ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

อันตรายๆๆๆๆ ที่ถูกปกปิด
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=59696
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  โลกสวย [ 19 พ.ย. 2020, 17:11 ]
หัวข้อกระทู้:  อันตรายๆๆๆๆ ที่ถูกปกปิด

อันตรายที่ถูกปกปิด


อันตรายที่ปกปิดเป็นไฉน? คือ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต กามฉันทนิวรณ์
พยาบาทนิวรณ์ ถีนมิทธนิวรณ์ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ วิจิกิจฉานิวรณ์ ราคะ โทสะ โมหะ ความ
โกรธ ผูกโกรธไว้ ลบลู่คุณท่าน ตีเสมอ ริษยา ตระหนี่ มายา โอ้อวด หัวดื้อ แข่งดี ถือตัว
ดูหมิ่นท่าน มัวเมา ประมาท กิเลสทั้งปวง ทุจริตทั้งปวง ความกระวนกระวายทั้งปวง ความ
เร่าร้อนทั้งปวง ความเดือดร้อนทั้งปวง อภิสังขาร คือ อกุศลธรรมทั้งปวง อันตรายเหล่านี้ เรียกว่า
อันตรายที่ปกปิด.

rolleyes rolleyes rolleyes

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/