ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

กิจญาณ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=59571
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Rosarin [ 15 ต.ค. 2020, 12:24 ]
หัวข้อกระทู้:  กิจญาณ

rolleyes
สัจญาณ กิจญาณ กตญาณ เป็นชื่อภาพรวมของปัญญาทั้งสามที่เกิดตามลำดับ
การกระทำคือต้องอบรมจิตจากการฟังตลอดทางขาดการฟังก็ไม่มีปัญญา
:b1:
สุตมยปัญญา=สัจญาณ=ฟัง
จินตามยปัญญา=กิจญาณ=ไตร่ตรอง
ภานามยปัญญา=กตญาณ=ผลที่ได้ฟังมาก่อนจึงเข้าใจและเข้าถึงลักษณะความจริงที่กำลังปรากฏ
:b17:
ฟังเพื่อไตร่ตรองบ่อยๆเข้าถึงผลลัพธ์ตรงตามที่ได้ฟังมาแล้ว
:b16:
กิจญาณ=จินตามยปัญญา=ปะติปัตติ(ปฏิบัติ)
เป็นกิจหน้าที่ของปัญญาที่เจริญความเข้าใจ
มาตั้งแต่เริ่มต้นฟังจนปรุงแต่งจิตตรงตามได้
ไม่ได้ปลีกตัวไปทำอะไรโดยไม่ฟังไม่ไตร่ตรอง
:b12:
ครั้งพุทธกาลมีคฤหัสถ์บรรลุเป็นพระอรหันต์
จากการฟังพระพุทธพจน์จากพระโอษฐ์
บรรลุตอนที่กำลังฟังนั้นเลยและไม่บวช
https://youtu.be/J_CRk_GcilQ
:b20:
:b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/