ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

กฐิน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=59553
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Rosarin [ 12 ต.ค. 2020, 21:57 ]
หัวข้อกระทู้:  กฐิน

cool
กฐิน แปลว่า สะดึงขึงผ้า ส่วนผ้าป่า คือ ผ้าที่ไปเก็บเอาตามป่าที่เขาทิ้งแล้วบังสกุลมาใช้(ดุจผ้าขี้ริ้วห่อทอง)
ออกพรรษาพระภิกษุที่จำพรรษาออกหาผ้าตามป่าที่เขาทิ้งแล้วมาทำสะอาดขึงสะดึงตัดเย็บย้อมสีต่อเป็นผืน
เพื่อนำเอามาถวายแก่พระภิกษุที่สมควรจะได้รับผ้าผืนใหม่เนื่องจากผืนเดิมเก่าขาดชำรุดเสียหายมากแล้ว
ด้วยประการใดๆก็ตามพระภิกษุตามพระธรรมและพระวินัยในพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์รับเงินทองมิได้
:b12:
อยากได้บุญเป็นกิเลสทำตามประเพณีสืบต่อกันมาผิดๆทำลายคำสอนด้วยความไม่รู้นำพากันไปสู่อบายภูมิ
พุทธศาสนิกชนจำเป็นต้องศึกษาคำสอนให้เข้าใจว่าอะไรถูกผิดดีชั่วเพื่อเกื้อกูลช่วยเหลือกันไม่ตกไปอบาย
ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องอาศัยฟังผู้รู้(ปรโตโฆสะ)กล่าวตามธรรมวินัยโดยใช้หลักกาลามสูตร10
ตราบใดที่ยังหลงไปทำอะไรตามความเชื่อของตนเองโดยไม่ไตร่ตรองตามคำสอนแปลว่าไม่พึ่งพระรัตนตรัย
https://youtu.be/F7bey9EkZNQ
onion onion onion

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/