโญ เกิดมาแล้วสูญเปล่า ไม่ได้อะไร ไปมือเปล่า ไม่รู้จะไปพึ่งอะไร กินอะไร

เหมือนกับคนเรา ยังต้องอาศัยบ้าน อาศัยข้าว นี่ไม่มีอะไรสักอย่าง ไม่รู้จะไปพึ่งอะไร มันก็ทุกข์... มีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละ

หลวงปู่เพียร วิริโย


#ความสงบอันนี้เกิดมาจากพุทโธ

ภาวนาพุทโธ แล้วถ้าจําศีล บริจาคทาน เรือน ๓ ประการนี้เป็นเรือนใหญ่ อยู่ในดวงจิต หากว่าความทุกข์มาถึงแล้วเข้าไปหาเรือน มีที่พักนะ มีศีล มีกัลยาณธรรมนะ

#คนไหนไม่ภาวนาพุทโธ

ไม่รักษาศีล ไม่บําเพ็ญทาน คนนั้นเป็นทุกข์ใหญ่ ไม่มีเรือนที่จะเข้าพึ่งพาอาศัย เหล่านี้ ราคะ โทสะมันร้อน คล้าย ๆ แดดเดือนห้านะ ต้องเข้าพักในต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้ในที่นี้เปรียบเหมือน พุทโธ เข้าไปใต้ต้นไม้ได้รับอากาศมาสี่ทิศ สําราญใจ

#เหตุนั้นขอให้ตั้งอกตั้งใจให้กับพุทโธ

พุทโธ ไม่ใช่ของหนักนะ โอปนยิโก น้อมพุทโธเข้ามาในดวงใจนะ ภาวนาบริกรรม พุทโธ พุทโธ นะ จิตลงสู่ภวังค์

ความสงบอันนี้เกิดมาจากพุทโธ เกิดมาจากการภาวนานะ สุขุมมากที่สุด บางคนขนพองสยองเกล้า บางคนตัวใหญ่ ปีตินะ บางคนตัวเล็ก หาตัวไม่เห็นนะ นี้เรียกว่า ปีติ พุทโธ อํานาจพุทโธ ล้างหัวใจให้สะอาด

หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร
วัดถ้ำผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/