ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ทันสมัย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=59554
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Rosarina [ 12 ต.ค. 2020, 23:10 ]
หัวข้อกระทู้:  ทันสมัย

wink
สมย คือ สมัย
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้ๆ
สมัยหนึ่งของตถาคต คือสมัยนี้ นี้คือทันสมัย ทันที่1ขณะทุกขณะเป็นปัจจุบัน ตรงสมยหนึ่ง=1ดวงจิต
ใครจะทันสมัยเท่าตถาคต สมัยของทุกคนที่ตัวตนชั่วลัดนิ้วมือเดียวดับแล้วแสนล้านดวงจิต(แสนโกฏิขณะ)
คนที่พูดว่ายุคนี้สมัยใหม่ครั้งพุทธกาลล้าสมัยคิดว่าตถาคตล้าสมัยรึทรงตรัสรู้ว่าจิตเกิดดับทีละ1ดวงใครทัน
เดี๋ยวนี้ที่ตัวทุกคนจิตเกิดดับแล้วถึงแสนโกฏิขณะใครคิดว่าตัวเองทันสมยมากกว่าตถาคต(สิกขาบทตรงจริง)
ตถาคตหรือตนเองที่ทันสมัย...ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าว่าทรงตรัสรู้อะไรแล้วก็บอกไม่ฟังจะมีปัญญามาแต่ไหนคะ
https://youtu.be/QWLLOSnt63s
:b12:
:b12: :b12:

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 13 ต.ค. 2020, 11:20 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ทันสมัย

Rosarina เขียน:
wink
สมย คือ สมัย
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้ๆ
สมัยหนึ่งของตถาคต คือสมัยนี้ นี้คือทันสมัย ทันที่1ขณะทุกขณะเป็นปัจจุบัน ตรงสมยหนึ่ง=1ดวงจิต
ใครจะทันสมัยเท่าตถาคต สมัยของทุกคนที่ตัวตนชั่วลัดนิ้วมือเดียวดับแล้วแสนล้านดวงจิต(แสนโกฏิขณะ)
คนที่พูดว่ายุคนี้สมัยใหม่ครั้งพุทธกาลล้าสมัยคิดว่าตถาคตล้าสมัยรึทรงตรัสรู้ว่าจิตเกิดดับทีละ1ดวงใครทัน
เดี๋ยวนี้ที่ตัวทุกคนจิตเกิดดับแล้วถึงแสนโกฏิขณะใครคิดว่าตัวเองทันสมยมากกว่าตถาคต(สิกขาบทตรงจริง)
ตถาคตหรือตนเองที่ทันสมัย...ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าว่าทรงตรัสรู้อะไรแล้วก็บอกไม่ฟังจะมีปัญญามาแต่ไหนคะ
https://youtu.be/QWLLOSnt63s
:b12:
:b12: :b12:

คิกๆๆ

ไม่ได้เข้ามาเสียสองสามวันขยะเต็มลานเลย :b13:

เจ้าของ:  Rosarina [ 13 ต.ค. 2020, 14:22 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ทันสมัย

กรัชกาย เขียน:
Rosarina เขียน:
wink
สมย คือ สมัย
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้ๆ
สมัยหนึ่งของตถาคต คือสมัยนี้ นี้คือทันสมัย ทันที่1ขณะทุกขณะเป็นปัจจุบัน ตรงสมยหนึ่ง=1ดวงจิต
ใครจะทันสมัยเท่าตถาคต สมัยของทุกคนที่ตัวตนชั่วลัดนิ้วมือเดียวดับแล้วแสนล้านดวงจิต(แสนโกฏิขณะ)
คนที่พูดว่ายุคนี้สมัยใหม่ครั้งพุทธกาลล้าสมัยคิดว่าตถาคตล้าสมัยรึทรงตรัสรู้ว่าจิตเกิดดับทีละ1ดวงใครทัน
เดี๋ยวนี้ที่ตัวทุกคนจิตเกิดดับแล้วถึงแสนโกฏิขณะใครคิดว่าตัวเองทันสมยมากกว่าตถาคต(สิกขาบทตรงจริง)
ตถาคตหรือตนเองที่ทันสมัย...ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าว่าทรงตรัสรู้อะไรแล้วก็บอกไม่ฟังจะมีปัญญามาแต่ไหนคะ
https://youtu.be/QWLLOSnt63s
:b12:
:b12: :b12:

คิกๆๆ

ไม่ได้เข้ามาเสียสองสามวันขยะเต็มลานเลย :b13:

:b32:
แล้วรู้สึกขยะแขยงความคิดที่ไร้ประโยชน์ไหมล่ะที่เขียนมานั่นน่ะ
เห็น1ขณะดับมืดมิดหลงคิดพูดทำจำทุกอย่างตามที่คิดเอาเองบาปมั๊ย
เดี๋ยวนี้จิตเกิดดับนับไม่ถ้วนตลอดเวลาที่ลืมตาดูอยู่เนี่ยแยกออกเหรออันไหน
ที่ตัวเองกำลังเห็นจริงๆทุกคนกำลังลืมตาดูเหมือนกันหมดสิ่งที่เห็นดับหายไปในจิต
ตายไปแล้วนี่คะแล้วไหนล่ะคนไหนเป็นเจ้าของธัมมะที่ดับไปแล้วทั้งหมดมันก็แค่มีนิดนึงให้ติดข้อง
มีให้พอใจว่ายังเห็นมีให้คิดมากมายเพื่อให้ไม่รู้เพื่อให้ติดใจอยากแสวงหาพอไม่ได้ก็โกรธ อะไรที่เป็นขยะ
https://youtu.be/iwTchjZnvno
:b12:
:b12: :b12:

เจ้าของ:  Rosarina [ 13 ต.ค. 2020, 14:45 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ทันสมัย

Rosarina เขียน:
กรัชกาย เขียน:
Rosarina เขียน:
wink
สมย คือ สมัย
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้ๆ
สมัยหนึ่งของตถาคต คือสมัยนี้ นี้คือทันสมัย ทันที่1ขณะทุกขณะเป็นปัจจุบัน ตรงสมยหนึ่ง=1ดวงจิต
ใครจะทันสมัยเท่าตถาคต สมัยของทุกคนที่ตัวตนชั่วลัดนิ้วมือเดียวดับแล้วแสนล้านดวงจิต(แสนโกฏิขณะ)
คนที่พูดว่ายุคนี้สมัยใหม่ครั้งพุทธกาลล้าสมัยคิดว่าตถาคตล้าสมัยรึทรงตรัสรู้ว่าจิตเกิดดับทีละ1ดวงใครทัน
เดี๋ยวนี้ที่ตัวทุกคนจิตเกิดดับแล้วถึงแสนโกฏิขณะใครคิดว่าตัวเองทันสมยมากกว่าตถาคต(สิกขาบทตรงจริง)
ตถาคตหรือตนเองที่ทันสมัย...ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าว่าทรงตรัสรู้อะไรแล้วก็บอกไม่ฟังจะมีปัญญามาแต่ไหนคะ
https://youtu.be/QWLLOSnt63s
:b12:
:b12: :b12:

คิกๆๆ

ไม่ได้เข้ามาเสียสองสามวันขยะเต็มลานเลย :b13:

:b32:
แล้วรู้สึกขยะแขยงความคิดที่ไร้ประโยชน์ไหมล่ะที่เขียนมานั่นน่ะ
เห็น1ขณะดับมืดมิดหลงคิดพูดทำจำทุกอย่างตามที่คิดเอาเองบาปมั๊ย
เดี๋ยวนี้จิตเกิดดับนับไม่ถ้วนตลอดเวลาที่ลืมตาดูอยู่เนี่ยแยกออกเหรออันไหน
ที่ตัวเองกำลังเห็นจริงๆทุกคนกำลังลืมตาดูเหมือนกันหมดสิ่งที่เห็นดับหายไปในจิต
ตายไปแล้วนี่คะแล้วไหนล่ะคนไหนเป็นเจ้าของธัมมะที่ดับไปแล้วทั้งหมดมันก็แค่มีนิดนึงให้ติดข้อง
มีให้พอใจว่ายังเห็นมีให้คิดมากมายเพื่อให้ไม่รู้เพื่อให้ติดใจอยากแสวงหาพอไม่ได้ก็โกรธ อะไรที่เป็นขยะ
https://youtu.be/iwTchjZnvno
:b12:
:b12: :b12:

cool
คนที่นอนในวัดกับสัตว์ทุกตัวที่นอนในวัดคิดได้ไหมว่าไม่มีตัวตนประมาทการฟังพระพุทธพจน์
ลองคิดสิว่าแมวมันรู้สึกตัวไหมว่าไม่มีตัวมันบนโลกใบนี้มันไม่ฟังคำสอนเราก็ไม่ฟังคำสอนครือกัน
เหมือนกันเลยกับคนเพราะไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีเราหมายถึงไม่มีทั้งพระองค์และผู้ฟังเอาสิ
จะคิดถูกตัวตรงตามได้ก็ยังมีตัวอยู่แสดงว่าโง่ที่ไม่รู้ว่าตัวตนไม่มีหลงเอาตัวตนไปทำทุกอย่างที่อยากทำ
ยกเว้นอย่างเดียวที่ไม่ทำคือไม่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจว่าที่ตัวกำลังมีธัมมะอะไรให้รู้มีแล้วก็ไม่มี
เอาแต่กิเลสความอยากได้เรี่ยไรเงินทองพากันไปสร้างวัตถุใหญ่ๆโตๆในวัดพระพุทธเจ้าบอกว่าโลกว่างเปล่า
https://youtu.be/w-7g4-eapY0
:b32:
:b32: :b32:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/